กิจกรรม สพบ.


 www.
 
 
 
LINK

เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน

 

ทาง สพบ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการอบรม

หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี (ไฟฟ้า - ความร้อน) รายละเอียดหลักสูตร...

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

(1) เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประจำอาคาร/โรงงานควบคุม
และจบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่มีการใช้พลังงานขนาด 3,530 เมกะวัตต์ขึ้นไป
(2) เป็นผู้ปฏิบัติงานในอาคาร/โรงงานควบคุมและจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม (สาขาไฟฟ้า,อุตสาหการ,เครื่องกล,พลังงาน)
โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่มีการใช้พลังงานขนาด 3,530 เมกะวัตต์ขึ้นไป

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
E-Mail : spre2018@gmail.com
Website : http://seniorpre.ete.eng.cmu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/seniorpre
ใบสมัคร

โทรศัพท์

091 078 4740 (คุณรัตนาพร ตื้อยศ หรือ คุณมลฑิรา ห้วงสกุลเจริญ)

โทรสาร

053 944 905

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

4,200 บาท

หมายเหตุ

ขั้นตอนการแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

หน้าแรก สมุดเยี่ยมชม กระดานถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ สพบ.
** หมายเหตุ : 1. กำหนดการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม