8   กุมภาพันธ์   2559  
วันที่ข่าวย้อนหลัง ตั้งแต่ วว/ดด/ปป   
  ถึง         
 
คำสำคัญ  

::


  สมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทย เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ลดลง ส่งผลให้ความต้องการน้ำมันดีเซลปี 2558 เพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% จากปีก่อน และส่งผลให้ความต้องการไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน ปัจจุบันอยู่ที่ 4 ล้านลิตร/วัน ทำให้ผู้ผลิตไบโอดีเซล 3-4 รายเตรียมลงทุนขยายกำลังการผลิต ขณะเดียวกันมีผู้ประกอบการจำนวนมากสนใจเข้ามาลงทุน เพราะเห็นโอกาสเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทน คาดว่า กำลังการผลิตไบโอดีเซลจะเพิ่มขึ้นอีก 50% ใน 3 ปีข้างหน้า โดยปัจจุบันกำลังผลิตยังไม่เพียงพอต่อการรองรับบี 10 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ประสานผู้ค้าน้ำมัน ค่ายรถยนต์เพื่อผลักดันการใช้ แต่ยังหาข้อสรุปไม่ได้

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 5 ก.พ. 2559 )

::


  สมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวเปิดเผยว่า ผู้ค้าก๊าซแอลพีจีทั่วประเทศได้ปรับเปลี่ยนราคาตามประกาศของกบง. เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ซึ่งเห็นด้วยกับแผนส่งเสริมการค้าแอลพีจีเสรีเต็มรูปแบบที่เป็นโรดแมปของแผนสุดท้าย ส่งเสริมให้มีการแข่งขันการนำเข้ามากขึ้น จากที่มีเพียงปตท.รายเดียว แต่ยังไม่เห็นว่าจะช่วยผู้ค้าระดับย่อยอย่างไร เพราะการค้าปัจจุบันมีรายใหญ่สุด 3 ราย สิ่งที่จะทำให้แข่งขันได้คือ ต้องลงทุนถังก๊าซของตนเอง มีเครือข่ายโรงบรรจุที่กำหนดชัดว่าห้ามบรรจุข้ามยี่ห้อ

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 5 ก.พ. 2559 )

::


  กฟน.จัดพิธีมอบรางวัลตราสัญญลักษณ์ กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน ปีที่ 3 ประเภทอาคารมหาวิทยาลัย ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 16 แห่ง โดย 3 ปีที่ผ่านมา สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ากว่า 18.8 ล้านหน่วย ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 11,620 ตัน

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 5 ก.พ. 2559 )

::


  ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนรวบรวมรายชื่อจาก 109 องค์กรเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกฯ ให้ยกเลิกคำสั่งคสช.ที่ 3/2559 เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมาว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และคำสั่งที่ 4/2559 เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับกิจการบางประเภท และออกแถลงการณ์ระบุว่า คำสั่งทั้ง 2 ฉบับ เป็นการยกเลิกหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามกฎหมาย ทำให้โรงไฟฟ้าขยะสามารถขยายพื้นที่ออกไปยังพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่อนุรักษ์และสามารถสร้างที่ไหนก็ได้

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 5 ก.พ. 2559 )

::


  มอร์แกน สแตนเลย์ ผู้ให้บริการทางการเงินระดับโลก ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันไตรมาส 4 ปีนี้ลงเหลือ 29 ดอลลาร์/บาร์เรลเท่านั้น เนื่องจากแรงซื้อไม่ฟื้นและผลผลิตล้นตลาดมากกว่าที่คาดการณ์ไว้

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 5 ก.พ. 2559 )

::


  ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนม.คง 59 ลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน เนื่องจากกังวลปัจจัยเศรษฐกิจทั่วโลกที่อยู่ในภาวะฟื้นตัวล่าช้าทั้งจีน ยุโรป สหรัฐ และประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่มีรายได้น้อยลงจากราคาน้ำมันตลาดโลกปรับลดลง รัฐบาลควรเร่งหามาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นใน 3-4 เดือน ก่อนที่จะมีโครงการเมกะโปรเจคท์ออกมาช่วงกลางปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์, แนวหน้า  ( 5 ก.พ. 2559 )

::


  กบง.เห็นชอบปรับลดราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีตามต้นทุนตลาดโลกและปรับอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯ ทำให้ราคาขายปลีกแอลพีจีเดือนก.พ. ลดลงประมาณ 2 บาท/กก. อยู่ที่ 20.29 บาท แต่เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจแอลพีจี จึงมีมติยกเลิกการชดเชยค่าขนส่งแอลพีจีไปยังคลังภูมิภาคต่างๆของปตท. แต่จะยังควบคุมราคาขายหน้าคลังแอลพีจีทั่วประเทศเป็นเวลา 3 เดือน ส่งผลให้ราคาขายปลีกจะเปลี่ยนแปลงต่างกันไปตามต้นทุนการขนส่งของคลังภูมิภาค

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, มติชนรายวัน, แนวหน้า, Bangkok Post, The Nation, บ้านเมือง, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 4 ก.พ. 2559 )

::


  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยว่า ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 30 ดอลลาร์/บาร์เรล ทำให้ผู้ประกอบการมีทั้งลดและเลื่อนการขุดเจาะผลิตน้ำมัน จนมีแท่นขุดเจาะหยุดกิจการชั่วคราวแล้ว 2 แท่น กำลังผลิตรวม 2,600 บาร์เรล/วัน และมี 2 แท่นถอนออกจากไทยไปแล้วจากทั้งหมด 10 แท่น ทำให้พนักงานตกงานมากกว่า 6 พันคนแล้ว ขณะที่การเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 21 อยู่ระหว่างรอกระบวนการแก้ไขกฎหมาย ตั้งเป้าจะเปิดให้ยื่นสิทธิ์ได้ภายในปีนี้ นอกจากนี้ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในกิจการปิโตรเลียม

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน, บ้านเมือง, ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 4 ก.พ. 2559 )

::


  ปตท.เปิดเผยว่า ในปีนี้จะมีการซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติ 4 แห่ง คือ แหล่งยาดานา 4 วัน แหล่งซอติก้า 10 วัน แหล่งก๊าซเยตากุน 9 วัน และแหล่งก๊าซเจดีเอ เพื่อคงรักษาประสิทธิภาพการจ่ายก๊าซให้เป็นไปตามสัญญา ส่งผลให้ปริมาณก๊าซหายไปจากระบบ ซึ่งการซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซประจำปีแต่ละครั้ง ได้วางแผนร่วมกับทุกฝ่าย พยายามให้มีการซ่อมบำรุงในช่วงวันหยุดซึ่งมีความต้องการก๊าซต่ำที่สุด รวมทั้งวางแผนการจัดหาแหล่งพลังงานสำรองทดแทนตามความเหมาะสม

รายละเอียด

ที่มา : บ้านเมือง, ผู้จัดการรายวัน  ( 4 ก.พ. 2559 )

::


  ราคาน้ำมันยังคงผันผวน ปรับลดลงจาก 33 ดอลลาร์มาอยู่ที่ราว 30 ดอลลาร์/บาร์เรลอีกครั้ง ขณะที่ผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์พบว่า ราคาน้ำมันอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 15 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ โดยเกิดจากการปรับลดกำลังผลิตของสหรัฐ

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์  ( 4 ก.พ. 2559 )

::


  รัฐบาลเมียนมา คาดหวังจะนำเข้าไฟฟ้าจากลาว 300 เมกะวัตต์ในเร็วๆนี้ ตามโครงการที่ได้เสนอให้ลาวไปเมื่อ 2 เดือนก่อน ในขณะที่ลาวจะส่งออกไฟฟ้าไปยังเวียดนามเพิ่มขึ้นอีก

รายละเอียด

ที่มา : The Nation  ( 4 ก.พ. 2559 )

::


  รัฐบาลอินโดนีเซีย จัดหาแหล่งพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ 6 จังหวัดที่ขาดแคลนไฟฟ้ามากที่สุดในภาคตะวันออกของประเทศ

รายละเอียด

ที่มา : The Nation  ( 4 ก.พ. 2559 )

::


  กนง.มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% ต่อปี โดยประเมินว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้ ยังขยายตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้ในการประชุมครั้งก่อนที่ 3.5% โดยอุปสงค์ในประเทศไทยเป็นปัจจัยสนับสนุนหลัก

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, มติชนรายวัน, แนวหน้า, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 4 ก.พ. 2559 )

::


  ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยภาพรวมการประเมินมูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน และศักยภาพการลงทุนด้านพลังงานในปี 2559 เท่าที่ได้มีการตรวจสอบและเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะบีโอไอ พบว่า มีการลงทุนด้านพลังงานสูงถึง 587,572 ล้านบาท และสูงเป็นอันดับ 1 ในบรรดาข้อเสนอการลงทุนด้านต่างๆ ที่มีเข้ามา ทั้งนี้ในสาขาไฟฟ้าซึ่งเป็นไปตามแผนพีดีพี ภาครัฐลงทุนเพื่อขยายและปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้า พัฒนาและปรับปรุงโรงไฟฟ้าของกฟผ. ตลอดจนโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าของกฟน.และกฟภ. ส่วนภาคเอกชนมีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมของตนเอง

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ  ( 3 ก.พ. 2559 )

::


  สนพ. และสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวลร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาที่ผู้ผลิตไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น ได้สรุปไว้ 4 แนวทางการคำนวณสูตรค่าไฟฟ้าใหม่ โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้าชีวมวล หากได้ข้อสรุปจะนำเสนอต่อกบง. ในการประชุมวันที่ 4 ก.พ. นี้ และเข้าหารือเพื่ออนุมัติในการประชุมกพช.วันที่ 7 ก.พ. ต่อไป

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 3 ก.พ. 2559 )

::


  ในการประชุมกบง. เพื่อพิจารณาก๊าซหุงต้มประจำเดือนก.พ. ซึ่งจะต้องมีการกำหนดราคาภายในสัปดาห์แรกของเดือน โดยราคาตลาดโลกล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 300 ดอลลาร์/ตัน ลดลงจากเดือนม.ค. ที่ 363 ดอลลาร์ ทั้งนี้จะเสนอให้พิจารณา 2 แนวทาง จากราคาในปัจจุบันนำส่วนต่างที่ลดลงมาเก็บเข้ากองทุนแอลพีจีเพิ่มขึ้น เพื่อตรึงราคาต่อไป และอีกแนวทางคือ การปรับลดราคาจำหน่ายแอลพีจีลง เพื่อให้สะท้อนต้นทุนตลาดที่ปรับลดลง

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน  ( 3 ก.พ. 2559 )

::


  คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้มีการประกาศเรื่องราคาจำหน่ายก๊าซแอลพีจี กำหนดให้ผู้จำหน่ายก๊าซหุงต้มขนาด 15 กก./ถัง ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จำหน่ายปลีกไม่เกิน 370 บาท/ถัง หากฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนต่างจังหวัดไม่ได้มีการระบุข้อกำหนดไว้ จากการสำรวจสุ่มพบว่า มีการจำหน่ายเกินราคาทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 3 ก.พ. 2559 )

::


  นักเคลื่อนไหวในเมียนมากล่าวหาว่า โรงงานปูนซีเมนต์ของไทยในรัฐมอญ สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาดกำลังผลิต 20 เมกะวัตต์ โดยไม่แจ้งชาวบ้านหรือทางการ ทำให้เกิดการวิตกเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขณะที่บริษัทเอ็มซีแอล ประเทศเมียนมาชี้แจงว่า โรงงานปูนซีเมนต์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อสุขภาพคนในชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีมาตรฐานโลก ทั้งนี้ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับการอนุมัติ นับเป็นผู้ผลิตรายแรกในเมียนมาที่ทำอีไอเอ

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 3 ก.พ. 2559 )

::


  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเปิดเผยว่า บริษัทสยามโมเอโกะ ผู้ได้รับสิทธิสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 18 ในแหล่งบูรพา พื้นที่จ.สุโขทัย เข้าพบปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อแจ้งอาจจะต้องหยุดการผลิตชั่วคราว หากราคาน้ำมันดิบยังคงลดลงต่อเนื่อง ทำให้ไม่คุ้มค่าที่จะผลิต โดยต้นทุนที่รับได้จะต้องไม่ต่ำกว่า 30 ดอลลาร์/บาร์เรลเท่านั้น ปัจจุบันสามารถผลิตน้ำมันดิบได้ประมาณ 500 บาร์เรล/วัน นอกจากนี้ยังได้รับแจ้งจากปตท.สผ. อาจจะต้องปรับแผนการขุดเจาะหลุมผลิตน้ำมันดิบในแหล่งสิริกิติ์

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 3 ก.พ. 2559 )

::


  ปตท.เตรียมรับมือสถานการณ์ราคาน้ำมันร่วงลงต่ำกว่าระดับ 30 ดอลลาร์/บาร์เรล ตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และยืนยันกรณีผู้ค้าส่งน้ำมันในภาคใต้อ้างว่าปตท.ไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายน้ำมันที่คลังจ.สงขลาด้วยราคาแพง ไม่เป็นความจริง เพราะมีการจัดส่งตามปกติ น่าจะมาจากราคาดีเซลที่ปรับขึ้นปลายสัปดาห์ ทำให้ไม่สามารถซื้อน้ำมันจากผู้ค้ารายอื่นได้ตามปกติ จึงหันมาซื้่อจากปตท.อย่างกะทันหัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง  ( 3 ก.พ. 2559 )

::


  ครม.เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 60 วงเงินรวม 2.733 ล้านล้านบาท โดยยังจัดทำเป็นงบประมาณขาดดุลต่อเนื่องอีก 390,000 ล้านบาท เท่ากับปีงบประมาณก่อน ส่วนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น 0.5% ขณะที่งบลงทุนคิดเป็น 20% ของงบประมาณทั้งหมด ภายใต้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ 4% เงินเฟ้อทั่วไป 2%

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์, แนวหน้า  ( 3 ก.พ. 2559 )

::


  กระทรวงพลังงานไม่มีนโยบายให้เอกชน และผู้ค้าน้ำมัน ยกเลิกขายแก๊สโซฮอล์ 91 ในปีนี้ แต่จะให้พิจารณาเองว่า จะยกเลิกขายหรือไม่หลังจากที่ได้ดำเนินนโยบายส่วนต่างราคาแก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 ให้ต่างกันไม่เกิน 42 สต./ลิตร เชื่อว่า เมื่อผู้บริโภคหันมาเติมแก๊สโซฮอล์ 95 มากขึ้น ผู้ค้าจะตัดสินใจเอง

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน  ( 2 ก.พ. 2559 )

::


  แม้ราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับต่ำจะส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตน้ำมันทั่วโลกชะลอการสำรวจและขุดเจาะน้ำมัน แต่การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ของไทย จำเป็นต้องเดินหน้าต่อ เนื่องจากเว้นว่างจากการสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียมใหม่ๆ มาแล้ว 8 ปี นับตั้งแต่ปี 2550 โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระบุว่า ราคาน้ำมันที่ลดต่ำลง ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยต้องชะลอการเปิดสำรวจปิโตรเลียม ต้องมองภาพรวมของประเทศมากกว่า และยืนยันไทยต้องเร่งเปิดการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมให้มีความต่อเนื่อง เนื่องจากกระบวนการสำรวจและขุดเจาะต้องใช้เวลา

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 2 ก.พ. 2559 )

::


  ชาวบ้านจากหลายตำบลอ.ไชโยและโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ยื่นหนังสือต่อผวจ.อ่างทอง คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนื่องจากหวั่นเกรงมลพิษ กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนรอบโรงงาน

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 2 ก.พ. 2559 )

::


