1   พฤศจิกายน   2557  
วันที่ข่าวย้อนหลัง ตั้งแต่ วว/ดด/ปป   
  ถึง   
 
คำสำคัญ  

::


  ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานไม่เห็นด้วยกับกรณีกระทรวงพลังงานมีนโยบายจะยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 เพราะต้องการเพิ่มการใช้เอทานอล เนื่องจากปัจจุบันมีรถยนต์ส่วนใหญ่ใช้แก๊สโซฮอล์ 91 ที่มีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์ 95 และมีค่าออกเทนต่ำ เป็นการบังคับให้ผู้ใช้รถต้องใช้น้ำมันในราคาแพงและเกินความจำเป็น

รายละเอียด

ที่มา : คมชัดลึก  ( 31 ต.ค. 2557 )

::


  กฟผ.เตรียมแผนงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว ฉบับปัจจุบันเริ่มตั้งแต่ 2558-2579 สร้างโรงไฟฟ้าลังงานทดแทน 10 ปี และสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าเก่า รวมมูลค่าลงทุนกว่าแสนล้านบาท กำลังผลิตไฟฟ้า 8,744 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 1,844 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าใหม่และทดแทนโรงไฟฟ้าที่หมดอายุลงรวม 6,360 เมกะวัตต์ ซึ่งจะต้องจ่ายไฟเข้าระบบในปี 2565

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, มติชนรายวัน, แนวหน้า, Bangkok Post, The Nation, ASTV ผู้จัดการรายวัน  ( 31 ต.ค. 2557 )

::


  บางจากฯ เตรียมใช้งบลงทุนปีหน้า 7 พันล้านบาท เพื่อปรับปรุงโรงกลั่นน้ำมัน เพิ่มศักยภาพการกลั่นน้ำมันเป็น 120,000 บาร์เรล/วัน จากปัจจุบัน 110,000 บาร์เรล/วัน

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 31 ต.ค. 2557 )

::


  กทม.มีแผนก่อสร้างเตาเผาขยะขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ตัน/วัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม โดยว่าจ้างศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย มจพ. เป็นที่ปรึกษา โดยขณะนี้ให้เอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2558 โดยมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้แทนฝังกลบและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วย

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์, มติชนรายวัน  ( 31 ต.ค. 2557 )

::


  สศค.ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ลงเหลือ 1.4% ของจีดีพี ส่วนปี 2558 คาดการณ์จีดีพีขยายตัวได้ 4.1% เนื่องจากการส่งออกขยายตัวได้เพียง 0.1% จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 1.5% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2557 จะอยู่ที่ 2.1% ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน ตามราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่มีแนวโน้มลดลง

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, Bangkok Post, The Nation, บ้านเมือง, คมชัดลึก, ข่าวสด  ( 31 ต.ค. 2557 )

::


  กกพ.ได้เปิดรับฟังความเห็นผลการศึกษาทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า ซึ่งได้มอบให้สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ศึกษาและยกร่าง เมื่อรวบรวมแล้วเสร็จจะเสนอต่อกพช.ให้พิจารณา เพื่อประกาศโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานใหม่ปี 2558 โดยเกณฑ์ใหม่จะแตกต่างจากเดิม เช่น มีกลไกควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การแยกประเภทเงินอุดหนุน และใช้กลไกกองทุนพัฒนา และอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 3.993 บาท/หน่วย และอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้าลดลง 10 บาท เหลือ 28 บาท

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, ข่าวสด, ASTV ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 30 ต.ค. 2557 )

::


  ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายประชาชนยื่นหนังสือถึงนายกฯเพื่อขอให้พิจารณาอนุญาตให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการปกป้องทรัพย์สินของแผ่นดินโดยไม่ผิดกฎอัยการศึก พร้อมเรียกร้องให้ยกเลิกสัมปทานปิโตรเลียม ด้านรองปลัดกระทรวงพลังงานยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดสัมปทานขุดเจาะ แต่เป็นการยื่นสิทธิ์เพื่อขอสำรวจ และเห็นว่า ระบบสัมปทานเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากกว่าระบบแบ่งปันผลประโยชน์

