โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
     
ปฏิทิน

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน


การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช


แนวทางประหยัดพลังงาน
สำหรับระบบทำความเย็น


แนวทางประหยัดพลังงาน
ในระบบอัดอากาศ

แนวทางในการประหยัดพลังงาน
ของหม้อไอน้ำการบริหารจัดการ การใช้ไอน้ำ


กับดักไอน้ำ


ผลของระดับแรงดันไฟฟ้า
ส่งจ่ายต่อการสูญเสียพลังงานหม้อแปลงความสูญเสียต่ำ


ความผิดปกติในระบบกำลังไฟฟ้า


ระบบเติมอากาศแบบเวนจูรี่


 
 
 
กำหนดการการเยี่ยมชม
คณะเยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center
ณ ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 
     
   
   
   
     
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2552
ให้การต้อนรับ บริษัท็อปพันเพ็คเกจจิ่ง จำกัด
 
วันที่ 15 กรกฏาคม 2552
ให้การต้อนรับ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และบริษัทไบเออร์ แอนด์ ไวเรท จำกัด
 
วันที่ 14 กรกฏาคม 2552
ให้การต้อนรับ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ และ บริษัท พี.ซี พล่าซ่า จำกัด


วันที่ 13 กรกฎาคม 2552
ให้การต้อนรับ คณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

     
วันที่ 10 กรกฎาคม 2552
ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าชมจากบริษัทปตท. จำกัด(มหาชน) และคณะวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
     
วันที่ 30 มิถุนาย 2552
ให้การต้อนรับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านท้องถิ่น(หลักสูตรช่างและนายช่าง) รุ่นที่ 44การให้ความร้อนโดยการเหนี่ยวนำ


การให้ความร้อนโดยเตาเชื้อเพลิง


การควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิง


ตัวอย่างหัวเผาประหยัดพลังงาน


การให้ความร้อนโดยใช้รังสีอินฟราเรด


การอบโดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลต


การให้ความร้อนแบบไดอิเล็คตริค


การตัดโดยเลเซอร์และพลาสมาอาร์ค


เครื่องลดความชื้นแบบใช้สารดูดความชื้น


มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง


การควบคุมปั๊มอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการพลังงาน


ตัวอย่างเครื่องมือวัดด้านพลังงาน

 

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน Display Center และบ้านประหยัดพลังงาน
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเทคโนธานี
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41 โทรสาร 0-2577-7047
e-mail :
Bureau of Energy Human Resource Development