โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
     
ปฏิทิน

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน


การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช


แนวทางประหยัดพลังงาน
สำหรับระบบทำความเย็น


แนวทางประหยัดพลังงาน
ในระบบอัดอากาศ

แนวทางในการประหยัดพลังงาน
ของหม้อไอน้ำการบริหารจัดการ การใช้ไอน้ำ


กับดักไอน้ำ


ผลของระดับแรงดันไฟฟ้า
ส่งจ่ายต่อการสูญเสียพลังงานหม้อแปลงความสูญเสียต่ำ


ความผิดปกติในระบบกำลังไฟฟ้า


ระบบเติมอากาศแบบเวนจูรี่

 


การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ
INDUCTION  HEATING

 
การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ
 
การให้ความร้อนโดยเตาเชื้อเพลิง
 
 
เตาเผาแบบเรเดี้ยนทิวบ์
 
การให้ความร้อนอุณหภูมิสูงโดยใช้ไฟฟ้า
 
การหลอมโลหะโดยการเหนี่ยวนำ
 
การหลอมโลหะโดยเตาเชื้อเพลิง
 
 
การให้ความร้อนโดยใช้ลวดความต้านทานไฟฟ้า
 
เตาให้ความร้อนของของเหลวโดยเชื้อเพลิง
 
การให้ความร้อนโดยใช้ความต้านทานไฟฟ้าแรงดันต่ำ
 
 
แบบจำลองอินฟราเรดในอุตสาหกรรม
 
การอบโดยใช้รังสีอุลตราไวโอเล็ต
 
การให้ความร้อนโดยคลื่นวิทย
 
เลเซอร์และพลาสมาอาร์ค
 
การลดความชื้นโดยปั๊มความร้อน
 
การลดความชื้นโดยใช้สารดูดความชื้น
 
มีดลมสำหรับการทำให้แห้ง การกระจายและกำจัดฟิล์มของของเหลว
 
การให้ความร้อนโดยเซรามิคอินฟราเรด
 
 
มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
 
ตัวปรับความเร็วมอเตอร์
 
ระบบการจัดการพลังงาน
 
การวัดและค่าใช้จ่ายพลังงาน
 
การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช
 
การควบคุมกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
 
ระบบการผลิตผลังงานร่วม
 
ระบบการทำความเย็น
 
ระบบทำความเย็นแบบดูดซึม
 
ระบบอากาศอัด
 
การทำงานของระบบอากาศอัด
 
ระบบแสงสว่าง
 
ระบบการผลิตและส่งจ่ายไอน้ำ
 
 
ระบบปรับสภาพหรือคุณภาพของไฟฟ้า
 
ระบบเติมอากาศแบบเวนจูรี่
     
     

   

การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ


การให้ความร้อนโดยเตาเชื้อเพลิง


การควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิง


ตัวอย่างหัวเผาประหยัดพลังงาน


การให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด


การอบโดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลต


การให้ความร้อนแบบไดอิเล็คตริค


การตัดโดยเลเซอร์และพลาสมาอาร์ค


เครื่องลดความชื้นแบบใช้สารดูดความชื้น


มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง


การควบคุมปั๊มอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการพลังงาน


ตัวอย่างเครื่องมือวัดด้านพลังงาน
  

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเทคโนธานี
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 โทรสาร 0-2577-7047
e-mail :
Bureau of Energy Human Resource Development