16   กันยายน   2562  
วันที่ข่าวย้อนหลัง ตั้งแต่ วว/ดด/ปป   
  ถึง         
 
คำสำคัญ  

::

      การประชุมกพช. เห็นชอบแนวทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชน ขายไฟฟ้าเข้าระบบปี 2565 เพราะเป็นนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจรากฐานที่ต้องการให้ชุมชนมีรายได้ด้วยการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า และลดภาระรายจ่าย สร้างอาชีพให้ชุมชนด้วยใช้วัสดุทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงหรือพืชพลังงานรวมทั้งพลังงานทดแทน หลักการจะเน้นผลิตเพื่อใช้เองโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไฟฟ้าไม่มีเสถียรภาพ ตั้งเป้าหมายภายในปีนี้จะต้องเกิดโรงไฟฟ้าชุมชน 3-4 แห่งกระจายทั่วประเทศ

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน  ( 13 ก.ย. 2562 )

::

      ปตท. อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบโมเดลธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ยื่นเสนอกกพ. พิจารณาในเร็ว ๆ นี้ หลังกลุ่มปตท. ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วม "โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox : ERC Sandbox) ของกกพ. จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการ LNG Hub ของปตท. และ โครงการการศึกษาและพัฒนาศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวผ่านสถานีรับจ่ายก๊าซแอลเอ็นจีของบริษัทพีทีที แอลเอ็นจี จก. โดยการจัดทำรูปแบบธุรกิจจะต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยและเป็นไปตามแพลตฟอร์มเติบโตของประเทศที่ภาครัฐมีเป้าหมายจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อขายแอลเอ็นจีในภูมิภาคอาเซียน

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, Bangkok Post, ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์  ( 13 ก.ย. 2562 )

::

      ปลัดกระทรวงพลังงานได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนเสนอให้กระทรวงการคลังและครม. อนุมัติใช้ในวันที่ 1 ต.ค. เบื้องต้นปตท.ได้เสนอให้เพิ่มเงินอีก 20 บาทต่อ 3 เดือน จากเดิมผู้มีรายได้น้อยจะได้รับการอุดหนุนค่าก๊าซแอลพีจี 45 บาทต่อ 3 เดือน ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้จะไม่มีการแยกผู้มีรายได้น้อยที่เป็นผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย เพราะต้องการช่วยเหลือครอบคลุมครั้งเดียว แต่ปลัดกระทรวงพลังงานเห็นว่า น้อยเกินไป และควรแยกเงินช่วยเหลือ จึงได้ให้ปตท.กลับไปทบทวน

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 13 ก.ย. 2562 )

::

      กฟผ. กำลังเตรียมรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) เพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ที่ยังคงเหลือปริมาณการรับซื้อ 1.33 ตันจากที่กำหนดให้รับซื้อ 2 แสนตัน หลังจากล่าสุดรมว.พลังงานเร่งรัดให้จัดซื้อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 13 ก.ย. 2562 )

::

      รมว. สิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น แถลงเกี่ยวกับแผนการด้านนโยบายนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นในอนาคต โดยจะยกเลิกนิวเคลียร์อย่างถาวร ไม่ใช่สงวนเอาไว้ต่อไป ขณะที่รมว.เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการค้าของญี่ปุ่นกล่าวว่า การให้ญี่ปุ่นตัดขาดจากพลังงานนิวเคลียร์ยังเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 13 ก.ย. 2562 )

::

      นักวิจัยจากศูนย์ไบโอดีเซลของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอริโซนาในสหรัฐอเมริกา กำลังค้นหาเทคโนโลยีใหม่ที่จะนำไปสู่การสร้างพลังงานสะอาด และทำให้เป็นพลังงานที่ยั่งยืน เพื่อตอบสนองความต้องการทั่วโลก ค้นพบการใช้เซมิคอนดักเตอร์หรือสารกึ่งตัวนำเพื่อดักจับแสงและวัสดุร่งปฏิกิริยา ทำให้มีความสามารถในการสร้างปฏิกิริยาเคมีที่ผลิตเชื้อเพลิงสะอาด

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ  ( 13 ก.ย. 2562 )

::

      รมว.พลังงานคนใหม่ของซาอุดิอาระเบียแถลงกับคณะกรรมการตรวจสอบร่วมระดับรัฐมนตรี ที่กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ขอให้ทุกประเทศปฏิบัติตามคำมั่น เพราะเป็นความจำเป็นในการฟื้นฟูเสถียรภาพในตลาดน้ำมัน

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 13 ก.ย. 2562 )

::

      รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ที่ประชุมกพช. เห็นชอบนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โรงไฟฟ้าชุมชน) โดยสั่งให้กบง. ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้า พื้นที่ที่ไม่มีข้อจำกัดทางด้านระบบส่งและจำหน่าย โดยเน้นพื้นที่ที่มีปัญหาความยากจนเป็นหลัก เพื่อจะช่วยให้ชุมชนมีรายได้จากการขายไฟฟ้า และยังให้กบง. ไปแก้ไขหลักเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอกพช. เห็นชอบภายใน 1-2 เดือน โดยมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไม่เกินปี 2565 และยังเห็นชอบส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล โดยขยายส่วนต่างราคาขายปลีกบี10 ให้ต่ำกว่าบี7 ที่ 2 บาท/ลิตร และลดส่วนต่างราคาขายปลีกบี20 ใหต่ำกว่าบี7 ที่ 3 บาท/ลิตร ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, มติชนรายวัน, แนวหน้า, Bangkok Post, ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์  ( 12 ก.ย. 2562 )

::

      กระทรวงพลังงานมีการประชุมเกี่ยวกับการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในภาคพลังงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหาข้อสรุปก่อนเสนอครม.พิจารณาอนุมัติใช้ในวันที่ 1 ต.ค.นี้ ซึ่งที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางดำเนินการที่ปตท.เสนอเบื้องต้นว่าจะใช้วิธีช่วยเหลือเพิ่มขึ้น แต่ที่ประชุมได้ให้ปตท. ไปสรุปใหม่ที่เหมาะสมกว่านี้

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน  ( 12 ก.ย. 2562 )

::

      กระทรวงการคลังเตรียมผลักดันการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและการบริหารจัดการแบตเตอรี่ เพื่อรองรับการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้า ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องมีการกำจัดที่ถูกวิธี จำเป็นต้องตั้งกองทุนขึ้นมาดูแล

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน  ( 12 ก.ย. 2562 )

::

      นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่า พพ. และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์พลังงาน ในการสนับสนุนการออกแบบอาคารให้สอดรับกับกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน หรือ Building Energy Code (BEC) ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2562 กับอาคารก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง 9 ประเภท ซึ่งนำร่องอาคารที่มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 11 ก.ย. 2562 )

::

      การประชุมกพช. วันที่ 11 ก.ย. กระทรวงพลังงานจะเสนอ 3 ประเด็นคือ การอนุมัติกรอบแนวนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โรงไฟฟ้าชุมชน) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป เบื้องต้นการส่งเสริมให้ชุมชนผลิตไฟฟ้าจะมีความหลากหลายตามศักยภาพของพื้นที่และเชื้อเพลิง เรื่องการส่งเสริมไบโอดีเซลหลังจากกบง.เห็นชอบให้น้ำมันดีเซลบี10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดพื้นฐานแทนบี7 และพิจารณากรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562

รายละเอียด

ที่มา : ไทยโพสต์  ( 11 ก.ย. 2562 )

::

      คณะกรรมการกำกับการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการฯ โดยได้เห็นชอบตามข้อเสนอของสถาบันยัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ที่ขอเลื่อนกรอบระยะเวลาศึกษาออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้ 9 เดือนเป็นเมษายน 2563 ส่วนข้อสรุปที่ต้องตอบก่อนว่า โรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ และอ.เทพา จ.สงขลา ควรมีหรือไม่จะสรุปภายในสิ้นปีนี้

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์, แนวหน้า  ( 11 ก.ย. 2562 )

::

      กฟผ. เปิดเผยโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร เป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นระบบ hydro-floating solar hybrid ช่วยลดการระเหยของน้ำ เสริมความมั่นคง เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการน้ำ เสริมความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงกลางคืน ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์ เนื่องจากมีอุณหภูมิต่ำที่ผิวน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมประมูล 22 ราย จะทราบผลประมูลในเดือนต.ค. นี้

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 11 ก.ย. 2562 )

::

      บริษัทยูเอซี โกลบอล อยู่ระหว่างศึกษาแผนการลงทุนด้านพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นตามนโยบายของภาครัฐที่ได้ส่งสัญาณสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งใช้พืชพลังงานเป็นเชื้อเพลิง ในพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชอยู่แล้ว หรือบริษัทเข้าไปส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน  ( 11 ก.ย. 2562 )

::

      กลุ่มโรงไฟฟ้ารุกลงทุนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะในต่างประเทศ เช่น โซลาร์ฟาร์ม พลังงานลม ในเวียดนาม ไต้หวัน โครงการโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สในเมียนมา

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 11 ก.ย. 2562 )

::

      วันที่ 11 ก.ย. ปลัดกระทรวงพลังงานจะเป็นประธานหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในภาคพลังงาน เพื่อเตรียมอนุมัติใช้ในวันที่ 1 ต.ค. นี้ เช่น การแยกความช่วยเหลือออกเป็น 2 ด้าน คือ ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สิทธิคงเดิมคือ 45 บาทต่อ 3 เดือน สำหรับการนำไปซื้อก๊าซแอลพีจี ขณะที่ผู้ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยจะได้สิทธิเพิ่มเติม 38 บาทต่อถัง 15 กก.

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, ไทยโพสต์  ( 11 ก.ย. 2562 )

::

      ปตท. ร่วมมือกับบริษัท MW Motors ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ Weltmeister ซึ่งมียอดขายมากกว่า 10,000 คัน เป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มบริษัท EV startup ในจีน มีโรงงานประกอบรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีเป้าหมายในการต่อยอดธุรกิจในด้าน Services ต่าง ๆ ให้เป็น Mobility as a Services (MAAS) Platform โดยจะร่วมกันศึกษาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ เช่น การลงทุนโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจแบตเตอรี่และผลิตภัณฑ์พลาสติก

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 11 ก.ย. 2562 )

::

      รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังร่วมพิธีเปิดการประชุมเวิลด์ เอ็นเนอร์จี คองเกรส ครั้งที่ 24 ที่กรุงอบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จัดขึ้นโดยองค์การพลังงานโลก มี 150 ประเทศเข้าร่วม โดยในวันที่ 10 ก.ย. จะมีการประชุมโต๊กลมระดับรัฐมนตรีพลังงานเอเชีย ครั้งที่ 8 (อาเมอร์) ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่ไทยเสนอยุทธศาสตร์พลังงานเพื่อทุกคน (เอนเนอร์จี ฟอร์ ออล) ในการบริหารจัดการพลังงานให้เข้าถึงทุกคน การทำให้พลังงานมีต้นทุนต่ำ มีความมั่นคง ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ด้านหนึ่งสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุน ขณะที่อีกด้านสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และได้ใช้ศักยภาพของชุมชนมาเป็นประโยชน์ต่อการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจพลังงาน ที่ท้ายสุดจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านพลังงานในอนาคต

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์, มติชนรายวัน  ( 10 ก.ย. 2562 )

::

      นายธีระชัย ภูวนารถนรานุบาล ทวงถามรมว.พลังงานทบทวนกรณีกบง. และกระทรวงพลังงานมีมติให้บริษัทราชกรุ๊ปได้สิทธิในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซในพื้นที่ภาคตะวันตกจำนวน 2 แห่ง กำลังผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ โดยไม่มีการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปนั้น อาจทำให้รัฐเสียเปรียบ และยังเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 10 ก.ย. 2562 )

::

      บริษัทบี.กริม. เพาเวอร์ มีแผนจะขยายการลงทุนผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนในแถบอาเซียนหลายประเทศ เพื่อผลักดันกำลังผลิตไฟฟ้าในมือให้ถึงเป้าหมาย 5,000 เมกะวัตต์ ในปี 2565 โดยเตรียมศึกษาเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตนมขนาดใหญ่ในฟิลิปปินส์ และโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในกัมพูชา

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน  ( 10 ก.ย. 2562 )

::

      บริษัทคันไซ อิเลกทริก เพาเวอร์ ของญี่ปุ่น เริ่มดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำ น้ำเงียบ 1 ในแขวงบอลิคำไซ โดยเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างบริษัทคันไซและรัฐบาลลาว มูลค่ากว่า 400 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำโครงการแรกในต่างประเทศที่พัฒนาขึ้นอย่างอิสระโดยบริษัทคันไซ และมีแผนจะจำหน่ายไฟฟ้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทย ซึ่งมีความต้องการพลังงานสูง

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 10 ก.ย. 2562 )

::

      ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวลดลง เนื่องจากคาดว่าจะยังคงถูกกดดันจากสภาพเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง จากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่มีแนวโน้มตึงเครียดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันเติบโตช้าลง แต่ยังได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำมันดิบของกลุ่มโอเปกที่จะยังคงอยู่ในระดับต่ำ หลังผู้ผลิตน้ำมันดิบในกลุ่มโอเปกยังคงร่วมมือในการในการปรับลดกำลังการผลิตให้ต่ำกว่าระดับการผลิตในเดือนต.ค.62 ราว 800,000 บาร์เรล/วัน

รายละเอียด

ที่มา : ไทยโพสต์  ( 10 ก.ย. 2562 )

::

      เจ้าชายอับดุลลาซิส บิน ซามาน รมว.พลังงานคนใหม่ของซาอุดิอาระเบีย ทรงแสดงความเห็นบ่งบอกแนวทางของซาอุดิอาระเบียว่า นโยบายหลักว่าด้วยน้ำมันถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว และจะไม่เปลี่ยนแปลง

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด  ( 10 ก.ย. 2562 )

::

      นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ครั้งที่ 51 และการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ครั้งที่ 7 และการประชุมระหว่างรัฐมนตรีอาเซียน 10 ประเทศ กับรัฐมนตรีการค้ากับคู่เจรจา 10 ประเทศแบบทวิภาคี โดยฝ่ายไทยมีรัฐมนตรีพาณิชย์เป็นหัวหน้าคณะ ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียน ซึ่งมีการลงนามในเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 9 ก.ย. 2562 )

::

      ผู้ว่าฯ กฟผ. แถลงการณ์ยืนยันการผลิตไฟฟ้าทุกอย่างเป็นปกติ มั่นคง ไร้ปัญหา แม้ว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจกฟผ. จะนัดแต่งดำยื่นหนังสือถึงรมว.พลังงานคัดค้านมติกบง. เพื่อยกเลิกประมูลแอลเอ็นจี โดยคณะผู้บริหารกฟผ. ฝ่ายนโยบายได้ให้คำมั่นยังคงยืนยันนโยบายการเปิดเสรีระบบก๊าซธรรมชาติอยู่ เพียงแต่ขอทบทวนปริมาณความต้องการใช้ในประเทศให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยคำนวณแล้วหากนำเข้าได้ตามการประมูลไม่เกิน 1.5 ล้านตัน/ปี จะประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ซื้อในระบบปัจจุบันได้ถึง 30,000 ล้านบาท

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 9 ก.ย. 2562 )

::

      กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยถึงปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง 7 เดือนแรกของปีนี้ อยู่ที่ 33,762 ล้านลิตร หรือเฉลี่ยวันละ 159.3 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 1.5% ทั้งนี้สะท้อนจากเศรษฐกิจที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะการท่องเที่ยว ส่วนปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบลดลงจากปีก่อน 6.2 ล้านลิตร

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน  ( 9 ก.ย. 2562 )

::

      แผนส่งเสริมการใช้เอทานอลเป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่งตามร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (เออีดีพี 2018) ที่มีแนวโน้มลดเป้าหมายการใช้เอทานอลในปลายแผนลงเหลือ 6.6 ล้านลิตร/วัน จากเดิมแผนเออีดีพี 2015 อยู่ที่ 11.3 ล้านลิตร/วัน โดยภาครัฐประเมินว่า การเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าจะมาแทนที่การใช้แก๊สโซฮอล์ในอนาคต เป็นปัจจัยทำให้กลุ่มผู้ผลิตเอทานอลลดเป้าหมายการผลิตเอทานอลตามแผน

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 9 ก.ย. 2562 )

::

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดงาน "การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน" ครั้งที่ 21 หัวข้อ มลพิษทางอากาศ : วิกฤตไทย วิกฤตโลก (Air Pollution: Thailand and World Crisis) โดยนักวิชาการทั้ง 4 สถาบันแนะแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิฒต้องลดการปล่อยมลภาวะตั้งแต่ต้นทาง ควบคุมการใช้น้ำมัน จำกัดเวลาสัญจร

รายละเอียด

ที่มา : ข่าวสด  ( 9 ก.ย. 2562 )

::

      ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นจากตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน โดยเวสต์เท็กซัสปรับเพิ่มขึ้น 1.42 ดอลลาร์/บาร์เรล ปิดที่ระดับ 56.52 ดอลลาร์

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 9 ก.ย. 2562 )