กิจกรรม สพบ.


 www.
 
 
 
LINK

เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน

 

ทาง สพบ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้ บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ดำเนินการอบรม

หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) รายละเอียดหลักสูตร...

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ต้องเป็นบุคลากรจากอาคารควบคุม โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) จบการศึกษาระดับ ปวช. สาชาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
(2) จบการศึกษาระดับ ปวท. สาชาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
(3) จบการศึกษาระดับ ปวส. สาชาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
(4) จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อุตสาหการ เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ พลังงาน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

สถานที่ติดต่อ

บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด เลขที่ 40 อาคารสถาบันอีอีซี ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
website : www.bright-ce.com
ใบสมัคร

โทรศัพท์

0 2005 1690 ต่อ 708 (คุณวัลภา ปาสิ)

โทรสาร

0 2005 1695

ค่าลงทะเบียน

-

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

4,200 บาท

หน้าแรก สมุดเยี่ยมชม กระดานถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ สพบ.
** หมายเหตุ : 1. กำหนดการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม