แผนที่ความเร็วลมของประเทศไทยที่ระดับความสูง 40 เมตร

windmap_thailand_40m

ภาคเหนือ

ภาคกลางและภาคตะวันตก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใต้