20   เมษายน   2557  
วันที่ข่าวย้อนหลัง ตั้งแต่ วว/ดด/ปป   
  ถึง   
 
คำสำคัญ  

::


  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำข้อมูลเชิงลึกในตลาดต่างประเทศให้กับสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรม 42 กลุ่ม เพิ่มช่องทางการตลาดและการหาผู้ร่วมทุนในต่างประเทศ โดยจะเป็นตลาดใหม่ คือ ประเทศในทวีปแอฟริกา ที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งเป็นแหล่งนำข้าแร่ธาตุและทรัพยากรพลังงานที่สำคัญของไทยในอนาคต เป็นโอกาสของการเข้าไปลงทุนตั้งโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการเข้าไปลงทุนด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้อีกมาก

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า  ( 18 เม.ย. 2557 )

::


  นายสุรงค์ บูลกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานปตท. จะเป็นการนำธุรกิจใหม่ๆของปตท.มารวมไว้ในกลุ่มนี้คือ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่จะเป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อป้อนให้กับกิจการในเครือปตท. ในอนาคต และการรับว่าจ้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน  ( 18 เม.ย. 2557 )

::


  สนพ. เปิดเผยว่า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนที่กพช. มีเป้าหมายที่ส่งเสริมให้เกิดขึ้นจำนวน 800 เมกะวัตต์ ภายในปี 2557 โดยให้กระทรวงพลังงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และกฟภ. รับดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2557 ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าและสามารถเริ่มต้นดำเนินการในแต่ละชุมชนได้ เนื่องจากมีปัญหาในการจัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน โดยกฟภ. ต้องการให้เปลี่ยนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขสนับสนุนเงินกู้ จากเดิมให้ธนาคารออมสินเป็นผู้ปล่อยกู้เพียงแห่งเดียวเป็นการเปิดให้ธนาคารทั่วไปสามารถที่จะปล่อยกู้ได้ และเตรียมขอขยายกรอบระยะเวลาออกไปอีก เนื่องจากคงดำเนินการไม่ทัน

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 18 เม.ย. 2557 )

::


  ปตท. ยืนยันว่า การปิดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชในอ่าวไทย ช่วงระยะวันที่ 10-27 เม.ย. จะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของไทย โดยปริมาณก๊าซธรรมชาติจะหายไป 14%

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 18 เม.ย. 2557 )

::


  รอยัล ดัชท์เชลล์ บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ เตือนว่า รัฐบาลในภูมิภาคเอเชีย ควรตระหนักถึงต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม หากจะเลือกการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเพิ่มขึ้นแทนที่การใช้ก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ มีแนวโน้มว่า การเติบโตของโรงไฟฟ้าถ่านหินในเอเชียจะเป็นทางเลือกเพิ่มขึ้นในอนาคต

รายละเอียด

ที่มา : The Nation  ( 18 เม.ย. 2557 )

::


  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะมีการประชุมพิจารณาต้นทุนค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติที่จะเรียกเก็บในรอบใหม่ (พ.ค.-ส.ค.) วันที่ 21 เม.ย. ซึ่งจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะปัจจัยหลัก ทั้งการใช้ไฟฟ้า อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท ราคาเชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้า เป็นตัน ด้านกฟผ. ระบุว่า แนวโน้มอัตราค่าเอฟทีรอบใหม่ปรับเพิ่มขึ้น เพราะการใช้ไฟฟ้าต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ทำให้งวดแรกค่าไฟฟ้าคิดต่ำกว่าความเป็นจริง

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, ASTV ผู้จัดการรายวัน  ( 17 เม.ย. 2557 )

::


  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนงบประมาณ 41.9 ล้านบาท ให้ส.อ.ท. จัดตั้งศูนย์เผยแพร่แนวทางอนุรักษ์พลังงาน ในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 130,000 แห่งไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องการประหยัดพลังงานมากนัก จึงต้องกระตุ้นให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญในการลดการใช้พลังงาน รวมถึงใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะต้องช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานที่สูงขึ้นมากได้

