บทความอนุรักษ์พลังงาน


 www.
 
 
 
LINK

เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน

** หมายเหตุ : 1.กำหนดการอบรม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวัน เวลา ที่เหมาะสม 
          

 

ทาง กพบ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้ บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนี่ยริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด ดำเนินการอบรม
หลักสูตร

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในอาคารประเภทศูนย์การค้า รายละเอียดหลักสูตร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

- เป็นคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน หรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในศูนย์การค้า

สถานที่ติดต่อ

บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด เลขที่ 828/23 อาคารเอสวี ซิตี้ ชั้น 15 อาคาร 2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Website : http://www.sec2010.com
E-Mail : training.sec2010@gmail.com
ใบสมัคร
เอกสารประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์

0 2294 8690-1 , 098 586 4950 ติดต่อ คุณธิดา เธียรศรียุกต์

โทรสาร

0 2294 8689

ค่าลงทะเบียน

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

หน้าแรก สมุดเยี่ยมชม กระดานถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ กพบ.