โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
     
     
ปฏิทิน


 
 
 
 

 

 
ระบบปรับอากาศ
AIR CONDITIONING SYSTEM   สภาพแวดล้อมและการออกแบบ


ปัจจัจสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ


วัสดุและระบบโครงสร้าง


เทคนิคการออกแบบห้องน้ำ


ระบบควบคุมอัตโนมัต


ทดสอบความรู้
 

 

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเทคโนธานี
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 โทรสาร 0-2577-7047
e-mail :
Bureau of Energy Human Resource Development