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน, แนวหน้า, Bangkok Post, The Nation, ASTV ผู้จัดการรายวัน  ( 30 ต.ค. 2557 )

::


  พพ.ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทน ลดการใช้พลังงานฟอสซิล และส่งเสริมให้หน่วยงานองค์กรใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น ได้สนับสนุน 6 โครงการคือ 1 โครงการต้นแบบการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะขนาดเล็ก 2 โครงการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานในพื้นที่เสีี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการตามแนวพระราชดำริจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในหน่วยงานด้านความมั่นคง 5 โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ และ 6 โครงการสนับสนุนพลังงานจังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 2,687 ล้านบาท

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน  ( 30 ต.ค. 2557 )

::


  บริษัทบ้านปู สนับสนุนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าที่ปรับใหม่ เปลี่ยนลดการใช้ก๊าซลง เพราะที่ผ่านมาทำให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ้น หากไม่มีการปรับเปลี่ยนค่าไฟฟ้าก็จะปรับขึ้นมากกว่านี้ เพราะต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 30 ต.ค. 2557 )

::


  กฟผ.กำลังจะผลักดันโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งมี 2 ส่วนคือ ส่วนของท่าเทียบเรือสำหรับการขนส่งถ่านหินและอื่นๆ กับส่วนของโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ 2 โรง โดยจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น ค. 1 วันที่ 2 พ.ย. โดยบริษัทคอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี ซึ่งเชื่อว่า จะไม่ราบรื่นและคงเป็นเช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินอื่นๆ ที่มีผู้เห็นด้วยและเห็นต่าง

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 30 ต.ค. 2557 )

::


  กระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจุดเด่นของการผลิตรถยนต์เพื่อจะผลักดันให้มีการสร้างโปรดักส์แชมเปี้ยนรถยนต์ขึ้นมาในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ให้เป็นลำดับที่ 3 ถัดจากการผลิตรถปิกอัพและการผลิตรถยนต์อีโคคาร์ โดยมีแนวทางเน้นการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นกรณีพิเศษ เพราะเป็นไปตามความต้องการของตลาดโลก

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 30 ต.ค. 2557 )

::


  รัฐบาลเตรียมออกมาตรการชุดส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใหม่ในประเทศไทยมากขึ้น โดยคาดว่าจะมีประมาณ 15-16 มาตรการ ทั้งมาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษี โดยจะได้ข้อสรุปและเสนอครม.พิจารณาได้ภายใน 3 สัปดาห์

รายละเอียด

ที่มา : ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์  ( 30 ต.ค. 2557 )

::


  กระทรวงพลังงานชี้แจงครม.ให้ทราบถึงการเปิดให้เอกชนยื่นขอสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 21 นายกฯแสดงความเป็นห่วง เพราะยังมีกระแสคัดค้านจากบางกลุ่ม จึงให้กระทรวงพลังงานเร่งชี้แจงทำความเข้าใจทุกฝ่าย โดยยืนยันว่าการเปิดสัมปทานรอบ 21 ล่าช้ามาจากกำหนดเดิม 7 ปี อีกทั้งปริมาณความต้องการก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าและใช้ในประเทศสูงถึง 1.8 ล้านล้านลบ.ฟุต/ปี เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากไม่สามารถเปิดสำรวจแหล่งผลิตปิโตรเลียม จนต้องนำเข้าจากต่างประเทศ จะทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 30% ซึ่งจะเป็นภาระต่อประชาชนในอีก 10 ปีข้างหน้า

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, The Nation, บ้านเมือง, คมชัดลึก, ข่าวสด, ASTV ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 29 ต.ค. 2557 )

::


  นายปิยสวัสด์ ประธานกรรมการปตท. เปิดเผยในงาน IRPC Business Forum 2014 ว่า การดำเนินนโยบายราคาพลังงานที่ผ่านมาเป็นช่วงที่บิดเบือนราคามากที่สุด เพราะมีการใช้นโยบายประชานิยมเพื่ออุดหนุนราคาพลังงานจนไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และได้ใช้เงินเพื่อนโยบายประชานิยมด้านพลังงานในแต่ละด้านจนเสียหายปีละ 1.8 แสนล้านบาท สิ่งที่ต้องดำเนินการจากนี้ไปคือเร่งปรับโครงสร้างราคาพลังงาน โดยอาศัยจังหวะราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงมาอยู่ที่ระดับ 80 ดอลลาร์ มาเป็นโอกาสในการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล และต้องเดินหน้าสัมปทานปิโตรเลียมและจัดทำแผนพลังงานทดแทนเพื่อลดการนำเข้า

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์  ( 29 ต.ค. 2557 )

::


  บริษัทเอ็นดับเบิ้ลยู รีซอร์สเซส โฮลดิ้ง ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งต้องสอดคล้องกับบริบทด้านกฎหมายของไทยรวมทั้งองค์ประกอบต่างๆ พลังงานทางเลือกอย่างลมและโซลาร์เซลล์ จึงเป็นพลังงานทดแทนที่ได้รับคัดเลือก โดยบริษัทได้รับสัมปทานพลังงานลมทั้งหมด 3 จังหวัด 5 โครงการ ซึ่งภาคอีสานจะมีศักยภาพพลังงานลม โดยพลังงานแสงอาทิตย์เน้นการลงทุนในภาคใต้ แต่ปัญหาของผู้ผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่พร้อมลงทุนไฟฟ้าเพิ่มเติมแต่สายส่งไฟฟ้าของไทยยังมีจำกัด การขยายไปประเทศเพื่อนบ้านจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 29 ต.ค. 2557 )

::


  กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า แผนพัฒนาไฟฟ้าระยะ 20 ปี ที่กำหนดสัดส่วนซื้อไฟฟ้าต่างประเทศ 30% เป็นนโยบายของกระทรวงพลังงาน แต่ในหลักการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านจะต้องมีการกระจายออกไปในหลายประเทศ ไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยอาจจะซื้อบางประเทศ 5-10% ไม่ให้กระจุกตัว ขณะที่ีผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนกล่าวว่า การรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ควรเกิน 20% เพราะทำให้ไทยมีความเสี่ยงเรื่องพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น และทำให้ค่าไฟแพงขึ้น

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 29 ต.ค. 2557 )

::


  คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้จัดทำประมวลหลักการปฏิบัติ(Code of Practice : CoP) สำหรับผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกขึ้น ซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบกิจการที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาต ที่ีมีกำลังผลิตติดตั้งตั้งแต่ 1,000 กิโลโวลท์แอมแปร์ขึ้นไป และผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ที่มีกำลังผลิตต่ำกว่า 1,000 kVA ซึ่งจะช่วยกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 29 ต.ค. 2557 )

::


  กฟภ.เตรียมเสนอโครงการลงทุนตามแผนต่อครม.เพื่ออนุมัติ คือ 1 มิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับแผงลอยนำร่อง 2,000 ชุดในจ.เชียงใหม่ 2 ระบบมิเตอร์สมาร์ทกริดสำหรับคอนโดมิเนียม เชื่อมโยงข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน รวมถึงใช้สำหรับพื้นที่เสียงภัยในการทำงานของเจ้าหน้าที่จดมิเตอร์ 3 ระบบเคเบิลใต้ดินในจังหวัดใหญ่ ที่สศช.ให้ปรับพื้นที่นำร่องจากเดิมที่ลพบุรี เนื่องจากเป็นจังหวัดขนาดเล็ก เศรษฐกิจไม่ขยายตัวมากนัก 4 ระบบมิเตอร์อัจฉริยะ และ 5 การขยายไฟฟ้าไปยังพื้นที่ห่างไกลที่ยังเหลืออีก 1%

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 29 ต.ค. 2557 )

::


  เครือข่ายรักษ์บ้านเกิดและแกนนำหมู่บ้าน ต.ควนเสาธง จ.พัทลุง ยื่นหนังสือนายกเทศมนตรีต.ควนเสาธง ขอให้ระงับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทเขาชัยสน แอนด์ ควนเสาธง คอร์ปอเรชั่น กำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ใช้เศษไม้ยางพาราเป็นเชื้อเพลิง ผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กฟผ. ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างต.ควนเสาธงและต.เขาชัยสน พื้นที่ 80 ไร่ จะมีผลกระทบต่อวิถีชิวิตของชุมชนทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 29 ต.ค. 2557 )

