หน้าแรก สมุดเยี่ยมชม กระดานถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อ สพบ.

 

11.ชมรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
http://www.preclub.org

เทคนิคการประหยัดพลังงาน ข่าว ปฎิทิน กิจกรรมว่าด้วยการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน

12.เอ็นเนอร์ไทยดอทคอม
http://www.enerthai.com

นำเสนอวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน บทความการอนุรักษ์พลังงาน เว็บบอร์ด ปรึกษาเกี่ยวกับพลังงาน

13.ไทยไบโอดีเฃล เอสเตอร์
http://www.thaibiodiesel.com

บริษัท ไทยพลังงานชีวภาพจำกัด ดำเนินธุรกิจทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมผู้ผลิต ไบโอดีเฃล เอสเตอร์

14.กลุ่มวิจัยพลังงานสะอาด
http://www.ces.kmutt.ac.th

ให้บริการวิชาการทางด้านพลังงานสะอาด โดยมีงานวิจัยหลักทางด้านระบบโซล่าเซลล์ ระบบสะสมพลังงาน และทางด้านวิศวกรรมพลังงานที่เกี่ยวกับการเกษตร เป็นต้น

15.มหาวิทยาลัยรวมพลังงานหารสอง
http://kuharn2.com/index.html
เว็บไซต์อนุรักษ์พลังงานในต่างประเทศ
1. www.ibc-asia.com/GasTurbines.htm
2. www.globalwarming.net
3. www.windenergy-hamburg.de
4. www.all-energy.co.uk
5. www.wip-munich.de
6. www.EuorSun2004.de
หน้าที่ 1 2 3 4 5

กิจกรรม สพบ.


 www.
 
 
 
LINK

เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน