27   มิถุนายน   2559  
วันที่ข่าวย้อนหลัง ตั้งแต่ วว/ดด/ปป   
  ถึง         
 
คำสำคัญ  

::


  รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม "แนวคิดและเครื่องมือในการบริหารจัดการกองทุนแบบบูรณาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์" ว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ปรับปรุงกระบวนการให้มีความกระชับฉับไว เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องนำทักษะมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีเป้าหมายชัดเจนในการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ที่จะลดความเข้มการใช้พลังงาน 30% และทำให้สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 27 มิ.ย. 2559 )

::


  สนพ. ระบุว่า ในปี 2557-59 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจะส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนมาใช้หลอดแอลอีดีไม่น้อยกว่า 2 ล้านหลอด และในปี 2564 จะเพิ่มการใช้เป็น 13 ล้านหลอด กำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานกับเจ้าของโรงงาน 7,260 โรงงาน และอาคาร 4,400 แห่ง

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 27 มิ.ย. 2559 )

::


  รมว.พลังงานให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 และการพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สัมปทานจะสิ้นสุดอายุ โดยยืนยันว่า ไม่ว่าจะใช้ระบบใด ล้วนมีสถานะเป็นทางเลือกเท่านั้น สำหรับประเทศไทยระบบสัมปทานมีความเหมาะสมมากที่สุด เพราะศักยภาพปิโตรเลียมมีไม่มาก โดยรัฐไม่ต้องเข้าไปวุ่นวาย ไม่ต้องเสี่ยง ซึ่งในอดีตมีการพัฒนามาตั้งแต่ระบบ Thailand-1 มาเป็น Thailand-2 และ Thailand-3 มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ผลิตได้มากจ่ายมาก ผลิตได้น้อยก็จ่ายน้อย

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 27 มิ.ย. 2559 )

::


  ประธานาธิบดีของอินโดนีเซีย ประกาศเร่งพัฒนาพลังงานทางเลือกให้เร็วกว่าแผนที่วางไว้ โดยเพิ่มสัดส่วนพลังงานจากแหล่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็น 23% ของกำลังการผลิตพลังงานทั้งหมด หรือเพิ่มขึ้น 5 เท่าจากปัจจุบัน ภายในปี 2568

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 27 มิ.ย. 2559 )

::


  ผลของการลงประชามติที่สนับสนุนให้อังกฤษออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป ทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับลดลง 5% ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันยังได้รับแรงสนับสนุนจากรายงานปริมาณน้ำมันคงคลังของสหรัฐที่ลดลงและกำลังผลิตของไนจีเรียที่ขาดหายไปจากการถูกโจมตี

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 27 มิ.ย. 2559 )

::


  สภานิติบัญญัติของเยอรมนี อนุมัติกฎหมายห้ามการใช้เทคโนโลยี fracking ในการขุดเจาะแหล่งน้ำมันและก๊าซ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 27 มิ.ย. 2559 )

::


  สนพ. เปิดเผยสถานการณ์ราคาก๊าซเอ็นจีวีขณะนี้อยู่ในช่วงขาลง และประเมินว่า ไตรมาสที่ 4 ราคาจะลดต่ำสุดลงเหลือ 11.90 บาท/กก. จากนโยบายลอยตัวราคาพลังงานแบบมีเงื่อนไข ที่ขอความร่วมมือปตท. กำหนดเพดานราคาในระดับที่ต่ำกว่า 13.50 บาท พร้อมให้ปรับราคาขายปลีกให้สะท้อนต้นทุน และตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. เป็นต้นไป จะปล่อยลอยตัวราคาตามต้นทุนที่แท้จริง สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มรถสาธารณะ ยังคงกำหนดราคาขายปลีก 10 บาท/กก. พร้อมปรับวงเงินช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับ 9,000 บาท/เดือน เป็น 10,000 บาท/เดือน และกลุ่ม 35,000 บาทเป็น 40,000 บาท

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชนรายวัน, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์  ( 24 มิ.ย. 2559 )

::


  กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณีกระทรวงพาณิชย์เตรียมประสานงานกับกระทรวงพลังงาน เพื่อให้ขอปรับลดการผสมไบโอดีเซลจาก 7% ลงเหลือ 5% ว่า ล่าสุดได้หารือกับกรมการค้าภายในซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบและจะนำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ หากเห็นว่า ขาดแคลนจะส่งเรื่องให้กระทรวงพลังงานปรับลดสัดส่วนไบโอดีเซลต่อไป ด้านธพ. ระบุว่า อาจไม่ต้องลดสัดส่วนไบโอดีเซลลง เนื่องจากช่วง 3-4 เดือนก่อน ได้ประสานให้โรงกลั่นน้ำมันรวมถึงผู้ผลิตไบโอดีเซล ทยอยเก็บบี100 เต็มความจุคลัง เพื่อบริหารจัดการให้มีปริมาณคงที่และลดการพึ่งพาตลาดน้ำมันปาล์มดิบที่มีความผันผวน ซึ่งส่งผลให้สต๊อกบี100 เพิ่มขึ้น 60 ล้านลิตร

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 24 มิ.ย. 2559 )

::


  กกพ.อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ของกฟภ. ระยะที่ 1 ซึ่งระยะเวลาดำเนินการในปี 2559-2563 เงินลงทุน 11,670 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะผลักดันให้เกิดการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 4 เมืองหลัก ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครราชสีมา เมืองพัทยาและเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว มีหลายพื้นที่มีปัญหาเรื่องภูมิทัศน์และความปลอดภัย จำเป็นต้องก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าด้วยการนำลงดินพร้อมทั้งติดอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นคง และเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์  ( 24 มิ.ย. 2559 )

::


  บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี เปิดเผยว่า โครงการลงทุนธุรกิจไฟฟ้าในอินโดนีเซีย คงต้องล่าช้ากว่าเดิมที่กำหนดไว้ เนื่องจากโครงการต่างๆ ได้เลื่อนการประมูลออกไป ซึ่งบริษัทก็ยังยืนยันจะเข้าร่วมการประมูล เพราะเป็นประเทศที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง โดยจะเข้าประมูลซื้อโรงไฟฟ้าถ่านหิน Summsel 5 ขนาดกำลังผลิต 300 เมกะวัตต์ ที่เลื่อนการยื่นประมูลออกไปเป็นเดือนก.ค. และยังสนใจเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้า RIAU โรงไฟฟ้า JAVA3 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 24 มิ.ย. 2559 )

::


  เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยยื่นหนังสือพร้อม 2,000 รายชื่อต่อสนช. เพื่อคัดค้านร่างพ.ร.บ. ปิโตรเลียม 2 ฉบับ ที่ผ่านความเห็นชอบของครม. และกำลังเข้าสู่การพิจารณาของสนช. ในวันที่ 24 มิ.ย. เป็นวาระเร่งด่วน โดยร่างดังกล่าวไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง ไม่สอดรับและสอดคล้องกับรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พ.ร.บ. ปิโตรเลียม และพ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว จึงขาดความชอบธรรม จึงอยากให้สนช.ยับยั้งและไม่รับร่างดังกล่าว

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 24 มิ.ย. 2559 )

::


  นักวิเคราะห์แสดงทรรศนะว่า ปรากฏการณ์แห่งยุคน้ำมันราคาถูกน่าจะผ่านพ้นแล้ว พลิกจากจุดต่ำสุดไปสู่วัฏจักรขาขึ้นของราคาน้ำมัน เห็นได้จากราคาน้ำมันตลาดโลกต่างทยอยปรับขึ้นเป็นระยะ สามารถยืนอยู่เหนือระดับ 50 ดอลลาร์/บาร์เรลได้ทั้ง 2 ตลาดสำคัญ แม้บางช่วงจะตกไปบ้าง 3-4 วันติดต่อกัน และเป็นการลงแบบกรอบแคบๆ โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาจากอุปสรรคต่างๆ ของการผลิตและส่งออกน้ำมันที่ผ่านมา

รายละเอียด

ที่มา : สยามรัฐ  ( 24 มิ.ย. 2559 )

::


  ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงต่ออีกประมาณ 1% หลังรายงานปริมาณน้ำมันคงคลังสหรัฐปรับลดลงน้อยกว่าที่คาด และตลาดยังกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการลงประชามติสหราชอาณาจักรจะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 24 มิ.ย. 2559 )

::


  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2559 ที่เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ว่า เป็นการประชุมครั้งแรกของไทยในฐานะประธานกลุ่ม 77 และจีน ซึ่งไทยได้ประสานให้เกิดข้อเสนอร่วมของกลุ่ม ให้มีความสมดุลและครอบคลุมประเด็นที่ประเทศกำลังพัฒนาให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การนำเทคโนโลยีสะอาดมาปรับใช้ นับเป็นก้าวย่างที่ประสบความสำเร็จในการร่วมกันกำหนดแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของภาคีประเทศกำลังพัฒนา สำหรับประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานและขนส่งที่ร้อยละ 7-20 ภายในปี 2563 ซึ่งขณะนี้สามารถลดได้ร้อยละ 10 ถือว่าบรรลุเป้าหมายแล้ว

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ  ( 24 มิ.ย. 2559 )

::


  สนพ. เปิดเผยในงานสัมมนาเรื่อง "ผลกระทบและทางออกสัมปทานปิโตรเลียมหมดอายุ" จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ว่า ได้เตรียมแผนรับมือแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและบงกชที่จะสิ้นอายุสัมปทานปี 2565-2566 ไว้แล้ว โดยได้ทำกรณีศึกษาแบบเลวร้ายสุด (Worst Case) ที่รัฐบาลเปิดการประมูลแข่งขัน เพื่อหาผู้บริหารจัดการและได้เป็นรายใหม่ ซึ่งจะทำให้ปริมาณก๊าซธรรมชาติจากเดิมที่ 2 แหล่งผลิตได้ทยอยหายไปเฉลี่ยรวม 1,500 ล้านลบ.ฟุต/วัน หากได้รายเดิมทุกอย่างจะไม่มีผลกระทบ แต่หากเปิดประมูลใหม่ ซึ่งจะใช้เวลา 1 ปี ก็จะไม่มีการเจาะหลุมก๊าซ เพราะการลงทุนอาจไม่คุ้มความเสี่ยงก่อนสิ้นอายุสัมปทาน ทำให้ต้องมีการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีมาทดแทนเพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2561-64 ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานการรองรับการนำเข้าแอลเอ็นจีจะเสร็จไม่ทัน สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดคือในปี 2564 จะขาดแคลนก๊าซแอลเอ็นจีถึง 9 ล้านตัน ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนไฟฟ้า

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, Bangkok Post, The Nation, โพสต์ทูเดย์  ( 23 มิ.ย. 2559 )

::


  รมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ว่า กระทรวงพลังงานได้กำหนดแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยมีเป้าหมายเพิ่มเป็น 30% ของพลังงานรวมในประเทศปี 2579 สำหรับไบโอดีเซลมีเป้าหมายการใช้ 14 ล้านลิตร/วัน และมอบหมายให้พพ. ประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ขณะที่อพพ. ระบุว่า เพื่อเพิ่มการใช้ไบโอดีเซลให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน AEDP 2016 จึงได้ขยายผลการเพิ่มสัดส่วนในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นรูปธรรม จัดโครงดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้บี20 และเพิ่มความต้องการผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบ

รายละเอียด

ที่มา : บ้านเมือง  ( 23 มิ.ย. 2559 )

::


  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย วิเคราะห์ภาพรวมการใช้พลังงานทดแทนในช่วงครึ่งหลังปี 2559-2561 ธุรกิจพลังงานทดแทนยังไปต่อได้ โดยกลุ่มพลังงานที่มีแนวโน้มการผลิตใกล้เป้าหมายแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้ามากที่สุด คือ พลังงานชีวมวล รองลงมา คือ พลังงานแสงอาทิตย์และขยะ ส่วนพลังงานลมนั้นยังถือว่าห่างไกลเป้าหมายมากพอสมควร

รายละเอียด

ที่มา : สยามรัฐ  ( 23 มิ.ย. 2559 )

::


  ราคาน้ำมันดิบปรับลดลงราว 2% จากแรงขายทำกำไร โดยนักลงทุนยังคงจับตาเรื่องการลงประชามติของอังกฤษ อีกทั้งอุปทานน้ำมันดิบอาจตึงตัว หลังเศรษฐกิจประเทศเวเนซุเอลา ซึ่งเป็นประเทศที่มีน้ำมันดิบสำรองสูงสุดถดถอย โดยปริมาณน้ำมันดิบในเดือนพ.ค. ปรับลดลง 2.37 ล้านบาร์เรล/วัน ถือเป็นการปรับลดลงราว 5% จากเดือนก่อน

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 23 มิ.ย. 2559 )

::


  กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% ต่อปี ขณะที่คงการประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้ไว้ที่ 3.1% เท่ากับครั้งที่ผ่านมา แต่ได้ปรับลดการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีหน้าลงจากที่คาดว่าจะขยายตัว 3.3% เหลือ 3.2% และคงประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปีนี้ 0.6% รวมทั้งคงอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปีนี้ไว้ที่ 0.8% เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจยังฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่เงินเฟ้อเริ่มปรับตัวดีขึ้น

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, มติชนรายวัน, แนวหน้า, บ้านเมือง, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 23 มิ.ย. 2559 )

::


  ธปท. และกฟน. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า เพื่อนำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในระดับจุลภาค (Micro data) รายบุคคล รายธุรกิจ ให้ฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันธปท. ได้รับข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในภาพรวมของทั้ง 2 หน่วยงานมาประเมินภาวะเศรษฐกิจอยู่แล้ว อีกทั้งธปท.อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯกับกฟภ.ด้วย โดยผลการศึกษาจะนำไปใช้ประโยชน์ต่องานวิเคราห์เศรษฐกิจการเงินของประเทศในหลายด้าน ทั้งยังมีการวิเคราะห์ภาวะการเงินของครัวเรือนและผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า จำแนกตามประเภทธุรกิจและพื้นที่ ขณะเดียวกันจะเป็นประโยชน์ต่อกฟน.และกฟภ. ในการวางแผนและพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าระยะต่อไปด้วย

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 22 มิ.ย. 2559 )

::


  ราคาน้ำมันดิบในตลาดเอเชียลดลงวันนี้ ก่อนหน้าการรายงานปริมาณน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐ และการลงประชามติของอังกฤษว่าจะอยู่หรือออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปหรืออียู หลังจากราคากระเตื้องขึ้นมาอยู่ 2 วัน โดยเวสต์เท็กซัสลดลง 16 เซนต์มาอยู่ที่ 49.21 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนเบรนท์ลดลง 23 เซนต์ที่ระดับ 50.42 ดอลลาร์

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า  ( 22 มิ.ย. 2559 )

::


  กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลสำรวจค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคต่อครัวเรือน เดือนพ.ค. 59 จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พบว่า มีมูลค่าเฉลี่ย 19,279 บาทต่อเดือน โดยค่าใช้จ่ายอุปโภคเกี่ยวกับบ้านรวมถึงค่าไฟฟ้าและก๊าซหุงต้มคิดเป็นมูลค่า 4,639 บาท หรือ 46.81%

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, ผู้จัดการรายวัน  ( 22 มิ.ย. 2559 )

::


  บลูมเบิร์กรายงานว่า ประเทศไทยมีดุลบัญชีเดินสะพัดขยายตัวดีที่สุดในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ เช่น เกาหลีใต้ จีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยขยายตัวถึง 10.2% ของจีดีพีในช่วงไตรมาสแรกปี 2559 เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง และการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น โดยราคาน้ำมันถือเป็นปัจจัยสนับสนุนหลัก เนื่องจากไทยเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันดิบมากกว่า 80% ของความต้องการพลังงานภายในประเทศ

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 22 มิ.ย. 2559 )

::


  กระทรวงพาณิชย์เตรียมประสานกับกระทรวงพลังงาน ปรับลดปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อนำไปผลิตเป็นไบโอดีเซล จากบี7 ลดลงเหลือบี5 ตั้งแต่ก.ค. นี้ ตามมาตรการบริหารจัดการน้ำมันปาล์มในประเทศ เพื่อให้มีความสมดุลกับปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันในประเทศปีนี้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตลดลง 20% และเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันปาล์มให้เพียงพอต่อการบริโภค

รายละเอียด

ที่มา : The Nation, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์  ( 21 มิ.ย. 2559 )

::


  กฟผ. กล่าวถึงกรณีแหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ เอ-18) จะหยุดซ่อมบำรุงประจำปี ในวันที่ 20-31 ส.ค. นี้ จะส่งผลให้ปริมาณก๊าซธรรมชาติหายไปจากระบบ 420 ล้านลบ.ฟุต/วัน มีผลทำให้โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา หน่วย 2 กำลังผลิต 800 เมกะวัตต์ ต้องหยุดเดินเครื่องทันที โดยมีแผนรองรับไว้แล้ว มั่นใจว่าจะดูแลระบบไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้อย่างแน่นอน

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, บ้านเมือง, ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 21 มิ.ย. 2559 )

::


  กรมธุรกิจพลังงานเตรียมของบประมาณจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงราว 20-30 ล้านบาท เพื่อศึกษาการสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ หลังทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า ประเทศไทยควรมีสำรองประเภทนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน แต่ยังมีความเห็นแตกต่างกันมากเมื่อลงรายละเอียด ดังนั้นควรศึกษาให้รอบคอบ โดยจะจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากก่อนหน้านี้ธพ. เป็นผู้ศึกษาเองและถูกโจมตี โดยจะใช้เวลาศึกษาราว 1 ปี ขณะที่ภาคเอกชนเห็นด้วยกับการศึกษาเรื่องสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์อย่างรอบคอบ เนื่องจากถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ของประเทศ

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 21 มิ.ย. 2559 )

::


  ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสและเบรนท์ในสัปดาห์นี้ คาดว่าจะเคลื่อนไหวที่กรอบ 46-51 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้รับแรงกดดันจากการเทขายทำกำไรในกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น จากความกังวลเรื่องการลงประชามติของอังกฤษที่จะแยกตัวออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ประกอบกับราคาน้ำมันดิบเริ่มปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตน้ำมันดิบจากชั้นหินดินดาน (Shale Oil) เริ่มกลับมาผลิตเพิ่มขึ้น

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 21 มิ.ย. 2559 )

::


  กกพ.เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาโรงไฟฟ้าชีวมวลตามมติกพช. โดยกำหนดให้โรงไฟฟ้าชีวมวลสามารถเลือกรูปแบบการซื้อขายไฟฟ้าจากระบบส่วนเพิ่มรับซื้อไฟฟ้า (Adder) มาเป็นระบบ Feed in Tariff (FiT) ที่สะท้อนต้นทุนจริงได้ หลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการออกกฎระเบียบและการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการต่อไป

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 20 มิ.ย. 2559 )

::


  สมาคมผู้ผลิตเอทานอลกำลังติดตามสต๊อกเอทานอลจากโรงงานอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อเอทานอลตึงตัวหรือขาดแคลนได้ ในช่วงปลายไตรมาส 3-4 หากการใช้น้ำมันยังคงเติบโตต่อเนื่อง เนื่องจากสต๊อกล่าสุดจากผู้ผลิตประมาณ 23 แห่ง ภาพรวมเฉลี่ยลดลงเหลือเพียง 33 ล้านลิตร จากช่วงที่ผ่านมาเคยมีสต๊อกสูงถึง 60-70 ล้านลิตร โดยสาเหตุหลักที่สต๊อกเอทานอลลดลงมาจากวัตถุดิบคือ โมลาสและมันสำปะหลังมีราคาสูงขึ้น

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 20 มิ.ย. 2559 )

::