  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดสถานีผลิตพลังงานทดแทนก๊าซไบโอมีเทนอัด จากมูลสัตว์และหญ้าเนเปียร์ เนื่องจากมีเป้าหมายจะหาเชื้อเพลิงมาทดแทนการใช้น้ำมันดีเซลลงให้ได้ 25 ล้านลิตรภายในปี 2564 โดยจะใช้บริการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยกว่า 20 คัน สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 9 ล้านบาท/ปี ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีการใช้ก๊าซไบโอมีเทนอัดในระบบขนส่งมวลชนภายในองค์กร แม้จะเป็นการลงทุนที่สูงมาก แต่คุ้มค่าในระยะยาว

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 2 ก.พ. 2559 )

::


  บริษัทบีซีพีจี บริษัทย่อยของบางจากฯ เข้าซื้อกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่นทั้งหมดของกลุ่ม SunEdison Japan กำลังผลิตรวม 198 เมกะวัตต์ ปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว 4 โครงการ 13 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 โครงการ 27 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 158 เมกะวัตต์ โดยการเข้าซื้อกิจการเพื่อเข้าสู่เป้าหมายการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระดับภูมิภาค

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์, มติชนรายวัน, แนวหน้า  ( 2 ก.พ. 2559 )

::


  กฟน.จัดพิธีมอบรางวัลตราสัญญลักษณ์ "กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน" ปีที่ 3 ประเภทอาคารมหาวิทยาลัย และศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 16 แห่ง ประกอบด้วย อาคารมหาวิทยาลัย 8 แห่ง อาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 8 แห่ง ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารจนประสบผลสำเร็จ

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 2 ก.พ. 2559 )

::


  ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสปรับตัวลงถึง 3.9% มาอยู่ที่ระดับ 32.3 ดอลลาร์ ส่วนเบรนท์ลดลง 3.1% ที่ระดับ 34.87 ดอลลาร์ หลังจากที่ตลาดกังวลตัวเลขการผลิตในจีนลดลง ซึ่งจีนถือเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลก ขณะเดียวกันยังเป็นผลจากกลุ่มโอเปกปฏิเสธที่จะเรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อหาทางแก้ปัญหาราคาน้ำมันตกต่ำตามข้อเสนอของหลายฝ่าย

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์  ( 2 ก.พ. 2559 )

::


  กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) เดือนม.ค. 59 ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 13 โดยมีปัจจัยลดลงของหมวดพลังงาน รวมถึงปรับลดค่าโดยสารรถประจำทาง เรือ ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม และราคาสินค้าทั่วไป หากราคาน้ำมันยังคงลดลงต่อเนื่อง เงินเฟ้อจะยังคงติดลบไปอีกนาน แต่ยืนยันไม่ใช่ภาวะเงินฝืด

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, คมชัดลึก, ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 2 ก.พ. 2559 )

::


  สนพ. กำลังหารือกับเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะจัดทำวาระเสนอกพช.เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการโซลาร์ฟาร์มหน่วยงานราชการ เพื่อออกระเบียบปฏิบัติ หลังคสช.ใช้มาตรา 44 ปลดล็อกกฎหมายผังเมือง โดยเฉพาะจะทำให้กติกากกพ. ชัดเจนขึ้น เพราะก่อนหน้านั้นยังมีปัญหาผังเมือง ทำให้เกิดการร้องเรียนและต้องพิจารณาคุณสมบัติใหม่

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 1 ก.พ. 2559 )

::


  กฟน. เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เจ้าของอาคารเกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานในอาคารอย่างประสิทธิภาพ โดยกำหนดกลุ่มอาคารเป้าหมายที่อยู่ในเขตจำหน่ายไฟฟ้าของกฟน. ซึี่งได้มีการมอบรางวัลตราสัญญลักษณ์ กฟน.อาคารประหยัดพลังงาน เป็นปีที่ 3 แล้ว โดยในปี 2558 สามารถประหยัดพลังงานได้ 6.2 ล้านหน่วย/ปี ส่วนการประกวดอาคารประหยัดพลังงานปีที่ 4 ส่งเสริมในกลุ่มอาคารโรงเรียนและร้านสะดวกซืื้อ

รายละเอียด

ที่มา : สยามรัฐ  ( 1 ก.พ. 2559 )

::


  กฟผ. เปิดเผยถึงสัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าของกฟผ. ลดลงจาก 40% ของกำลังผลิตทั้งระบบในปี 2558 เหลือ 35% ในปีนี้ โดยมีกำลังผลิตราว 10,000 เมกะวัตต์ จากกำลังผลิตทั้งหมดประมาณ 33,000 เมกะวัตต์ แม้ว่า โรงไฟฟ้าพระนครเหนือเฟส 2 จะจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปแล้ว แต่กำลังผลิตไฟฟ้าจากเอกชนรวมถึงการรับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เมื่อสัดส่วนกำลังผลิตของกฟผ. ลดลง ส่งผลให้ความมั่นคงทางไฟฟ้าของประเทศมีความเสี่ยงมากขึ้น เนื่องจากใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักผลิตไฟฟ้า แต่ปริมาณสำรองก๊าซฯในอ่าวไทยลดลง และคาดว่า จะมีช่องว่างระหว่างการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม ซึ่งต้องหาเชื้อเพลิงอื่นมาแทนที่

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 1 ก.พ. 2559 )

::


  ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 โดยจะเริ่มดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อพ.ร.บ.ปิโตรเลียมและภาษีปิโตรเลียมแล้วเสร็จ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้นำรายละเอียดเสนอครม. รวม 2 ครั้ง มีบางรายละเอียดที่ต้องแก้ไข รวมถึงต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมกับสนช. และสรุปประเด็นที่ยังเป็นปัญหา นอกจากนี้ครม.ต้องการให้เพิ่มเติมวิธีการเปิดให้สิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียม สนช.ให้ศึกษาเพื่อจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ ฉะนั้นในปีนี้จะมุ่งเน้นแก้ไขพ.ร.บ.ปิโตรเลียมให้เสร็จก่อน คาดว่าจะเปิดสัมปทานได้ในช่วงปี 2560

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 1 ก.พ. 2559 )

::


  ปตท. เปิดเผยกรณีสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จะเสนอต่อกกพ.ไม่ให้ปตท.สร้างคลังก๊าซแอลเอ็นจีแห่งใหม่ แต่จะเปิดให้เอกชนอื่นเข้ามาลงทุนแทน ยังไม่ทราบเรื่อง แต่การตัดสินใจขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาล ซึ่งยังมองไม่เห็นว่า มีภาคเอกชนรายใดมีศักยภาพที่จะลงทุน เพราะเป็นโครงการที่ใช้เงินจำนวนมาก แต่หากรัฐตัดสินใจอย่างใดก็พร้อมจะปฏิบัติตาม

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 1 ก.พ. 2559 )

::


  ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสปรับเพิ่มขึ้น 1.43 ดอลลาร์ปิดที่ระดับ 33.62 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่า รัสเซียพร้อมจะเจรจากับโอเปกในการลดกำลังผลิตลง การที่ราคาน้ำมันถูกลงอย่างรวดเร็ว จะทำให้โครงสร้างการผลิตและการใช้พลังงานระหว่างน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินเปลี่ยนไป ผลกระทบต่อราคาถ่านหินจะมีมากที่สุด รองลงมาคือราคาก๊าซธรรมชาติ นอกจากนั้น จะมีผลกระทบต่อโครงการพลังงานทดแทนทั้งหมด

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ, Bangkok Post  ( 1 ก.พ. 2559 )

::


  ยอดนำเข้าน้ำมันอิหร่านในเอเชียลดลง 18% เมื่อเดือนธ.ค. 58 ขณะที่เอเชีย ซึ่งถือเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่สุดจากอิหร่าน ยังจำกัดการซื้อก่อนที่ข้อตกลงยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านจะมีผลบังคับใช้

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 1 ก.พ. 2559 )

::


  บริษัทน้ำมันของรัฐในอินเดีย 3 แห่ง ร่วมลงทุนก่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันแห่งใหม่ทางฝั่งทะเลตะวันตก กำลังผลิต 60 ล้านตัน/ปี หรือ 1.2 ล้านบาร์เรล/วัน คาดว่า ระยะแรกจะใช้เงินลงทุนราว 14,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 1 ก.พ. 2559 )