31   สิงหาคม   2558  
วันที่ข่าวย้อนหลัง ตั้งแต่ วว/ดด/ปป   
  ถึง         
 
คำสำคัญ  

::


  สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการศึกษาโครงการศึกษาเพื่อส่งเสริมการลงทุนและพัฒนา Bio Hub ในประเทศไทยร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ สรุปได้ 4 ยุทธศาสตร์หลักในการผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจรในระดับโลก ภายใน 20 ปี เสนอให้จัดตั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ ผลิตเชื้อเพลิง เคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ ให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันและอยู่ในแหล่งวัตถุดิบ พร้อมทั้งสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภครองรับหน่วยผลิตต่อเนื่องที่จำเป็นที่เชื่อมโยงอย่างบูรณาการ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการผลิตสูงสุด อีกทั้งยังสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพและน้ำรีไซเคิล นำไปใช้ในภาคเกษตรรวมถึงเป็นพลังงานทดแทนได้อีกด้วย

รายละเอียด

ที่มา : ASTV ผู้จัดการรายวัน  ( 28 ส.ค. 2558 )

::


  บริษัทผาแดง อินดัสตรี เตรียมแผนลงทุนโครงการพลังงานทดแทน โดยได้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นโครงการแรก กำลังผลิต 9.5 เมกะวัตต์ ในจ.สุราษฎร์ธานี ใช้ทะลายปาล์มเป็นวัตถุดิบ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี พ.ศ.2560

รายละเอียด

ที่มา : The Nation  ( 28 ส.ค. 2558 )

::


  ผอ.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเสนอแผนบริหารจัดการตามยุทธศาตร์ วธ.ที่จะมีการพัฒนาพื้นที่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 แห่ง โดยจะมีการยกระดับให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอุทยานโลว์คาร์บอน เริ่มนำร่องที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นแห่งแรก โดยสาระสำคัญเป็นการประกาศห้ามนำพานพาหนะที่ใช้น้ำมันทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เข้ามาขับขี่ภายในพื้นที่อุทยาน รณรงค์ให้ปั่นจักรยาน เดินชม และนั่งรถรางไฟฟ้าที่ให้บริการ

รายละเอียด

ที่มา : ASTV ผู้จัดการรายวัน  ( 28 ส.ค. 2558 )

::


  ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานการจัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านพลังงานทดแทน เพื่อระดมความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำ "ร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579" โดยมีผู้เข้าร่วมฟังจากหน่วยงานภาคราชการ เอกชนและผูที่เกี่ยวข้อง 200 คน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ พพ. เข้าร่วมบรรยายจัดรับฟังความเห็นการใช้พลังงานทดแทนในภาคขนส่งและการผลิตความร้อนด้วยพลังงานทดแทน โดยพพ.ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนฯดังกล่าว ถือเป็น 1 ใน 5 แผนหลักการพัฒนาพลังงานของประเทศ

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, บ้านเมือง  ( 27 ส.ค. 2558 )

::


  กกพ.เห็นชอบให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (เอฟที) งวดใหม่ ก.ย.-ธ.ค. นี้ ในอัตรา 46.38 สต./หน่วย ลดลง 3.23 สต. และเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานจะมีผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทอยูที่ 3.73 บาท/หน่วย ขณะที่แนวโน้มค่าไฟฟ้างวดหน้ามีโอกาสเป็นขาขึ้นได้ หากค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, The Nation, บ้านเมือง, คมชัดลึก, ASTV ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 27 ส.ค. 2558 )

::


  กกพ.อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยแบ่งเป็นการซื้อไฟฟ้าจาหน่วยงานราชการไม่เกิน 400 เมกะวัตต์ สหกรณ์ฯไม่เกิน 400 เมกะวัตต์ เป้าหมายระยะที่ 1 รับซื้อ 600 เมกะวัตต์ สำหรับพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านสายส่ง กำหนดให้ผู้สนใจเข้ายื่นขายไฟฟ้า 1-7 พ.ย. นี้ โดยการรับซื้อไฟฟ้ากำหนดให้ใช้วิธีการจับฉลาก

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 27 ส.ค. 2558 )

::


  สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยเปิดเผยว่า ตลาดใหญ่ที่สุดของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์คือภาคครัวเรือน โดยนักวิเคราะห์ประเมินว่า 15 ปีข้างหน้า การมีพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เปรียบได้กับไมโครเวฟที่ทุกบ้านจะมี ขณะที่การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ปัจจุบันในไทยต้องทำสัญญาขายให้การไฟฟ้า แต่สปช.ด้านพลังงานกำลังผลักดันให้เกิดโซลาร์รูฟเสรี หากสำเร็จจะทำให้ครัวเรือนมีความต้องการติดตั้งโซลาร์รูฟถึง 1 หมื่นเมกะวัตต์ ภายใน 15 ปี

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 27 ส.ค. 2558 )

::


  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัทย่อยในเครือบริษัท ซุปเปอร์บล๊อก ได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้กับกฟภ.แล้ว โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวัตต์ ซึ่งจะมีแผนเข้าระบบในเดือนส.ค.อีก 3 โครงการและทยอยต่อเนื่องตลอดเดือนก.ย.และต.ค. รวม 139.6 เมกะว้ตต์ โดยในครึ่งปีหลังพร้อมที่จะจ่ายไฟเข้าระบบได้ตามแผนที่วางไว้ปีนี้ที่ 500 เมกะวัตต์

รายละเอียด

ที่มา : ASTV ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 27 ส.ค. 2558 )

::


  ไทยออยล์เปิดเผยความคืบหน้าการขยายกำลังการกลั่นน้ำมันเพิ่มเป็น 4 แสนบาร์เรล/วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบเบื้องต้นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกลั่นลองเรสซิดิว หลังจากนั้นจะทำการออกแบบวิศวกรรมภายในปลายปีนี้ คาดว่า ราวพ.ย. 59 จะได้ข้อสรุปความชัดเจนเรื่องการลงทุนและผลตอบแทน เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการขยายกำลังการกลั่น

รายละเอียด

ที่มา : ASTV ผู้จัดการรายวัน  ( 27 ส.ค. 2558 )

::


  ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น จากสภาวะที่มีการขายมากเกินไป ประกอบกับราคาที่ต่ำดึงดูดให้นักลงทุนกลับมาซื้อเพื่อเก็งกำไร โดยเวสต์เท็กซัสปรับเพิ่มขึ้น 1.07 ดอลลาร์ มาอยู่ที่่ 39.31 ดอลลาร์/บาร์เรล

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 27 ส.ค. 2558 )

::


  สภาเมืองนิวคาสเซิล ซึ่งบริหารกองทุนเพื่อการลงทุน 268 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ของเมืองใหญ่อันดับ 7 ของออสเตรเลีย ลงมติจะถอนการถือหุ้นในสถาบันการเงินรายใหญ่ 4 แห่ง หากยังสนับสนุนโครงการเชื้อเพลิงฟอสซิลต่อไป โดยระบุว่า ถ่านหินเป็นเศรษฐกิจสำคัญของท้องถิ่น แต่การสร้างความหลากหลายแก่เศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน และภาคอุตสาหกรรมรัฐนิวเซาท์เวลส์ก็เข้าใจดีว่า ถ่านหินจะไม่ใช่ผู้นำอีกนานนักในอนาคต การโยกการลงทุนไปยังโครงการที่ยั่งยืนกว่าเพื่อให้เมืองเป็นศูนย์กลางพลังงานที่หลากหลาย

รายละเอียด

ที่มา : คมชัดลึก  ( 27 ส.ค. 2558 )

::


  รมว.พลังงานกล่าวถึงนโยบายหลักด้านพลังงาน โดยขอเวลาศึกษาข้อมูลเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วน เช่น วิกฤตพลังงาน สัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 และสัมปทานที่จะหมดอายุ และโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ หากเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่วนจะเดินหน้าทำความเข้าใจกับประชาชน ส่วนในประเด็นที่ไม่เร่งด่วนมาก จะให้มีการศึกษาต่อไป ภายใต้กรอบระยะเวลา 3 เดือน เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารของกระทรวงพลังงาน

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 26 ส.ค. 2558 )

::


  กลุ่มเครือข่ายประชาชนจังหวัดกระบี่และกลุ่มเครือข่าย 4 ตำบลรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ากระบี่ ที่เห็นด้วยต่อโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่รวมตัวกันที่ศาลากลางจ.กระบี่ พร้อมยื่นหนังสือที่มีประชาชนประมาณ 5,000 รายชื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่ ขอให้เดินหน้ากระบวนการพิจารณารายงาน EHIA และ EIA ต่อไป โดยยืนยันประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในรายงานทั้ง 2 ฉบับ และต้องการรับทราบผลการพิจารณาโดยเร็ว

รายละเอียด

ที่มา : ASTV ผู้จัดการรายวัน  ( 26 ส.ค. 2558 )

::


  อพพ. ยอมรับว่า เป็นห่วงสถานการณ์ราคาน้ำมันที่อยู่ในช่วงขาลง อาจส่งผลกระทบต่อแผนส่งเสริมพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพทั้งเอทานอลและไบโอดีเซล แต่ยังมั่นใจราคาน้ำมันคงไม่ได้อยู่ในช่วงขาลงเป็น 10 ปี และตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกระยะ 21 ปี ยังมีเวลาที่จะผลักดันให้มีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพได้ตามเป้า ถึงแม้ว่า ราคาเอทานอลจะมีราคาแพงกว่าเนื้อน้ำมัน 2 เท่า แต่ยังมีปัจจัยอื่นที่เป็นต้นทุนในการลงทุนด้วย เช่นการเพิ่มศักยภาพการผลิต จะช่วยลดต้นทุนได้

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 26 ส.ค. 2558 )

::


  กองทัพบกพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทำประชาพิจารณ์กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี สอบถามความต้องการการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ซึ่งเป็นโครงการนำร่องสนับสนุนพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานีสันติสุขรวม 10 ตำบล ให้มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอ อีกทั้งยังสามารถขายไฟฟ้าให้กฟผ. เพื่อเป็นรายได้กลับสู่ชุมชน ซึ่งจะมีการบริหารจัดการ การคืนผลกำไร และผลประโยชน์ต่างๆ ในรูปแบบสหกรณ์ชุมชน

รายละเอียด

ที่มา : บ้านเมือง  ( 26 ส.ค. 2558 )

::


  ปตท.และกลุ่มในเครือปตท.ปรับแผนการดำเนินงานใหม่ โดยโรงกลั่นไทยออยล์มีแผนจะลดปริมาณสต๊อกน้ำมันดิบและน้ำมันกลั่นลงเหลือ 7 ล้านบาร์เรลจากปกติ 8 ล้านบาร์เรล หลังราคาน้ำมันดิบดูไบลดลงเหลือ 43.24 ดอลลาร์/บาร์เรล ต่ำสุดในรอบ 6 เดือน

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, Bangkok Post  ( 26 ส.ค. 2558 )

::


  พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พลังงาน เปิดเผยหลังเข้ารับตำแหน่งว่า สิ่งที่จะเร่งดำเนินการคือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์ว่า ปัจจุบันมีพลังงานเพียงพอหรือไม่ จำเป็นหรือไม่ต้องเปิดสัมปทานปิโตรเลียม หากข้อมูลถูกต้องและจำเป็นที่จะต้องเปิด ก็จะพยายามให้มีข้อสรุปใน 3 เดือนนี้ ส่วนกรณีก๊าซเอ็นจีวีที่มีแผนจะปล่อยลอยตัวในเดือนหน้า หากกพช.เห็นชอบก็คงต้องปรับ รวมถึงปัญหาโรงไฟฟ้ากระบี่ก็ต้องหารือกับกฟผ. โดยนโยบายใหม่ๆที่กระทรวงพลังงานจะเดินหน้าต่อไป คือการสร้างความชัดเจนและนำเสนอข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือแก่สังคม

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, Bangkok Post, The Nation, บ้านเมือง  ( 25 ส.ค. 2558 )

::


  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ. จะมีการประชุมวันที่ 26 ส.ค. 58 เพื่อพิจารณาค่าไฟฟ้าอัตโนมัติงวดเดือนก.ย.-ธ.ค. นี้ โดยจะเสนอปรับลดลง 3 สต./หน่วย จากเดิมที่คาดว่าจะลดลง 9.35 สต. เพราะค่าเงินบาทอ่อนค่าอยู่ที่ 34-35 บาท/ดอลลาร์ จากเดิม 33 บาท แม้ราคาก๊าซธรรมชาติจะลดลง แต่ปริมาณน้ำที่ใช้ผลิตไฟฟ้ามีน้อย จึงนำมาเกลี่ยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าให้ลดลงไม่ได้

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชนรายวัน, บ้านเมือง, ASTV ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 25 ส.ค. 2558 )

::


  บริวโตเลียมเป็นนวัตกรรมเชื้อเพลิงใหม่ล่าสุดของนิวซีแลนด์ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการพัฒนาพลังงานทางเลือกจากกระบวนการหมักเบียร์ หรือกากยีสต์ ที่เคยเป็นอาหารสัตว์ในฟาร์ม หรือไม่ก็กำจัดทิ้ง โดยมีการผลิตเชิงพาณิชย์ใช้ชื่อว่า E10 จำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันทั่วนิวซีแลนด์แล้วกว่า 60 แห่ง 8,000 แกลลอน จากการผลิตเบียร์ 8 ล้าน 8 แสนขวด

รายละเอียด

ที่มา : บ้านเมือง  ( 25 ส.ค. 2558 )

::


  ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 40 ดอลลาร์/บาร์เรล ท่ามกลางความกังวลดที่มีมากขึ้นต่อเศรษฐกิจชะลอตัวและปริมาณน้ำมันโลกล้นตลาด โดยเวสต์เท็กซัสปรับลดลง 1.04 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ระดับ 39.41 ดอลลาร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระบุว่า ทิศทางราคาน้ำมันตลาดโลกยังเป็นขาลง คาดว่า ภายใน 1-2 วันนี้ ราคาขายปลีกในประเทศจะปรับลดลง

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, บ้านเมือง  ( 25 ส.ค. 2558 )

::


  สภาวะสงครามกดราคาน้ำมันระหว่างกลุ่มประเทศที่ผลิตน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปก กับผู้ผลิตน้ำมันในสหรัฐกำลังใกล้ถึงช่วงสิ้นสุด และดูเหมือนโอเปกจะเป็นกลายเป็นผู้ชนะในครั้งนี้ และยังคงเป็นผู้ควบคุมตลาดน้ำมันโลกต่อไป

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 25 ส.ค. 2558 )

::


  สศช. แถลงภาวะสังคมไทยไตรมาสที่ 2/2558 ซึีงมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญประกอบด้วย การจ้างงานลดลง อัตราการว่างงานต่ำ ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นช้า โดยการมีงานทำลดลง 0.2% ขณะที่หนี้สินครัวเรือนต้องเฝ้าระวังอย่างมาก การผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้น

รายละเอียด

ที่มา : สยามรัฐ  ( 25 ส.ค. 2558 )

::


  พพ. เตรียมเสนอแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 2558-2579 ในการประชุมกพช.เดือนก.ย.นี้ โดยจะเพิ่มเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ 30% ของการใช้พลังงานของประเทศปี 2579 มีการกำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพใหม่ได้แก่ เอทานอล อยู่ที่ 35 ล้านลิตร/วัน ส่วนไบโอดีเซลจะอยู่ที่ 14 ล้านลิตร/วัน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบันและอนาคต เพราะช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้การใช้แก๊สโซฮอล์ยังไม่เติบโต

รายละเอียด

ที่มา : ASTV ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 24 ส.ค. 2558 )

::


  กระทรวงพลังงานโดยสนพ. ได้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดกรอบแนวทาง และจัดทำนโยบายและแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ โดยเป็นการบูรณาการแผนงานร่วมกันของทั้ง 3 การไฟฟ้า

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 24 ส.ค. 2558 )

::


  พพ.นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมผลสำเร็จจากการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อภารกิจของสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม บนภูกระดึง ที่ได้ทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์รวม 300 แผง สำหรับทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตลอด 30 ปีเศษที่ผ่านมา โดยเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศที่มุ่งพัฒนาเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนที่ใช้ในยามปกติและขาดแคลน

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 24 ส.ค. 2558 )

::


  โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ หรือ Campus Power โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการติดตัั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นและบนหลังคา ใช้ร่วมกับระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคารภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย สามารถประหยัดไฟฟ้าได้อีกประมาณ 30-40% นำไปขยายผลใช้ักับหน่วยงานอื่นๆ ได้

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 24 ส.ค. 2558 )

::


  สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตลาดสดประหยัดพลังงานบริเวณตลาดสดเทศบาลนครสวรรค์ เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบการได้เห็นและให้ความสำคัญของการประหยัดพลังงาน และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้กับผู้ค้าที่เช่าแผง ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเป็นหลอดแอลอีดี ทำให้มีความสว่างมากขึ้นแต่ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้คิดเป็นเงิน 211,995 บาท/ปี

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 24 ส.ค. 2558 )

::


  นายมนูญ ศิริวรรณ สปช. เปิดเผยว่า ได้ส่งข้อเสนอปฏิรูปพลังงานต่อรัฐบาลแล้ว แบ่งเนื้อหาการปฏิรูปเป็น 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1 การปรับโครงสร้างราคาพลังงาน 2 การปรับโครงสร้างระบบบริหารจัดการและกำกับกิจการพลังงานของชาติ 3 ปฏิรูปกิจการไฟฟ้า 4 ปฏิรูปพลังงานทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยในแต่ละหัวข้อใหญ่จะแตกเป็นหัวข้อย่อย 18 ประเด็น

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 24 ส.ค. 2558 )

::


  สปช.มีแนวคิดส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งการส่งเสริมให้ภาคเอกชนนำร่องผลิตรถเมล์ไฟฟ้า 500 คัน ออกมาจำหน่ายให้ขสมก. ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนดกรอบการวิจัยปีนี้ สนับสนุนการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า รองรับนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน เนื่องจากความต้องการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น และช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนของโลก

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 24 ส.ค. 2558 )

::


  รมว.พลังงานไฟฟ้าของเมียนมาร์กล่าวในการประชุมพลังงานสีเขียวว่า รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศ ที่ปัจจุบันมีึประชาชนเพียง 30% ของประเทศที่มีไฟฟ้าใช้

รายละเอียด

ที่มา : The Nation  ( 24 ส.ค. 2558 )

::


  ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกยังคงลดลงต่อเนื่อง โดยเวสต์เท็กซัสปรับลดลงต่ำกว่าระดับ 40 ดอลลาร์/บาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2009 จากความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันที่ล้นตลาดของสหรัฐ และเศรษฐกิจที่อ่อนแอของจีน

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, Bangkok Post  ( 24 ส.ค. 2558 )