No. / AMPHOE()

LONG

LAT

CLASS

1.Kut Khao Pun (.شǻ)

105.03

15.77

1.1

2.Khuang Nai (.ͧ)

104.59

15.41

1.1

3.Khemarat (.Ұ)

105.19

16.05

1.1

4.Khong Chiam (.⢧)

105.19

15.34

1.1

5.Don Mot Daeng (.͹ᴧ)

105.03

15.44

1.1

6.Det U-dom (.പش)

105.09

14.9

1.1

7.Tan Sum(.)

105.19

15.35

1.1

8.Trakan Phut Phon (.Сþת)

105.01

15.58

1.1

9.Thung Sri U-dom(.ش)

104.9

14.8

1.1

10.Na Cha Luai (.Ҩ)

105.22

14.53

1.1

11.Nam Yun (.׹)

105.06

14.48

1.1

12.Buntharik (.سԡ)

105.43

14.82

1.1

13.Phibun Mangsa Han (.Ժѧ)

105.24

15.27

1.1

14.Pho Sai(.⾸)

105.28

15.82

1.1

15.Muang Sam Sip (.ǧԺ)

104.71

15.51

1.1

16.Muang U-bon Ratcha Thani (.ͧغҪҹ)

104.89

15.27

1.1

17.Warin Chamrap (.ԹҺ)

104.92

15.38

1.1

18.Sri Muang Mai (.ͧ)

105.12

15.53

1.1

19.Sam Rong (.ç)

104.74

15.01

1.1

20.Sirinthon (.Թ)

105.51

15.21

1.1

21.Na Tan ( .ҵ)

105.33

15.92

1.1

22.Na Yia ( .)

105.07

15.07

1.1

23.Nam Khun ( .Ӣ)

104.93

14.61

1.1

24.Sawang Wira Wong (.ҧǧ)

105.1

15.25

1.1

25.Lao Sua Kok ( .)

104.92

15.48

1.1