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 17 เม.ย. 2557 )

::


  สนพ. กำลังติดตามปัญหาที่มีร้านค้าจำหน่ายก๊าซแอลพีจีในโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาแอลพีจีภาคครัวเรือน เพราะโดนผู้ค้าก๊าซฯมาตรา 7 เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่กรมสรรพากรเรียกเก็บ ซึ่งปัจจุบันราคาแอลพีจีปรับไปแล้วถึง 22.13 บาท/กก. จึงคำนวณเป็นแวตที่ถูกเก็บอยู่ที่ 26 สต./กก. ทำให้ร้านค้าแจ้งความจำนงจะออกจากโครงการ ดังนั้นจะเร่งศึกษาแนวทางช่วยเหลือโดยด่วน ขณะที่การใช้สิทธิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะราคาก๊าซเพิ่มขึ้นทุกเดือน

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน, แนวหน้า, ข่าวสด  ( 17 เม.ย. 2557 )

::


  สนพ. จะมีการประชุมคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อสรุปตัวเลขทั้งหมดให้กับคณะอนุกรรมการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าพิจารณาในเดือนพ.ค. เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับปรับปรุงใหม่ และจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในขั้นตอนต่อไป เบื้องต้นที่มีการศึกษาทางเลือกของกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ที่จะเข้าระบบแบ่งเป็น 3 แนวทาง ที่จะมีข้อดีข้อเสีย รวมถึงอัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามต้นทุนเชื้อเพลิง

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์  ( 17 เม.ย. 2557 )

::


  แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ ตั้งเป้าหมายการลดสัดส่วนใช้ก๊าซธรรมชาติลงจากขณะนี้มีสัดส่วนอยู่ที่ 70% ให้มาอยู่ที่ระดับ 40-50% เนื่องจากไทยเริ่มมีข้อจำกัดของแหล่งก๊าซที่มีปริมาณสำรองลดลงในช่วง 5-7 ปีข้างหน้า กระจายการผลิตไฟฟ้าไปใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ โดยสนพ.เตรียมแผนสำรองไว้หลายกรณี เช่น เพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน คงแผนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ช่วงปลายแผน ฉบับปรับปรุง กรณีสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและนิวเคลียร์ไม่ได้ จะใช้วิธีซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านควบคู่กับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์  ( 17 เม.ย. 2557 )

::


  กกพ. ได้พิจารณาออกเอกสารแนบท้ายร่างระเบียบว่าด้วยการประมวลหลักปฏิบัติงาน (Code of Practice : COP) ในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจการไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ ในกรณีของโครงการโซลาร์รูฟท็อป เพื่อดูแลการติดตั้ง การผลิตไฟฟ้า และการกำจัดแผงโซลาร์รูฟท็อปที่มีอายุการใช้งาน 25 ปี ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 17 เม.ย. 2557 )

::


  บริษัท เวสต์ทูทริซิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ผลิตเทคโนโลยี พลาสมาก๊าซซิฟิเคชั่น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากขยะแบบครบวงจร เสนอกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมอันตรายด้วยเงินลงทุน 100 ล้านดอลลาร์ สามารถกำจัดขยะได้ 200 ตัน/วัน และมีกำลังผลิตไฟฟ้าได้ 15 เมกะวัตต์ แต่ต้องการให้ภาครัฐส่งเสริมด้วยการให้อัตราส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้าที่ 3.50 บาท/หน่วย เป็นเวลา 7 ปี นอกจากนี้ ต้องการให้อำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตต่างๆ และคัดแยกขยะให้ถูกต้อง

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ  ( 17 เม.ย. 2557 )

::


  สนพ. มีแผนทบทวนการชดเชยราคาของแก๊สโซฮอล์ อี20 และ อี85 เนื่องจากปริมาณการใช้เติบโตต่อเนื่อง อาจไม่จำเป็นต้องใช้ราคาจูงใจให้หันมาเติมแก๊สโซฮอล์ โดยปัจจุบันกองทุนน้ำมันฯต้องใช้เงินชดเชยอี20 อยู่ 1.05 บาท/ลิตร ทำให้ราคาถูกกว่าเบนซิน 91 อยู่ 2.50 บาท หากลดหรือเลิกชดเชย จะทำให้ราคาขายปลีกปรับขึ้น ส่วนอี85 ชดเชยอยู่ 11.60 บาท ขณะที่การใช้อี20 อยู่ที่วันละ 3.1 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 50% จากปีก่อน

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 15 เม.ย. 2557 )

::


  สนพ. ระบุว่า วาระสำคัญที่ได้จัดทำไว้เพื่อรอการอนุมัติจากรัฐบาลชุดใหม่ ได้แก่ เรื่องของการอนุมัติให้มีการปรับราคาแอลพีจีภาคขนส่ง ที่ขณะนี้ราคาต่ำกว่าภาคครัวเรือน จะทำให้เกิดการลักลอบจำหน่ายข้าสาขา และการปรับขึ้นราคาก๊าซเอ็นจีวี นอกจากนี้ยังมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่กพช. มีนโยบายให้รับซื้อจำนวน 3,000 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโซลาร์ฟาร์ม 2,000 เมกะวัตต์ โซลาร์ชุมชน 800 เมกะวัตต์ และโซลาร์รูฟท็อปอีก 200 เมกะวัตต์ การขออนุมัติทบทวนค่าไฟฟ้าส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน การอนุมัติแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะและโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าในภาคใต้ของกฟผ.

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 15 เม.ย. 2557 )

::


  กระทรวงพลังงานมีการเตรียมแผนรองรับกับปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้จากการที่แหล่งก๊าซเจดีเอหยุดซ่อมบำรุง จะทำให้ปริมาณก๊าซธรรมชาติหายไปจากระบบ 420 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ส่งผลให้โรงไฟฟ้าจะนะต้องหยุดเดินเครื่อง ได้จัดเตรียมแผนเป็นมาตรการ 3 ขั้นคือ ขั้นที่ 1ให้พลังงานจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ สื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนถึงความมั่นคงด้านพลังงาน โดยสนพ.รณรงค์ให้มีการประหยัดไฟฟ้า ขณะที่สกพ. ขอความร่วมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมทำข้อตกลงยินยอมให้มีการหยุดจ่ายไฟตามที่รัฐต้องการ ซึ่งทั้ง 2 มาตรการน่าจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ได้ 300 เมกะวัตต์ ขั้นที่ 2 เป็นเรื่องของเทคนิคที่กฟผ.จะจัดเตรียมแผนจัดส่งไฟฟ้าจากภาคกลางผ่านสายส่งให้ได้เพิ่มขึ้นอีก 200 เมกะวัตต์ ขณะที่มาตรการขั้นที่ 3 เป็นมาตรการฉุกเฉิน จะเลือกดับไฟในบางพื้นที่ที่จะส่งผลกระทบน้อยที่สุด

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 15 เม.ย. 2557 )

::


  ระบบชาร์จแบบไร้สายสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพชิ้นแรกของโลก โดยรศ.วีระเชษฐ์ ขันเงิน และนายไฮน์ เซงค์เนอร์ นักศึกษาปริญญาเอกชาวเยอรมัน ที่มาศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นผลงานวิจัยที่ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม รองรับวิกฤติพลังงานและภาวะโลกร้อน สร้างความสะดวกในการชาร์จไฟฟ้า โดยไม่ต้องต่อสายไฟ สะดวกและปลอดภัย เพียงแล่นผ่านเข้ามาในระยะที่กำหนด ก็ชาร์จโดยอัตโนมัติ และรถสามารถขับออกไปได้โดยไม่ต้องมีการปลดการเชื่อมต่อของสายไฟ

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 15 เม.ย. 2557 )

::


