25   สิงหาคม   2559  
วันที่ข่าวย้อนหลัง ตั้งแต่ วว/ดด/ปป   
  ถึง         
 
คำสำคัญ  

::


  กกพ. มีมติเห็นชอบตรึงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือเอฟทีในรอบเดือนก.ย.-ธ.ค. 59 อยู่ที่ -33.29 สต./หน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเรียกเก็บอยู่ที่ 3.4227 บาท/หน่วย เท่ากับงวดที่ผ่านมา แม้หากพิจารณาต้นทุนเชื้อเพลิงจริงแล้วจะต้องปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 11.47 สตางค์ แต่กกพ.ได้พิจารณานำเงินสะสมที่ไม่ได้ใช้จ่ายเป็นไปตามแผนประมาณ 6,496 ล้านบาท มาตรึงค่าเอฟทีงวดนี้ ส่วนเงินสะสมที่เหลืออยู่เห็นว่าควรจะนำไปดูแลค่าไฟฟ้างวดหน้า เนื่องจากมีแนวโน้มปรับขึ้นไม่ต่ำกว่า 8-11 สตางค์/หน่วย เพราะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน, Bangkok Post, The Nation, บ้านเมือง, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 18 ส.ค. 2559 )

::


  ครม. เห็นชอบร่างพ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยยกระดับกองทุนขึ้นมาให้มีบทบาทหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น และให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. กองทุนหมุนเวียน ด้วยการยุบสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์กรมหาชน) แล้วให้จัดตั้งสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นหน่วยงานรัฐ ขึ้นตรงกับคณะกรรมการการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งจะดำเนินงานตามกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานหรือ กบง. โดยสาระสำคัญกำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนต้องรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพให้มีส่วนต่างราคาที่สามารถแข่งขันกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ โดยประเด็นการอุดหนุนราคาจะเน้นผู้มีรายได้น้อยและอุดหนุนเฉพาะเชื้อเพลิงที่มีการเก็บเงินจากเชื้อเพลิงชนิดนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการอุดหนนราคามากเกินไปจนเป็นภาระแก่กองทุน

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, Bangkok Post, The Nation, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์  ( 18 ส.ค. 2559 )

::


  กระทรวงพลังงานได้ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดเตรียมวางแผนรับมือแหล่งก๊าซธรรมชาติเจดีเอหยุดซ่อมบำรุง ทำให้ก๊าซธรรมชาติหายไปจากระบบประมาณ 421 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน โดยยืนยันว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ ส่วนก๊าซเอ็นจีวีได้มีการสำรองไว้ล่วงหน้า และได้รณรงค์ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดพลังงานในช่วง 20-31 ส.ค. โดยเฉพาะเวลา 18.00 - 21.30 น. ซึ่งเป็นชั่วโมงที่ในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน  ( 18 ส.ค. 2559 )