บทความอนุรักษ์พลังงาน


 www.
 
 
 
LINK

เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน

** หมายเหตุ : 
1. กำหนดการอบรม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวัน เวลา ที่เหมาะสม

 

หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนหน่วยงานฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน
ชื่อหน่วยงาน

บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 228/13 ซอยลาดพร้าว 10 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เว็บไซต์

http://www.phoenixy.com

โทรศัพท์

0 2589 3981 หรือ 089 000 3777

ผู้ประสานงาน

คุณรุ่งรวี/คุณมานิตา

 
ชื่อหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เว็บไซต์

https://www.facebook.com/Auditor-Training-333732743688578

โทรศัพท์

053 944 904

ผู้ประสานงาน

คุณจริยานันท์

 
ชื่อหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ.1112 ปณ.เกษตรศาสตร์ 10900

เว็บไซต์

http://www.trainenergyexpert.com

โทรศัพท์

091 810 1406

ผู้ประสานงาน

คุณอารียา

   
ชื่อหน่วยงาน

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 1168/8 ชั้น 12 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เว็บไซต์

http://www.mitr.com/EN

โทรศัพท์

0 2679 9079-84 ต่อ 501

ผู้ประสานงาน

คุณวีระศักดิ์

 
ชื่อหน่วยงาน

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เว็บไซต์

http://www.npc-se.co.th

โทรศัพท์

038 977 777

ผู้ประสานงาน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ หรือ คุณภัทรพงศ์

 
ชื่อหน่วยงาน

บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 40 ซอยรามอินทรา 97 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10200

เว็บไซต์

http://www.bright-ce.com/verifyer.htm

โทรศัพท์

0 2005 1690 ต่อ 709

ผู้ประสานงาน

คุณสีนวล

หน้าแรก สมุดเยี่ยมชม กระดานถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ กพบ.