บทความอนุรักษ์พลังงาน


 www.
 
 
 
LINK

เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน

 

ทาง กพบ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการอบรม

หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านปฏิบัติ (ไฟฟ้า - ความร้อน) รายละเอียดหลักสูตร...

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

(1) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี"
(2) เป็นผู้ผ่านการทดสอบบุคคลทั่วไป "ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี"

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
E-Mail : sprewsh2019@gmail.com
Website : http://sprewsh.ete.eng.cmu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/spreworkshop
ใบสมัคร

โทรศัพท์ (มช.)

088 260 9846 (คุณมลฑิรา ห้วงสกุลเจริญ,คุณปทิตตา แก้วมูล)

โทรศัพท์ (กพบ.)

0 2577 7035-40 ต่อ 221 (คุณสมศิริ)

โทรสาร

053 944 905

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

หน้าแรก สมุดเยี่ยมชม กระดานถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ กพบ.
** หมายเหตุ : 1. กำหนดการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม