บทความอนุรักษ์พลังงาน


 www.
 
 
 
LINK

เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน

 

ทาง กพบ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้ บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ดำเนินการอบรม

หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (อาคาร) รายละเอียดหลักสูตร...

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ต้องเป็นบุคลากรจากอาคารควบคุม โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) จบการศึกษาระดับ ปวช. สาชาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
(2) จบการศึกษาระดับ ปวท. สาชาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
(3) จบการศึกษาระดับ ปวส. สาชาช่างไฟฟ้า เครื่องกล ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโลหะ ช่างกลโรงงาน ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
(4) จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อุตสาหการ เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ พลังงาน หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

สถานที่ติดต่อ

บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด เลขที่ 40 อาคารสถาบันอีอีซี ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
E-Mail : narinthornn@bright-ce.com website : www.bright-ce.com

โทรศัพท์ (บริษัท)

0 2005 1690 ต่อ 707 (คุณนรินทร์ธร นราธนานนท์)

โทรศัพท์ (กพบ.)

0 2577 7035-40 ต่อ 223 (คุณอมรรัตน์)

โทรสาร

0 2005 1695

ขั้นตอนการสมัคร

หน้าแรก สมุดเยี่ยมชม กระดานถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ กพบ.
** หมายเหตุ : 1. กำหนดการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม