โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
     
ปฏิทิน

การใช้หม้อแปลงความ
สูญเสียต่ำเพื่อลดความสูญเสีย
ในระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าการจัดการทำงานลิฟต์และบันได


เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน
สำหรับลิฟต์และบันได้เลื่อนการใช้พลังงาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบประหยัดพลังงาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์การออกแบบระบบปรับอากาศ
โดยการติดตั้งอุปกรณ์
นำความเย็นทิ้งกลับมาใช้เกมส์ลดการใช้พลังงาน 

 

 
การลดการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
REDUCE  PC  ENERGY CONSUMPTION
 


หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี

     คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นส่วนของการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เติบโตเร็วมากที่สุดอย่างหนึ่งโดยในปัจจุบัน
     ประมาณการว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้พลังงานมากถึง 5% ของการใช้ไฟฟ้าในอาคารธุรกิจ และอาคารสำนักงานบางอาคาร
     คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพทางพลังงาน จะออกแบบมาเพื่อลดการสูญเสียพลังงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่อง โดยเครื่องจะมีระบบการปิดการทำงานบางส่วนเมื่อไม่มีการใช้งาน
     คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา (US.EPA) ได้กำหนดมาตรฐานในเรื่องการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์หลากหลายประเภท รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขึ้นมาตรฐานนี้เป็นที่ยอมรับและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในวงการอุตสาหกรรม
     คอมพิวเตอร์ทั่วโลกโดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะได้รับการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพทางพลังงาน Energy Star ได้ และเป็นโชคดีของผู้บริโภคที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้มีราคาแพงไปกว่าผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปเลย


เทคนิคการประหยัดพลังงานในการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
         คอมพิวเตอร์
    >>  
เลือกใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
     >>  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งาน การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ นอกจากจะเปลืองไฟแล้วยังเป็นภาระทำให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนักขึ้นด้วย
     >> ควรจะปิดจอมอนิเตอร์ เมื่อต้องการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ดำเนินกระบวนการไปโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเฝ้าดู
     >> พึงระลึกไว้เสมอว่าสกรีนเซฟเวอร์ไม่ใช่ซอฟแวร์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน
     >> ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติระบบการจัดการพลังงานของเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำให้
ใช้พลังงานได้ประสิทธิภาพมากขึ้น


          เครื่องพิมพ์
     >> ควรใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท เพราะว่าใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยและไม่แพงไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม
     >> งานที่เป็นการลองพิมพ์ ควรใช้เครื่องพิมพ์แบบดอทเมทริกซ์
     >> ถ้าจะซื้อเครื่องพิมพืแบบเลเซอร์ ควรมองหาสัญลักษณ์ Energy Star ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานช่วงพักการทำงานได้อย่างน้อย 50%
     >> ใช้เครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้ทั้งสองหน้า เพื่อประหยัดกระดาษและพลังงานที่ใช้ผลิตการะดาษ
     >> ปิดเครื่องพิมพ์เมื่อไม่มีการใช้งาน การเปิดเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้นอกจากจะเปลืองไฟแล้วยังเป็นภาระให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนัก เช่นเดียวกับการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้

ประโยชน์ของการประหยัดพลังงานในการใช้คอมพิวเตอร์
     >> การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะลดการใช้พลังงาน ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าลงได้
     >> ในการประหยัดการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แม้จะเป็นการลดการใช้พลังงานเพียงเล็กน้อย แต่หากทุกคนร่วมใจกันปฏิบัติตามเทคนิคที่แนะนำไว้จะส่งผลต่อภาพรวม ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานในแต่ละองค์กรได้อย่างมาก


    


          


            


    

 


การถ่ายเทความร้อนของอาคาร


ประเภทของเครื่องปรับอากาศ


การควบคุมอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศ


แนวทางประหยัดพลังงาน


ระบบส่งจ่ายอากาศเย็น


การเปรียบเทียบ
ระบบส่งจ่ายอากาศเย็น


คำศัพท์พื้นฐานของ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างการใช้แสงธรรมชาติในอาคาร
แนวทางการลดการสูญเสียใน
ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าโหลดรูปภาพ
อาคารภาคธุรกิจ

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเทคโนธานี
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 โทรสาร 0-2577-7047
e-mail :
Bureau of Energy Human Resource Development