  ยูเอ็นเปิดเผยรายงานส่วนที่สามของผลการศึกษาสภาวะโลกร้อนที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดในรายงาน ว่า โลกต้องการการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าสะอาดเพิ่มขึ้น เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ พลังงานหมุนเวียน และระบบดักจับและกับเก็บคาร์บอนเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้สภาพแวดล้อมโลกเลวร้ายลง จนเกินระดับความปลอดภัย แม้อาจจะทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกลดลงบ้างก็ตาม เพราะถ้ายิ่งชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าสะอาดนานเท่าใด ภาวะเรือนกระจกก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น และทำให้หมดโอกาสที่จะควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นได้ และจะทำให้มีต้นทุนทางเศรษฐกิจสูงขึ้น รวมทั้งต้องหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่า มีผลดีต่อโลกจริง

รายละเอียด

ที่มา : คมชัดลึก  ( 15 เม.ย. 2557 )

::


  กระทรวงพลังงานเตรียมความพร้อมกรณีแหล่งผลิตก๊าซในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย จะหยุดซ่อมบำรุงช่วงกลางปีนี้ 13 มิ.ย. -10 ก.ค. รวม 28 วัน ส่งผลให้ไฟฟ้าหายไปจากระบบถึง 700 เมกะวัตต์ โดยวางมาตรการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับในภาคใต้ แม้สถานการณ์หน้าร้อนปีนี้ไม่น่าเป็นห่วง แต่ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้สูงกว่าปริมาณการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจะนะ ต้องนำไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าราชบุรี มาเพิ่มเติมตลอดเวลา โดยกฟผ. ประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้สูงสุดช่วงที่จะมีการหยุดซ่อมบำรุงอยู่ที่ประมาณ 2,500 เมกะวัตต์ ได้มอบหมายให้พพ. หารือและขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่มีเครื่องผลิตไฟฟ้าสำรองภายใต้การกำกับของพพ. ผลิตไฟฟ้าในช่วงที่มีความจำเป็น ส่วนสนพ. จัดเตรียมมาตรการรณรงค์การประหยัดพลังงาน

รายละเอียด

ที่มา : บ้านเมือง  ( 14 เม.ย. 2557 )

::


  กำลังผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ที่สามารถรองรับความต้องการใช้ในปัจจุบัน เนื่องจากส่งไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งจากพื้นที่ภาคกลางลงไปเสริม รวมถึงยังต้องนำเข้าไฟฟ้าจากมาเลเซียเข้ามาเสริมอีกในบางช่วง เฉพาะกำลังผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ไม่เพียงพออย่างแน่นอน ขณะที่ความต้องการใช้เพิ่มขึ้นทุกปีเฉลี่ย 4-5% แต่ไม่มีกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่เข้ามาเสริม ส่วนหนึ่งเพราะแรงต้านจากประชาชนในพื้นที่

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 14 เม.ย. 2557 )

::


  กฟผ. ร่วมกับผู้ประกอบการกว่า 300 รายจากทั่วโลก จัดงาน LED Expo Thailand 2014 งานแสดงสินค้านานาชาติด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ LED ระดับโลกครั้งยิ่งใหญ่ของไทย ระหว่างวันที่ 22-24 พ.๕. 2557 ณ อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี รองรับความต้องการของประชากรกว่า 600 ล้านคนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่แต่ละประเทศจะเลือกใช้นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและช่วยประหยัดพลังงานมาใช้ในการลงทุนใหม่ๆ โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์ครบวงจร เช่น ระบบติดตั้ง หลอดไฟ จอแสดงผล เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการผลิต ซึ่งกระทรวงพลังงานของไทยได้วางนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิดการใช้อุปกรณ์แสงสว่าง LED ที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต พร้อมมีแผนที่จะส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและครัวเรือน เปลี่ยนมาใช้อย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด

ที่มา : ASTV ผู้จัดการรายวัน  ( 14 เม.ย. 2557 )