  กระทรวงพาณิชย์จะประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดปาล์มน้ำมัน เพื่อพิจารณาแผนปฏิรูปการผลิต การตลาดปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร หากที่ประชุมเห็นชอบจะเสนอให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปปาล์มน้ำมัน จากนั้นจะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติเห็นชอบต่อไป โดยกำหนดเป็นแผน 20 ปี แบ่งเป็น 3 แผน ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยแผนระยะสั้น 5 ปีจะส่งเสริมเกษตรกรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลผลิตต่อไร่มากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต ผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะผลักดันให้นำมาผลิตเป็นไบโอดีเซลให้มากขึ้น

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 20 มิ.ย. 2559 )

::


  นายกฯได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งรัดหาวิธีกำหนดมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้จริงภายในเดือนพ.ย. นี้ หลังจากที่กพช.ได้อนุมัติแผนการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ ระยะแรกอาจนำร่องภายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลก่อน

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ  ( 20 มิ.ย. 2559 )

::


  ตัวแทนพร้อมด้วยแกนนำเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยร่วมอ่านแถลงการณ์ เรื่องร่างแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียม 2 ฉบับของกระทรวงพลังงาน อำพรางเนื้อหาสัมปทานระบบเดิม ขอให้รัฐบาลชะลอการส่งร่างพ.ร.บ. ปิโตรเลียม และพ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม จนกว่าจะได้ผลสรุปการศึกษาและแก้ไขกฎหมายการจัดตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติให้แล้วเสร็จ

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 20 มิ.ย. 2559 )

::


  กฟผ. อินเตอร์ เนชั่นแนล เปิดเผยถึงแผนการดำเนินการระยะ 5 ปี เตรียมใช้งบประมาณกว่า 5 หมื่นล้านบาท ลงทุนกิจการโรงไฟฟ้าและเหมืองถ่านหินในต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อผลักดันให้บริษัทเติบโตต่อเนื่องจนมีผลกำไรเฉลี่ยปีละ 1,000 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีกำไรเพียง 1 ล้านบาท โดยมีแผนลงทุน 5 โครงการ คือ โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงี้ยบ 1 ในสปป.ลาว โรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหินกวางจิในเวียดนาม โรงไฟฟ้าพลังน้ำสาละวินตอนบน มายตง และโรงไฟฟ้าพลังน้ำฮัจยีในเมียนมา และโครงการธุรกิจเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซีย

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 20 มิ.ย. 2559 )

::


  บริษัทผู้ค้าน้ำมันแจ้งว่า ยอดใช้น้ำมันของไทยยังปรับเพิ่มสูงขึ้น หลังจากราคาน้ำมันโลกลดลงต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2557 จากปกติยอดใช้กลุ่มเบนซินอยู่ที่ 20 ล้านลิตร/วัน เมื่อเทียบกับเดือนเม.ย. 2559 ขยับเป็น 28.31 ล้านลิตร/วัน ส่วนดีเซลจาก 60 ล้านลิตร เป็น 63.64 ล้านลิตร ส่วนการใช้ก๊าซแอลพีจีและเอ็นจีวีขยับลดลง

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, Bangkok Post  ( 20 มิ.ย. 2559 )

::


  ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกสัปดาห์ก่อนปรับลดลงจากค่าดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อังกฤษจะออกจากสหภาพยุโรป ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจยุโรป โดยเวสต์เท็กซัสลดลง 1.09 ดอลลาร์ปิดที่ 47.98 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนเบรนท์ปรับลดลง 1.37 ดอลลาร์ ปิดที่ 49.17 ดอลลาร์

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 20 มิ.ย. 2559 )

::


  สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างปรับปรุงร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์หลอดฟลูออเรสเซนต์ขั้วคู่ มอก. 956-2533 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานไออีซี หรือมาตรฐานไฟฟ้าของยุโรปที่ไทยใช้อ้างอิงอยู่ เนื่องจากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ไออีซีได้ปรับปรุงมาตรฐานใหม่ ไทยจึงต้องปรับปรุงมาตรฐานด้วย เพื่อให้สินค้าที่ผลิตในไทยได้มาตรฐานสากลและส่งออกไปต่างประเทศได้

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 20 มิ.ย. 2559 )