โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
     
ปฏิทิน


 
 
 
 

 

 
ศูนย์แสดงฯภาคบ้านอยู่อาศัย
 
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย
 
การออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน
 
เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
 
ระบบควบคุมการทำงานในบ้าน
 
ระบบปรับอากาศ
 
ระบบแสงสว่างประหยัดพลังงาน
 
ระบบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

   

สภาพแวดล้อมและการออกแบบ


ปัจจัจสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ


วัสดุและระบบโครงสร้าง


เทคนิคการออกแบบห้องน้ำ


ระบบควบคุมอัตโนมัต


ทดสอบความรู้
 

 

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเทคโนธานี
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 โทรสาร 0-2577-7047
e-mail : Bureau of Energy Human Resource Development