::


  ปตท.ศึกษาดูงานที่นอร์เวย์ โดยมีการใช้ก๊าซแอลเอ็นจีเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเรือเฟอร์รี่ที่ให้บริการประชาชนตามเมืองเล็กๆและเป็นเชื้อเพลิงใช้กับรถบรรทุก รถโดยสาร โดยแอลเอ็นจีจัดเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งไทยจะเป็นผู้นำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีรายใหญ่รายหนึ่งของเอเชีย ปัจจุบันญี่ปุ่นถือเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่สุดประมาณ 50% ปัจจุบันปตท.ได้นำเข้าแล้วและเริ่มทดลองใช้กับเรือโดยสารคลองแสนแสบ ได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 29 ต.ค. 2557 )

::


  ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นเวสต์เท็กซัสหรือเบรนท์ดิ่งลงหนัก แม้จะเป็นช่วงฤดูหนาวที่จะมีความต้องการใช้น้ำมันมากที่สุด โดยนักวิเคราะห์คาดว่าราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสที่หลุดต่ำกว่าระดับ 80 ดอลลาร์ เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าจะไปทดสอบที่ระดับ 75 ดอลลาร์/บาร์เรลในอีกไม่นาน ปัจจัยสำคัญนอกเหนือการทำสงครามโดยน้ำมันเป็นอาวุธแล้วยังมีสาเหตุจากอุปสงค์และอุปทานเป็นตัวกระตุ้นด้วย โดยสหรัฐที่บริโภคน้ำมันมากที่สุดในโลก มีปริมาณสำรองจำนวนมาก ในขณะที่ชาติที่ผลิตน้ำมันต่างพากันป้อนออกสู่ตลาดโลกจำนวนมหาศาลจนเกินความจำเป็น

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ  ( 29 ต.ค. 2557 )

::


  การประชุมด้านไฟฟ้าของพม่า ครั้งที่ 2 ระบุว่า ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ในโครงการ Shwe Gas นอกชายฝั่งของรัฐยะไข่ มีปริมาณ 399 ล้านลบ.ฟุต/วัน แต่ใช้ในพม่าเพียง 17 ล้านลบ.ฟุต นอกนั้นต้องส่งออกไปยังจีนถึง 379 ล้านลบ.ฟุต พม่าคาดว่า แหล่งก๊าซดังกล่าวจะมีปริมาณก๊าซธรรมชาติถึง 500 ล้านลบ.ฟุต/วัน โดยพม่ามีความต้องการใช้ไม่น้อยกว่า 25% เพื่อใช้สำหรับแผนการผลิตไฟฟ้าใช้ในประเทศ

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 29 ต.ค. 2557 )

::


  นายกฯมอบหมายให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจเตรียมดูแลเศรษฐกิจให้ดีพร้อมชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และสร้างความรับรู้ ในขณะที่รมว.คลัง ยืนยัน เศรษฐกิจจะฟื้นตัวดีขึ้นตั้งแต่ปี 58 ขณะนี้เริ่มดีขึ้นระดับหนึ่งแล้ว จากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ดีขึ้นมาก แต่ที่เป็นปัญหามากคือการส่งออก โดยสศช.เชื่อว่า การส่งออกในช่วง 4 เดือนนี้ของปี ฟื้นตัวกลับมาได้ จะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 1.5-2%

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, Bangkok Post, คมชัดลึก, ข่าวสด  ( 29 ต.ค. 2557 )

::


  รมว.พลังงาน เปิดเผยกรณีกพช.รับทราบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการจัดทำแผน เกี่ยวข้องกับการกำหนดการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า รวมถึงการเปิดให้สัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 ไม่สามารถรอเวทีสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ โดยมีเวลาทำงานเพียง 1 ปี การหารือในสปช.ไม่ได้หมายความว่าไทยต้องเลิกผลิตพลังงาน ยืนยันพื้นที่แปลงสำรวจ G1/2557 อยู่ในเขตอธิปไตยของไทย ส่วนแผนพีดีพีมีเป้าหมายลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติให้เหลือเพียง 30% เมื่อสิ้นสุดแผน และเพิ่มถ่านหินเป็น 30% โดยโรงไฟฟ้าถ่านหินที่คาดว่าจะสามารถเกิดเร็วที่สุดคือ โรงไฟฟ้ากระบี่ มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าดับในภาคใต้อีก

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชนรายวัน, Bangkok Post, บ้านเมือง, ASTV ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 28 ต.ค. 2557 )

::


  รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ช่วงปลายสัปดาห์ นายกฯจะเดินทางไปกัมพูชา โดยส่วนหนึ่งจะมีการเจรจาเพื่อร่วมกันพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินในกัมพูชา เพื่อแบ่งบางส่วนที่เหลือจำหน่ายกลับมายังไทย เนื่องจากปัจจุบันไทยได้พัฒนาระบบสายส่งไปยังกัมพูชาบ้างแล้ว ทั้งนี้ไทยจะเพิ่มสัดส่วนการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า เตรียมเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่อีกหลายแห่งในไทย รวมถึงการเจรจาซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินในเมียนมาร์และกัมพูชาเพิ่มเติม

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 28 ต.ค. 2557 )

::


  การสร้างความมั่นคงในการจัดหาแอลพีจี นอกจากจะพิจารณาเรื่องการลอยตัวราคาแอลพีจีให้สะท้อนต้นทุนแล้ว เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการผลิตในประเทศ คงต้องมีการพิจารณาว่า เมื่อก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเริ่มลดลง การผลิตแอลพีจีจากโรงแยกก๊าซฯจะลดลงตาม การลอยตัวราคาพลังงาน นอกจากจะช่วยให้การใช้มีประสิทธิภาพ เพิ่มการจัดหาแล้ว ยังเป็นการช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางหนึี่งจากการประหยัดการใช้และยังเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ใช้เชื้อเพลิงภาคอื่น ที่ปัจจุบันกองทุนน้ำมันฯมีการเรียกเก็บเงินเพื่อนำมาอุดหนุนราคาแอลพีจี

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 28 ต.ค. 2557 )

::


  บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ เตรียมนำเสนอขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรก โดยมีกำไรจากธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลจากกากอ้อยแห่งที่ 1 ขนาดกำลังผลิต 8 เมกะวัตต์ ที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี 2555 และโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 2 ขนาด 8 เมกะวัตต์ จะเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบต้นปี 2558 ส่งผลให้ธุรกิจไฟฟ้ามีสัดส่วนกำไรเพิ่มขึ้น มีเป้าหมายจะเพิ่มกำไรจากธุรกิจพลังงานทั้งโรงไฟฟาและเอทานอลมากกว่า 50% ใน 3-4 ปี

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์  ( 28 ต.ค. 2557 )

::


  สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี พพ. มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินโครงการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตองค์ความรู้การอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการประหยัดพลังงาน

รายละเอียด

ที่มา : ข่าวสด  ( 28 ต.ค. 2557 )

::


  มหาวิทยาลัยมหิดลจัดเวทีเรื่อง จริยธรรมการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและวิกฤตด้านพลังงาน เนื่องจากปัญหาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศกำลังอยู่ในขั้นวิกฤต จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติทั้งในเชิงศาสนา การศึกษาและการเมือง เพื่อการดำรงไว้ซึ่งธรรมชาติ

รายละเอียด

ที่มา : ข่าวสด  ( 28 ต.ค. 2557 )

::


  นักวิเคราะห์คาดราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสจะร่วงแตะระดับ 70 ดอลลาร์/บาร์เรล และเบรนท์แตะระดับ 80 ดอลลาร์ ในไตรมาส 2 ของปี 2558 ซึ่งคาดว่า จะเป็นช่วงเวลาที่มีอุปทานน้ำมันล้นตลาดมากที่สุด

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, Bangkok Post  ( 28 ต.ค. 2557 )

::


  สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนพร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายประชาชนผู้ใช้พลังงาน ร่วมกันยื่นฟ้องกพช. รมว.พลังงาน และอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ต่อแผนกคดีสิ่งแวดล้อม ศาลปกครอง เรื่องกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กฏหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยระบุว่า การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมเป็นการทำข้ามขั้นตอน วิธีการ ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ขอให้ศาลระงับหรือเพิกถอนประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, ASTV ผู้จัดการรายวัน  ( 28 ต.ค. 2557 )

::


  พม่ามีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าให้ได้ 2,500 เมกะวัตต์ในปีหน้า จากกำลังผลิตก๊าซธรรมชาติ 500 ล้านลบ.ฟุต เพื่อรองรับแผนระบบสายส่งไฟฟ้าของชาติ

รายละเอียด

ที่มา : The Nation  ( 28 ต.ค. 2557 )

::


  ลิธัวเนียประกาศอิสระภาพทางก๊าซธรรมชาติกับรัสเซีย ซึ่งเดิมผูกขาดการซื้อก๊าซธรรมชาติจากบริษัทก๊าซพรอม ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี รวมถึงใช้เงินราว 128 ล้านดอลลาร์ เพื่อนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีครั้งแรกแทนก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 28 ต.ค. 2557 )

::


  กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รอบ 2 โดยจะสรุปให้ได้ภายในเดือนธ.ค. เพื่อประกาศใช้ต้นปี 58 จะทำให้ปีหน้าเติบโตขึ้นมาก โดยยังมั่่นใจว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตได้มากกว่า 1.5% ขณะนี้กำลังรอดูผลของมาตรการเศรษฐกิจที่ประกาศใช้เมื่อ 1 ต.ค. 57

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, คมชัดลึก  ( 28 ต.ค. 2557 )

::


  กระทรวงพลังงานประกาศเชิญชวนให้เอกชนยื่นคำขอสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียม รอบ 21 ทั้งบนบกและในอ่าวไทยรวม 29 แปลง จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เปิดสัมปทานแตั้งแต่รอบที่ 1 ถึง 20 แต่ไม่มีการยื่นขอสัมปทาน และส่วนที่เปิดสัมปทานไปแล้ว แต่สำรวจไม่พบ หากมีการสำรวจเพิ่มเติมอาจจะมีการพบก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ ส่วนการคัดค้านสามารถทำได้ และจะเป็นประโยชน์หากรวมตัวกันจัดตั้่งบริษัทยื่นขอสัมปทานครั้งนี้ ด้านนักวิชาการและสปช.ด้านพลังงานเห็นด้วยกับการเปิดสัมปทาน เพราะไทยมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน, Bangkok Post, ASTV ผู้จัดการรายวัน  ( 27 ต.ค. 2557 )

::


  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารสัมปทานปิโตรเลียมที่จะหมดอายุลงในปี 2565 ประกอบด้วยแหล่งปลาทอง ของบริษัทเชฟรอน แหล่งบงกชของปตท.สผ. ในหลักการรัฐจะต้องหาทางเลือกที่ได้ประโยชน์สูงสุด อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าระบบสัมปทานไทยแลนด์ทรี พลัส ที่เพิ่งประกาศ จึงน่าจะเปิดประมูลสัมปทานใหม่ แต่ไม่ได้ห้ามผู้ได้สัมปทานรายเดิมเข้ามาร่วมประมูล

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 27 ต.ค. 2557 )

::


  บริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสท์ มั่นใจจะได้งานโซลาร์ฟาร์มบางส่วน หลังจากกพช.ขยายการรับซื้อไฟฟ้าอีก 800 เมกะวัตต์ รวมเป็น 2,800 เมกะวัตต์ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นราคารับซื้อไฟฟ้าที่กำหนดตามต้นทุนที่แท้จริงที่ราคา 5.66 บาท/หน่วย ถือว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการรับซื้อในรูปแบบเดิม

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 27 ต.ค. 2557 )

::


  ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับทุนสนับสนุนจากวช. ให้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้และวิธีการกำจัดผักตบชวาและให้ผลผลิตก๊าซชีวภาพ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนชุมชน

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน  ( 27 ต.ค. 2557 )

::


  กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการกำหนดเชื้อเพลิงในภาคขนส่งเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่ิอปรับลดชนิดน้ำมันและจัดระบบเชื้อเพลิงทุกชนิด พร้อมทั้งประเมินผลกระทบที่เป็นลูกโซ่ต่อระบบการขนส่งทั้งประเทศ เพื่อกำหนดเป็นโรดแมพทิศทางการใช้เชื้อเพลิงภาคขนส่งในอนาคต โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2557 เบื้องต้นจะครอบคลุมถึงการลดประเภทน้ำมันลง และสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่่งสนพ. ได้มีการสำรวจฐานข้อมูลการใช้น้ำมันมาแล้วในปี 2556

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, ASTV ผู้จัดการรายวัน  ( 27 ต.ค. 2557 )

::


  บริษัทน้ำตาลครบุรี จะมีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าในปี 2558 และมีโครงการขยายกำลังผลิตน้ำตาลเพิ่ม และก่อสร้างโรงงานเอทานอล กำลังผลิต 200,000 ลิตร/วัน ซึ่งจะทำให้เป็น Sugar Energy Complex

รายละเอียด

ที่มา : ASTV ผู้จัดการรายวัน  ( 27 ต.ค. 2557 )

::


  นอร์เวย์เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศนอร์ดิก เป็นชาติที่มีกองทุนเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่อันดับต้นๆของโลก โดยล้วนผลิตออกดอกออกผลมาจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำไปลงทุนข้ามชาติ โดยแนวทางการพัฒนาปิโตรเลียมเลือกส่งออกน้้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ติดอันดับ 3 ของโลก

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 27 ต.ค. 2557 )

::


  พม่าถกเครียดในการประชุมปัญหาพลังงาน จากก๊าซธรรมชาติที่ไม่เพียงพอสำหรับบริโภคภายในประเทศ เพราะแม้จะผลิตได้มาก แต่ส่วนใหญ่ถูกส่งออก โดยผลผลิตก๊าซธรรมชาติที่ได้ 2,058 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ถูกส่งออก 1,699 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน

รายละเอียด

ที่มา : ASTV ผู้จัดการรายวัน  ( 27 ต.ค. 2557 )

::


  ราคาน้ำมันตลาดโลกช่วงครึ่งปีหลังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงแล้ว 25.70% จากระดับสูงสุดของปีช่วงปลายเดือนมิ.ย. ที่่ 115.06 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนเวสต์เท็กซัสก็ปรับลดลงแล้วประมาณ 16.18% เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน ภาพรวมของการใช้น้ำมันได้รับผลกระทบโดยตรงจากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, Bangkok Post, ASTV ผู้จัดการรายวัน  ( 27 ต.ค. 2557 )

::


  ปิโตรไชน่า บริษัทน้ำมันของจีน ได้ซื้อน้ำมันดิบจากโคลัมเบียเพื่อป้อนโรงกลั่นทางตอนเหนือ ทำให้ต้นทุนการผลิตน้ำมันลดลงและคุ้มค่ากว่าการซื้อจากตะวันออกกลาง

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 27 ต.ค. 2557 )

::


  นับเป็นความสำเร็จของรัฐบาล ในการผลักดันการพัฒนาพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ มากว่า 1 ทศวรรษ แต่โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างมีปัญหาในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ไม่ละเอียดรอบคอบ ก่อให้เกิดความไม่โปร่งใส

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 27 ต.ค. 2557 )

::


  ความมั่นคงด้านพลังงานกำลังเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความกังวลต่อรัฐบาล ตลอดจนผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าทั้งใหญ่และเล็ก แม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานก็ได้มีการถกเถียงกันมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องหันมาเจรจาเพื่อปรึกษากันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 27 ต.ค. 2557 )

::


  ธปท.ยอมรับว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังเป็นไปอย่างเชื่องช้า โดยมีปัจจัยกดดันจากเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ ส่งผลให้ภาคการส่งออกชะลอตัวลงมากกว่าที่คาดการณ์ ขณะที่การเบิกจ่ายและการลงทุนของภาครัฐล่าช้ากว่าที่คาดไว้ โดยเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสเติบโตต่ำกว่าประมาณการที่ 1.5%

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 27 ต.ค. 2557 )

::


  การเสวนาชี้ทิศทางพลังงานของประเทศครั้งที่ 4 ที่วัดอ้อน้อย รพพ.(ทวารัฐ) กล่าวว่า กระทรวงพลังงานไม่ได้เร่งรีบเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียม เพราะได้มีการพูดคุยมากว่า 3 ปีแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การเมือง ทำให้ยังไม่มีการเสนอเรื่่องต่อครม. และมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อคววามมั่นคงด้านพลังงาน เนื่องจากมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นทุกปี และยังไม่ละเลยเรื่องการหาแหล่งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน ปัจจุบันมีการใช้เพิ่มขึ้นปีละ 20%

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 26 ต.ค. 2557 )

::


  ราคาน้ำมันที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นข่าวดีท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยที่อยู่ในสภาวะชะงักงันและเงินฝืด ถือเป็นปรากฏการณ์ก็ว่าได้สำหรับการปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกถึง 4 ครั้งใน 10 วัน ผู้เชีี่ยวชาญระบุว่า ราคาน้ำมันที่ปรับลดลงค่อนข้างสูง เพราะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันในกิจกรรมทางเศรษฐกิจน้อยลง จึงส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมในแง่ของต้นทุนที่ลดลงด้วย

รายละเอียด

ที่มา : ข่าวสด  ( 26 ต.ค. 2557 )

::


  นายกฯเปิดเผยกรณีที่สมาชิกสปช.กลุ่มปฏิรูปพลังงานเรียกร้องให้มีการทบทวนการเปิดสัมปทานปิโ ตรเลียม เป็นหน้าที่ของกระทรวงพลังงานในการจัดหาแหล่งพลังงานให้มีใช้อย่างเพียงพอภายในประเทศต้องฟังข้อมูลทั้งจากส่วนราชการและภาคประชาชน ขณะที่รมว.พลังงานยืนยันไม่มีการทบทวน เพราะเป็นมติกพช.ที่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลแล้ว ด้านภาคประชาชนและสปช.ด้านพลังงานจะเคลื่อนไหวต่อ

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน, แนวหน้า, Bangkok Post, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์  ( 25 ต.ค. 2557 )

::


  กฟผ.เดินหน้าผลักดันโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ กำลังผลิต 1,800 เมกะวัตต์ ถึงแม้ว่าจะมีการต่อต้านในพื้นที่ โดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว คาดว่า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการรวมทั้งท่าเรือขนถ่ายถ่านหินพร้อมจะเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาในเดือนหน้า และคาดว่าจะก่อสร้างได้ในเดือนธ.ค. 2562 ตามกำหนด

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 25 ต.ค. 2557 )

::


  บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนิลเอนจิเนียริ่ง เข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 8 เมกะวัตต์ ของบริษัทแก้วลำดวน เพาเวอร์ ซัพพลาย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ในการลงทุนเพื่อเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทางเลือก

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 25 ต.ค. 2557 )

::


  การประชุมสุดยอดสหภาพยุโรป ที่กรุงบรัสเซลส์ จะมีการเจรจาของสหภาพยุโรปและยูเครน เรื่องการปล่อยสินเชื่อระยะสั้นให้แก่กรุงเคียฟ เพื่อนำไปชำระค่าส่งก๊าซล่วงหน้าให้รัสเซีย เนื่องจากยุโรปยังต้องพึ่งพาการนำเข้าก๊าซธรรมชาติผ่านท่อก๊าซที่มีอยู่ในยูเครน

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 25 ต.ค. 2557 )

::


  ผู้นำสหภาพยุโรปเห็นพ้องในเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปีี 2573 ด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงอย่างน้อย 405% ภายในปี 2573 เทียบกับระดับของปี 2533 และพลังงานอย่างน้อย 27% ของอียูจะมาจากพลังงานหมุนเวียน

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 25 ต.ค. 2557 )