โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
     
ปฏิทิน

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน


การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช


แนวทางประหยัดพลังงาน
สำหรับระบบทำความเย็น


แนวทางประหยัดพลังงาน
ในระบบอัดอากาศ

แนวทางในการประหยัดพลังงาน
ของหม้อไอน้ำการบริหารจัดการ การใช้ไอน้ำ


กับดักไอน้ำ


ผลของระดับแรงดันไฟฟ้า
ส่งจ่ายต่อการสูญเสียพลังงานหม้อแปลงความสูญเสียต่ำ


ความผิดปกติในระบบกำลังไฟฟ้า


ระบบเติมอากาศแบบเวนจูรี่

 

หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ
REGENERATIVE  BURNER


 
หลักการพื้นฐานของเทคโนโลย
        หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ เป็นหัวเผาที่ใช้หลักการดึงความร้อนจากไอเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยติดตั้งหัวเผาเป็นคู่ให้ทำงานเป็นวัฏจักร กล่าวคือ เมื่อหัวเผาชุดหนึ่งทำงาน ไอเสียจากการสันดาปจะถูกปล่อยทิ้งผ่านหัวเผาอีกชุดหนึ่งและทำให้เกิดการดึงความร้อนจากไอเสียมาสะสมไว้
ในหัวเผาชุดนี้  ในรอบการทำงานต่อไปจะมีการสลับการทำงานของหัวเผา โดยหัวเผาที่ได้รับความร้อนจากไอเสียในรอบที่แล้วจะทำงานและใช้ความร้อนที่สะสมไว้ในการให้ความร้อน
แก่อากาศที่ใช้ในการสันดาป  และไอเสียจะถูกปล่อยทิ้งผ่านหัวเผาอีกชุดหนึ่งแทน
     จากหลักการทำงานนี้ทำให้หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ มีศักยภาพในการดึงความร้อนจากไอเสียกลับมาใช้ใหม่ได้มากเกือบ 90% และมีศักยภาพการประหยัดเชื้อเพลิงถึง 50% เทียบกับหัวเผาทั่วไปที่ไม่ได้มีการอุ่นอากาศสันดาป

ประเภทของการใช้งาน
     หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ  เป็นหัวเผาที่เหมาะกับอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานที่อุณหภูมิสูงระดับ 1,000 องศาเซลเซียส ขึ้นไป และใช้เตาเผาขนาดใหญ่ ได้แก่ การหลอมโลหะ การอบอ่อนโลหะเพื่อขึ้นรูป การหลอมแก้ว


ประโยชน์ของเทคโนโลยี
     >> ประหยัดเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ได้มากถึง 50%
     >> มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เนื่องจากอุณหภูมิของไอเสียต่ำลงมากและออกแบบให้มีการปล่อย NOX น้อย
     
ข้อพิจารณาในการนำมาใช้
     >> การออกแบบติดตั้ง หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ  ถูกออกแบบติดตั้งกับเตาเผามาตั้งแต่เริ่มต้น การปรับปรุงการติดตั้งกับเตาเผาเดิมอาจมีความยุ่งยากซับซ้อนและการลงทุนที่สูง ซึ่งจะเหมาะสำหรับเตาที่มีประสิทธิภาพความร้อนต่ำและมีค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงสูง เพื่อให้เกิดผลตอบแทนการลงที่เร็ว
     >> พื้นที่ติดตั้ง เนื่องจากหัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ ต้องมีการติดตั้งเป็นคู่ และจะต้องมีอุปกรณ์ประกอบเพื่อควบคุมการไหลของอากาศสันดาปและไอเสีย ทำให้ต้องการพื้นที่การติดตั้งมากกว่าหัวเผาทั่วไป
     >> การใช้งานบำรุงรักษา หัวเผาแบบรีเจนเนอเรทีฟ มีอุปกรณ์การควบคุมและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องมี การปรับแต่ง และการบำรุงรักษาเพิ่มเติมจากการใช้งานบำรุงรักษาหัวเผาแบบทั่วไป


   
   


การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ


การให้ความร้อนโดยเตาเชื้อเพลิง


การควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิง


ตัวอย่างหัวเผาประหยัดพลังงาน


การให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด


การอบโดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลต


การให้ความร้อนแบบไดอิเล็คตริค


การตัดโดยเลเซอร์และพลาสมาอาร์ค


เครื่องลดความชื้นแบบใช้สารดูดความชื้น


มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง


การควบคุมปั๊มอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการพลังงาน


ตัวอย่างเครื่องมือวัดด้านพลังงาน
  

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเทคโนธานี
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 โทรสาร 0-2577-7047
e-mail :
Bureau of Energy Human Resource Development