25   พฤษภาคม   2562  
วันที่ข่าวย้อนหลัง ตั้งแต่ วว/ดด/ปป   
  ถึง         
 
คำสำคัญ  

::

      รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับกกพ. กฟน. กฟภ. เปิดรับสมัครประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ในวันที่ 24 พ.ค. โดยผู้ยื่นสมัครต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยมีมิเตอร์เป็นของตนเอง ผลิตเชิงพาณิชย์เข้าระบบได้ภายในธ.ค. นี้ เป็นแบบสมัครก่อนได้ก่อน นำร่อง 100 เมกะวัตต์ในปีนี้ มีกำลังผลิตติดตั้งครัวเรือนละไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ อัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 1.68 บาท/หน่วย ระยะเวลาการรับซื้อรวม 10 ปี 1,000 เมกะวัตต์ โดยมีต้นทุนติดตั้งแผงอยู่ที่ 35,000 บาท/กิโลวัตต์ ซึ่งหากลงทุน 10 กิโลวัตต์ ต้นทุนรวมทั้งอุปกรณ์และค่าติดตั้งจะอยู่ที่ 400,000 บาท/พื้นที่ขนาดราว 50 ตารางวา ปัจจุบันมีผู้สนใจสอบถามข้อมูลเข้ามาที่กกพ. เป็นจำนวนมาก จึงอยากให้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพราะเป็นการผลิตเพื่อใช้เองที่เหลือใช้จึงสามารถขายไฟฟ้าเข้าระบบได้

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน  ( 24 พ.ค. 2562 )

::

      รมว.พลังงานเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ "พลังสายธารแห่งพระบารมี" เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ค. ณ ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 24 พ.ค. 2562 )

::

      บริษัทราชกรุ๊ปเปิดเผยว่า ได้ปรับกลยุทธ์ธุรกิจและขยายฐานการเติบโตจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าไปยังระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อรองรับโอกาสการลงทุนภายในประเทศจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าที่จะทยอยหมดอายุ โดยจะมีการลงทุนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และเล็กในประเทศ 2 โครงการในปีนี้ คือ โรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงภาคตะวันตก จ.ราชบุรี กำลังผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post, The Nation, ไทยโพสต์  ( 24 พ.ค. 2562 )

::

      กกพ. ได้มีการเจรจากับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าถ่านหิน เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย เปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหินมาเป็นก๊าซธรรมชาติ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นเป็นโรงไฟฟ้าหลักในจ.ปราจีนบุรี ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญในภาคตะวันออก มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายหลากมาก โดยไม่กระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้า

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 24 พ.ค. 2562 )

::

      การไฟฟ้าเวียดนามเร่งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก 61 โรง ทำให้ในสิ้นเดือนมิ.ย. จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า 88 โรง เริ่มเข้าระบบและจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

รายละเอียด

ที่มา : The Nation  ( 24 พ.ค. 2562 )

::

      รมว.พลังงานเปิดเผยว่า จากความกังวลต่อความไม่สงบในแถบตะวันออกกลางและผลกระทบสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ กระทรวงพลังงานได้สั่งการให้โรงกลั่นน้ำมันทั้ง 6 แห่งในไทยติดตามสถานการณ์น้ำมันตลาดโลกอย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานข้อมูลการใช้น้ำมันดิบ การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป แผนบริหารจัดการสต๊อกน้ำมัน และการจำหน่ายน้ำมันมายังกระทรวงพลังงานเป็นรายวันแบบวันต่อวัน จากปกติจะมีการรายงานเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ขณะนี้ยังไม่มีภาวะขาดแคลนน้ำมัน เพราะไทยมีปริมาณน้ำมันสำรองใช้เพียงพอต่อเนื่องเป็นเวลา 30-45 วัน โดยมีมาตรการติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเข้ามากระทบราคาน้ำมัน จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมแนวทางรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานเป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน, แนวหน้า, Bangkok Post, ไทยโพสต์  ( 23 พ.ค. 2562 )

::

      ชาวบ้านต.แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี กว่า 100 คนเข้าร่วมประชุมรับฟังการแถลงผลการดำเนินโครงการทดสอบแปรรูปวัสดุที่ย่อยสลายไม่ได้ (พลาสติกเป็นน้ำมัน) ซึ่งภาคเอกชนได้ลงทุนเฟสแรก 15 ล้านบาท เบื้องต้นจะมีการนำเครื่องจักรมาทดสอบแปรรูปพลาสติกเป็นน้ำมันติดตั้งในพื้นที่ 2 เครื่อง หากประสบผลสำเร็จจะขยายการติดตั้งเครื่องอีก เพื่อที่จะให้การบริหารจัดการขยะเป็นรูปธรรมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ซึ่งจะทำให้ปัญหาขยะของกาญจนบุรีหมดไป โดยสามารถแปรรูปขยะพลาสติก 5 ตัน ได้น้ำมัน 5 พันลิตร/วัน ต่อเครื่องแปรรูป 1 เครื่อง

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 23 พ.ค. 2562 )

::

      รมว.พลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดประมูลจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบปริมาณ 1 แสนตันเพื่อนำไปผลิตไฟฟ้าของกฟผ. มีโรงสกัดมายื่นข้อเสนอเพียง 45,300 ตันเท่านั้น ไม่ครบปริมาณ 1 แสนตัน ดังนั้นกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา ขณะที่องค์การการค้าโลกประชุมข้อกังวลเรื่องปาล์มน้ำมันที่มีความขัดแย้งว่า อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของการทำลายป่าไม้และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ซึ่งเป็นการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 23 พ.ค. 2562 )

::

      รายงานของธนาคารโลกและสถาบันระหว่างประเทศอื่นๆ ระบุว่า เมื่อปี 2558 สมาชิกสหประชาชาติทุกประเทศเห็นพ้องรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้อภายในปี 2573 ครอบคลุมหลากหลายสาขา อาทิ การศึกษา สภาพอากาศ ความเสมอภาคทางเพศ และการมีไฟฟ้าใช้ เป้าหมายกำหนดให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน ขยายอัตราเพิ่มประสิทธิภาพเป็น 2 เท่า รวมถึงเป้าหมายอื่นๆ แต่ 11 ปีผ่านไปยังมีสัญญาณความล้มเหลว เตือนว่า ถ้ารัฐบาลไม่เดินหน้าให้เร็วกว่านี้ภายในปี 2573 ยังคงมีประชากรอีก 650 ล้านคนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 23 พ.ค. 2562 )

::

      รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า รมว.พลังงานได้ให้นโยบายติดตามสถานการณ์เพื่อวางแผนรับมือ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นที่ระดับราคา 72 ดอลลาร์/บาร์เรล จากกรณีความไม่สงบในภาคตะวันออกกลาง ที่ท่อขนส่งน้ำมันและสถานีส่งออกน้ำมันดิบและเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียถูกโจมตี ใกล้บริเวณช่องแคบเฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือส่งออกน้ำมันดิบที่สำคัญ โดยปริมาณน้ำมันดิบที่่ส่งผ่านชองแคบนี้คิดเป็น 20% ของปริมาณน้ำมันดิบทั่วโลก ขณะที่เดิมท่าทีของกลุ่มโอเปกส่งสัญญาณคงการปรับลดกำลังผลิตไว้ระดับเดิมถึงสิ้นปี ส่วนสงครามการค้าจีนและสหรัฐที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น อาจกดดันราคาน้ำมันไม่ให้สูงขึ้น ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงต้องจับตาสถานการณ์รวมอย่างใกล้ชิด

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, มติชนรายวัน  ( 22 พ.ค. 2562 )

::

      กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการยื่นขอฉลากประหยัดพลังงานใน โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก ปี 2562 โดยเปิดรับสมัครพ.ค.-มิ.ย. 2562 คาดว่า ปีนี้จะมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประหยัดพลังงานติดฉลากใหม่ 19 ประเภทผลิตภัณฑ์ จำนวนกว่า 900 รุ่นผลิตภัณฑ์ (http://bit.ly/Label62) โดยปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพสูงสุดช่วยลดการปล่อยคาร์บอนเกือบ 8 แสนตัน/ปี ลดการใช้ไฟฟ้าลง 1,411 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 22 พ.ค. 2562 )

::

      ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนขุดเจาะปิโตรเลียมเพิ่มเติมในโครงการแหล่งก๊าซสินภูฮ่อมประมาณ 1-2 หลุมในปีนี้ เพื่อรักษาอัตรากำลังผลิตที่ 130 ล้านลบ.ฟุต/วัน หลังจากครม.อนุมัติต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมออกไปอีก 10 ปี ทั้งนี้ตามแผนพีดีพี 2018 แหล่งก๊าซสินภูฮ่อมจะเป็นแหล่งผลิตก๊าซสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะป้อนโรงไฟฟ้าน้ำพอง จ.ขอนแก่น กำลังผลิต 650 เมกะวัตต์ ของกฟผ. ที่จะเข้าสู่ระบบในปี 2568 แม้ว่าการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีต้นทุนสูงกว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำ แต่โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซมีความแน่นอนสูง

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน  ( 22 พ.ค. 2562 )

::

      โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลควบคู่ไปกับโรงงานน้ำตาลในพื้นที่จ.ขอนแก่น ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เมื่อต้องเผชิญกับความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่คัดค้านไม่เห็นด้วย หวั่นเกรงจะกระทบต่อสภาพแวดล้อมจากสารเคมี เบื้องต้นจะจัดให้มีการประชุมรับความคิดเห็นในวันที่ 21-23 พ.ค. แต่ต้องเลื่อนออกไปและใช้เวลาทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ให้มากกว่านี้

รายละเอียด

ที่มา : The Nation  ( 22 พ.ค. 2562 )

::

      รมว.พลังงานเปิดเผยถึงการประชุมกบง. มีมติรับทราบร่างแผนก๊าซ 20 ปี ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 20 ปี (พีดีพี 2018)โดยได้ระบุถึงทิศทางค่าไฟฟ้าของไทยตั้งแต่ปี 2565 จะถูกลง 15 สต./หน่วย จากปัจจุบันค่าไฟฐานอยู่ที่ 3.62 บาท/หน่วย เนื่องจากปตท.สผ. ซึ่งชนะการประมูล 2 แหล่งก๊าซในอ่าวไทยคือบงกชและเอราวัณ จะได้สิทธิผลิตก๊าซธรรมชาติ โดยปตท.สผ. เสนอราคาก๊าซที่ถูกลงทำให้ค่าไฟที่ประชาชนต้องจ่ายถูกลงด้วย และยังมาจากการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, มติชนรายวัน, แนวหน้า, ไทยโพสต์  ( 21 พ.ค. 2562 )

::

      รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ที่ประชุมกบง. ยังไม่เห็นชอบผลการประมูลการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ปริมาณไม่เกิน 1.5 ล้านตัน โดยกฟผ. เนื่องจากเมื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อการผลิตไฟฟ้ากับการจัดหาแต่ละช่วง พบว่า ปี 2563 หากนำเข้าในปริมาณดังกล่าวรวมกับในส่วนที่ปตท. จำหน่าย อาจมีปัญหาเหลือใช้ และจะเกิดต้นทุนที่ต้องจ่ายเพิ่มจากกรณีสัญญาไม่ใช้ก็ต้องจ่าย จะกระทบต่อค่าไฟฟ้า โดยมอบหมายให้กฟผ.ไปเจรจากับผู้ชนะการประมูลว่าจะปรับเปลี่ยนนำเข้าอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดภาระดังกล่าว

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ผู้จัดการรายวัน  ( 21 พ.ค. 2562 )

::

      การดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตปาล์มดิบตกต่ำยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หลังจากภาวะอากาศร้อน ทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันปีนี้มากถึง 20 ล้านตัน เกินกว่าเป้าหมาย 17 ล้านตัน ผนวกกับสต๊อกน้ำมันปาล์มเก่าคงค้างที่ยังมีปริมาณสูง และการทำตลาดส่งออกยังชะงัก ทำให้ราคาผลปาล์มลดต่ำลงเหลือกก. 2.00 บาท ล่าสุดครม. มีมติให้กฟผ.รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มเติมเพื่อผลิตไฟฟ้า โดยกฟผ. จะหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อขอการสนับสนุนมาตรการทางการเงินการคลังของภาครัฐที่ไม่ใช่โครงการนโยบายรัฐตามประกาศ การกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจตามโครงการนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) อย่างไรก็ตามจะไม่มีผลต่อค่าไฟฟ้าแม้ต้นทุนจะสูงกว่าการใช้ก๊าซตามปกติ

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 21 พ.ค. 2562 )

::

      คณะวิจัยจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษาการนำจุลชีพ ไตรโคเดอร์มา รีสิอี กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตน้ำตาล ผ่านการพัฒนาประสิทธิภาพและความเสถียรของจุลชีพ ไตรโคเดอร์มา รีสิอี โดยการยึดติดลงบนวัสดุรองรับซิลิกาที่มีรูพรุนชนิดเมโซพอร์ ซึ่งมีการวิจัยและผลิตขึ้นใหม่ให้มีรูขนาดจำเพาะกับเอนไซม์จากจุลชีพชนิดนี้ ทำให้สามารถใช้งานเอนไซม์ซ้ำได้ถึง 4 ครั้ง ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และดำเนินการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว เหมาะกับกลุ่มผู้ผลิตน้ำตาลสำหรับใช้ในการผลิตเอทานอลและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้เอทานอลมีบทบาทสำคัญ สามารถนำไปช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันปิโตรเลียมลงอย่างมาก การผลิตเอทานอลจากวัสดุการเกษตรจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันและลดต้นทุนทางเศรษฐกิจได้ การวิจัยนี้เพื่อหวังลดต้นทุนการผลิต ใชวัสดุการเกษตรอย่างคุ้มค่าและคุ้มทุน

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 21 พ.ค. 2562 )

::

      ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์ หลังโอเปคยืนยันว่าจะยังคงทำการปรับลดกำลังการผลิตเพื่อสนับสนุนราคาน้ำมันให้คงอยู่ในระดับที่น่าพอใจต่อไปตลอดปีนี้ ขณะที่ชาติสมาชิกอ่าวอาหรับจะยังคงร่วมมือกันอย่างแข็งขันเพื่อผลิตน้ำมันป้อนตลาดโลก แม้จะเกิดสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นในภูมิภาคอันเป็นผลมาจากกรณีอิหร่านก็ตาม ขณะที่นักวิเคราะห์ขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (ไออีเอ) มองว่า การประชุมกำหนดนโยบายของโอเปกในวันที่ 25-26 มิ.ย. เป็นไปได้สูงที่สมาชิกรวมทั้งกลุ่มนอนโอเปกจะปรับเพิ่มการผลิตน้ำมัน

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน, ประชาชาติธุรกิจ  ( 21 พ.ค. 2562 )

::

      กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลมีแผนจะเข้ารมว.พลังงานคนใหม่ ภายหลังจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว เพื่อชี้แจงให้รับทราบถึงสถานการณ์พลังงานและปัญหาของผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวล หลังจากแผนพีดีพี 2018 มีปริมาณรับซื้อไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มราว 3,500 เมกะวัตต์ในปี 2580 แต่ในช่วง 3 ปีนี้รัฐยังไม่เปิดรับซื้อโครงการใหม่หรือมีการรับซื้อเฉพาะบางพื้นที่และมีปริมาณไม่มากนัก มองว่า จะเสียโอกาสจากการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวล ที่ใช้เงินลงทุนราว 50-60 ล้านบาท/เมกะวัตต์ ช่วยให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น จากการซื้อขายวัตถุดิบการเกษตรป้อนโรงไฟฟ้า

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์  ( 20 พ.ค. 2562 )

::

      ปตท.สผ. เปิดเผยความคืบหน้าการประกาศตัดสินใจขั้นสุดท้ายโครงการอุบล ล่าสุดบริษัทเชฟรอนในฐานะผู้ดำเนินการยังอยู่ระหว่างศึกษา และไม่มีสัญญาณว่าจะประกาศตัดสินใจขั้นสุดท้าย ทำให้ไม่น่าจะทันปีนี้

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 20 พ.ค. 2562 )

::

      ความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลกระทบให้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้น โดยเวสต์เท็กซัสปรับเพิ่มขึ้น 1.10 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 62.76 ดอลลาร์/บาร์เรล

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 20 พ.ค. 2562 )

::

      ปตท.สผ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเอราวัณและบงกชในอ่าวไทย ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลทั้ง 2 แหล่ง อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทเชฟรอนฯ ผู้รับสัมปทานปัจจุบัน เพื่อเจรจารายละเอียดในการเข้าใช้พื้นที่แหล่งเอราวัณก่อนสิ้นสุดสัมปทานเดิม โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 1 เดือน นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวบริษัทย่อยซึ่งให้บริการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ พร้อมมุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์ยุคใหม่ ใช้สนับสนุนกิจกรรมการสำรวจ พัฒนาและผลิตปิโตรเลียม

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์  ( 18 พ.ค. 2562 )