บทความอนุรักษ์พลังงาน


 www.
 
 
 
LINK

เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน

 

 

 

ทาง กพบ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินการอบรม

หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (ไฟฟ้า - ความร้อน) รายละเอียดหลักสูตร...

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

(1) เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประจำอาคาร/โรงงานควบคุม
และจบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่มีการใช้พลังงานขนาด 3,530 เมกะวัตต์ขึ้นไป
(2) เป็นผู้ปฏิบัติงานในอาคาร/โรงงานควบคุมและจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม (สาขาไฟฟ้า,อุตสาหการ,เครื่องกล,พลังงาน)
โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่มีการใช้พลังงานขนาด 3,530 เมกะวัตต์ขึ้นไป

สถานที่ติดต่อ

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10400
E-Mail : thermalenergy@hotmail.com Website : http://mte.kmutt.ac.th/
ใบสมัคร

โทรศัพท์ (บริษัท)

097 024 3315 (คุณอนุสรา อินทรสะโก) หรือ 097 024 3369 (คุณบุญญาพร สุภารส)

โทรศัพท์ (กพบ.)

0 2577 7035-40 ต่อ 220 (คุณทักษิณา)

โทรสาร

0 2470 8527

ขั้นตอนการสมัคร

หน้าแรก สมุดเยี่ยมชม กระดานถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ กพบ.
** หมายเหตุ : 1. กำหนดการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม