16   พฤษภาคม   2564  
วันที่ข่าวย้อนหลัง ตั้งแต่ วว/ดด/ปป   
  ถึง         
 
คำสำคัญ  

::

      สนพ. เปิดเผยถึงสถานการณ์พลังงานช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 โดยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในภาพรวมโดยเฉพาะการท่องเที่ยว ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีทิศทางปรับขึ้น ส่งผลให้การใช้น้ำมันภาคขนส่งลดลง 4% และการใช้ไฟฟ้าลดลง 5.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถึงแม้ภาครัฐจะออกมาตรการกระตุ้นและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เกิดการขับเคลื่อน รวมถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีน หากพิจารณาเฉพาะในเดือนมี.ค. พบว่า การใช้น้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้น 12.8% และไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 17.6% จากสัญญาณเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน  ( 14 พ.ค. 2564 )

::

      นายสุพัฒนพงษ์ รองนายกฯ และรมว.พลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ได้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย เพื่อก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอีวีที่สำคัญของโลก โดยมีกำลังการผลิตรถยนต์ที่ไม่ปล่อยมลพิษอย่างน้อย 30% ของการผลิตรในปี 2573 หรือประมาณ 1.434 ล้านคัน และได้มอบให้คณะอนุกรรมการที่ดูแลรายละเอียดแต่ละโครงการของบอร์ดอีวี นำแนวทางต่าง ๆ กลับไปศึกษารายละเอียดและความเป็นไปได้ของมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ ทั้งแนวทางการมาตรการด้านภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน, แนวหน้า, Bangkok Post, ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์  ( 14 พ.ค. 2564 )

::

      กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า การจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติตามข้อสั่งการของครม. นั้น ขณะนี้เตรียมปรับปรุงแนวทางการจัดทำแผนฯใหม่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของนายสุพัฒพงษ์ รองนายกฯและรมว.พลังงาน ที่มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป้าหมายในการจัดทำแผนฯ ให้ตอบโจทย์ทิศทางพลังงานของโลกที่ให้ความสำคัญกับการลดภาวะโลกร้อน ด้วยการกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เข้มข้น เพื่อก้าวสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) หรือ Net-Zero Carbon แม้ว่าปัจจุบันเป้าหมายการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงในสัดส่วน 20% ของพลังงาน จะมีการกำหนดไว้ในแผนฯอยู่แล้ว หากไม่ปรับเป้าหมายให้สอดรับ อาจเป็นเหตุหยิบยกขึ้นมากีดกันการค้าในอนาคตได้

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 13 พ.ค. 2564 )

::

      รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของไทย เร่งเพิ่มการใช้จ่ายด้านการลงทุนในปี 2564-65 เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศที่ได้รับความเสียหายจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถึง 3 ครั้ง โดยการใช้จ่ายดังกล่าวไม่เพียงแต่จะสร้างความมั่นคงในการจัดหาพลังงานในประเทศ ยังช่วยสร้างงานผ่านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัฐอีกด้วย

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 13 พ.ค. 2564 )

::

      ความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการผลิตรถ รวมถึงการลงทุนสถานีชาร์จเพิ่มมากขึ้น จนทำให้มีการคาดการณ์ถึงตลาดอุปกรณ์ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ที่จะสูงถึง 1.4 หมื่นล้านบาทภายใน 4 ปี โดยคาดว่า ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทยปี 2564-65 ขยายตัว 50% และอนาคตจะขยายตัวมากขึ้น รวมทั้งขยายตัวสูงที่สุดในอาเซียน เพราะไทยมีโครงสร้างพื้นฐาน EV ที่ดีกว่า ซึ่งขยายตัวมากกว่ายุโรปและสหรัฐที่ขยายตัวระดับ 20-30% เนื่องจากฐานการใช้ EV ของไทยต่ำกว่า

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, Bangkok Post, ข่าวสด  ( 13 พ.ค. 2564 )

::

      บริษัทเชลล์ ถือเป็นบริษัทพลังงานรายแรกในอุตสาหกรรมพลังงานที่จะเริ่มเผยแผนปล่อยก๊าซคาร์บอนฯเป็นศูนย์ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ซึ่งขณะนี้มีกระแสกดดันอย่างมากให้บรรดาบริษัทพลังงานที่ถือเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่สุดของโลกกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซฯทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ให้สอดคล้องกับความตกลงกรุงปารีส

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 13 พ.ค. 2564 )

::

      ปตท. คาดการณ์ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของไทยในปี 2564 ฟื้นตัวดีขึ้นกลับมาใกล้เคียงกับปี 2562 ที่ประมาณ 4,700-4,800 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ซึ่งจะเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีการใช้ก๊าซฯอยู่ที่ 4,300-4,400 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน โดยไตรมาส 1/2564 ความต้องการใช้ก๊าซฯ อยู่ที่ 4,600 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน เพิ่มขึ้น 7-8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนในไตรมาส 2 ยังต้องรอประเมินผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 3 ว่า จะกระทบต่อการใช้ก๊าซเท่าใด โดยเชื่อว่า การใช้ก๊าซฯเพื่อการผลิตไฟฟ้าและใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ลดลง แต่ในส่วนของภาคบริการและท่องเที่ยวจะกระทบบ้าง ส่วนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวคาดว่า ปีนี้ไทยต้องนำเข้าราว 6-6.5 ล้านตัน

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post, ผู้จัดการรายวัน  ( 12 พ.ค. 2564 )

::

      ปตท. เร่งพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานหมุนเวียนที่มีแผนจะปรับปรุงสถานีให้บริการก๊าซเอ็นจีวี ให้เป็นสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) เพื่อสนับสนุนการใช้งานรถอีวีในประเทศอีกทางหนึ่ง เริ่มดำเนินการในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะในกลุ่มแท็กซี่ที่อาจจะมีการสนับสนุนให้เปลี่ยนเป็นการใช้รถอีวีแทนในอนาคต ปัจจุบันมีเอกชนหลายรายเดินหน้าผลิตรถแท็กซี่อีวี ก่อนที่จะขยายเป็นพื้นที่ต่างจังหวัด ทั้งนี้สถานีชาร์จอีวีจะรองรับหัวชาร์จทั้งระบบกระแสไฟฟ้าตรง (DC) ที่เป็นการชาร์จแบบเร็ว และกระแสไฟฟ้าแบบสลับ (AC)

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชนรายวัน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์  ( 12 พ.ค. 2564 )

::

      กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) ฉบับภาคประชาชน โดยจะมีการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนเข้ามาประกอบการจัดทำแผน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนก.ค.-ส.ค. เพราะที่ผ่านมาการจัดทำแผนพลังงานต่าง ๆ ของรัฐมีข้อจำกัดในการรับฟังความคิดเห็นที่ไม่ครอบคลุม จึงจัดทำประกบออกมาแต่ละเรื่องมีความเห็นอย่างไร เพื่อหวังว่ารัฐจะนำไปประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบาย โดยส่วนหนึ่งจะมุ่งตอบโจทย์เทรนด์พลังงานโลก โดยเฉพาะการมาของยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของพลังงานไปสู่พลังงานหมุนเวียน

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 12 พ.ค. 2564 )

::

      ค่ายผลิตรถยนต์ที่ทำตลาดในยุโรปกำลังเร่งปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่มุ่งไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถไฮบริด เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่สหภาพยุโรปกำหนดในการควบคุมการปล่อยมลพิษสู่อากาศ ทำให้มีความหวังว่า รถยนต์ไฟฟ้าน่าจะมีราคาที่ถูกลง โดยรายงานการศึกษาของบลูมเบิร์กนิวอีเนอร์จีไฟแนนซ์คาดการณ์ว่า ใน 6 ปีข้างหน้า จะสามารถซื้อรถยนต์ไฟฟ้าได้ในราคาที่ถูกกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันหรือเชื้อเพลิงฟอสซิล เนื่องจากต้นทุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าน่าจะต่ำกว่าการผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน  ( 12 พ.ค. 2564 )

::

      หน่วยงานด้านพลังงานระดับนานาชาติเปิดเผยว่า อัตราการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในรอบ 20 ปี ซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตพลังงานทดแทนในจีนและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่เพิ่มขึ้น โดยความสามารถในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นราว 45% หรือราว 280 กิกะวัตต์ เพิ่มสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1999 และเทียบเท่ากับความสามารถในการผลิตพลังงานของ 10 ประเทศอาเซียน

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน  ( 12 พ.ค. 2564 )

::

      ครม. ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ คือ กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย-คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนส์ และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 11 พ.ค. 2564 )

::

      บริษัทบีซีพีจีตัดสินใจลงทุนในบริษัทเอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จก. หรือเอ็นเรส ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทย ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการจัดการพลังงานด้วยสมองกลอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ โดยเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานแบบปัจจุบันที่ต้องพึ่งพาบุคลากรเป็นหลัก เป็นการปฏิบัติงานอัตโนมัติบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าและพฤติกรรมการใช้พลังงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจด้านความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, Bangkok Post, ไทยโพสต์  ( 11 พ.ค. 2564 )

::

      ไทยออยล์คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบรอบสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน หลังได้รับแรงหนุนจากความต้องการใช้น้ำมันที่มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากการผ่อนปรนมาตรการปิดเมืองล็อกดาวน์ในหลายประเทศ เนื่องจากมีความคืบหน้าของการฉีดวัคซินในสหรัฐฯ ยุโรป ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ยังได้รับแรงหนุนจากปริมาณน้ำมันคงคลังของสหรัฐที่่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง แต่ยังคงได้รับแรงกดดันจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในหลายพื้นที่ โดยคาดว่า ราคาน้ำมันดิบจะเคลื่อนไหวในกรอบ 62-67 ดอลลาร์/บาร์เรล

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 11 พ.ค. 2564 )

::

      โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง จำนวน 150 เมกะวัตต์ ที่ครบกำหนดการยื่นซองเอกสารคำเสนอขายไฟฟ้าทางด้านเทคนิคและราคาไปเมื่อวันที่่ 30 เม.ย. ที่กฟภ. จากที่จ่ายเงินค้ำประกันซองจำนวน 267 ราย มีผู้มายื่นซองจริงทั้งหมด 246 ราย แบ่งเป็นประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล 143 ราย โรงไฟฟ้าก๊าซชีภาพ 103 ราย ซึ่งถือว่าเกินความคาดหมาย

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 10 พ.ค. 2564 )

::

      กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่ระหว่างรอติดตามข้อมูลสถานการณ์ต่าง ๆ และจังหวะเวลาที่เหมาะสมต่อการเปิดประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 23 (รอบใหม่) จำนวน 3 แปลง บริเวณอ่าวไทย โดยแผนการเปิดประมูลยังเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะดำเนินการภายในปีนี้ เพราะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการลงทุน และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งระดับราคาน้ำมันในปัจจุบันเอื้อต่อการเปิดประมูลฯ ลงทุนขุดเจาะและสำรวจปิโตรเลียมได้

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน  ( 10 พ.ค. 2564 )

::

      สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า จำนวนทั้งสิ้น 83 ฉบับ โดยจำนวน 45 ฉบับ รมว.อุตสาหกรรมได้ลงนามประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ภายใต้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ตามที่รัฐบาลกำหนด

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 10 พ.ค. 2564 )

::

      กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยคณะมนตรียุโรปและรัฐสภายุโรปได้จัดทำความตกลงชั่วคราว เกี่ยวกับกฏหมายสภาพภูมิอากาศของอียู เพิ่มเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเดิม 40% เป็น 55% ภายในปี 2573 เพื่อให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อม โดยจะกำหนดให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย หลังจากความตกลงชั่วคราวผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุขและด้านความปลอดภัยอาหาร และได้รับการอนุมัติจากรัฐสภายุโรปและคณะมนตรียุโรป

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 10 พ.ค. 2564 )

::

      ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่บรรเทาลงในสหรัฐและยุโรป โดยเวสต์เท็กซัสปรับเพิ่มขึ้น 1.32 ดอลลาร์ปิดที่ระดับ 64.90 ดอลลาร์/บาร์เรล

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 10 พ.ค. 2564 )

::

      สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นำระบบการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รูฟท็อป) มาใช้ด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชนที่ผ่านการประมูล ครอบคลุมทั้งการเป็นฝ่ายลงทุน ติดตั้งและดูแลอย่างครบวงจร ซึ่งจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง ทั้งส่วนที่เป็นโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยในเขตจ.สมุทรปราการ และจังหวัดชายฝั่งตะวันออก และส่วนที่เป็นโรงเรียนแพทย์ ซึ่งมีทั้งอาคารเรียนและวิจัยทางการแพทย์ โดยสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 37% ในระยะแรก และเมื่อครบสัญญาภายในอีก 15 ปี จะได้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 9 พ.ค. 2564 )