แผนที่ความเร็วลมของประเทศไทยที่ระดับความสูง 90 เมตร

windmap90m

ภาคเหนือ

ภาคกลางและภาคตะวันตก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใต้