3   ธันวาคม   2565  
วันที่ข่าวย้อนหลัง ตั้งแต่ วว/ดด/ปป   
  ถึง         
 
คำสำคัญ  

::

      นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เผยว่า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ CI NMF I ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ CIP บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำจากประเทศเดนมาร์ก และเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในหลายภูมิภาคทั่วโลก อาทิ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐอินเดีย และไต้หวัน โดยจะร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับพลังงานลม โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าภายในประเทศ นอกจากนี้ยังแสวงหาพื้นที่และโครงการพลังงานลมที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ โดย GPSC และ CI NMF I จะถือหุ้นในสัดส่วน 51% และ 49% ตามลำดับ

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 2 ธ.ค. 2565 )

::

      นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ราคาพลังงานของโลกอยู่ในภาวะผันผวน โดยสภาพเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงฟื้นตัวหลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้ความต้องการพลังงานมีมากขึ้น แต่ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศทำให้เกิดความชะงักงัน นำไปสู่วิกฤตพลังงาน ซึ่งแม้หลายประเทศจะหันไปหาแหล่งพลังงานทางเลือกสำรอง แต่น้ำมันและก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นพลังงานหลัก

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 2 ธ.ค. 2565 )

::

      กลุ่มธุรกิจพลังงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ขยายธุรกิจใหม่ในกลุ่มโลจิสติกส์พลังงานด้วยการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้กับโรงงานที่อยู่นอกพื้นที่บริการ ธุรกิจยังอำนวยความสะดวกในการใช้ LNG เป็นเชื้อเพลิงซึ่งถือว่าสะอาดกว่าถ่านหินและน้ำมัน

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 2 ธ.ค. 2565 )

::

      SENA ชูบ้านพลังงานเป็นศูนย์ ขับเคลื่อนความยั่งยืน-รักษ์โลก โดยตั้งเป้าหมาย SENA HHP Zero Energy Housing ดังนี้ 1. สร้างบ้านพลังงานศูนย์ ลดใช้พลังงานในบ้าน 2. ติดตั้งโซลาร์รูฟบ้านเเละคอนโด ผลิตพลังงานสะอาดใช้เอง 3. สร้าง Eco System สู่ความยั่งยืน 4. เลือกใช้วัสดุก่อสร้างสุขภัณฑ์ลดพลังงาน 5. มุ่งสู่เป้าหมาย net zero carbon energy 6. พัฒนาที่อยู่อาศัยที่ใส่ใจและเป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อม

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 2 ธ.ค. 2565 )

::

      กยท. ได้จัดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้การจัดการสวนยางที่ดีอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในสวนยางพารา เเละโ๕รงการ Rubberway เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการคาร์บอนในสวนยาง

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 2 ธ.ค. 2565 )

::

      ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการผลักดันให้จัดตั้งกรมการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งเเวดล้อม หรือ กรม Climate Change ขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีภารกิจหลักในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 2 ธ.ค. 2565 )

::

      นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีลงนามสัญญาให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ระหว่าง MEA กับ มทร. รัตนโกสินทร์ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการลดการใช้พลังงาน ตลอดจนช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการ  ( 1 ธ.ค. 2565 )

::

      นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายพนัส วัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความร่วมมือการวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าต่อยอดทางธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง กับ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการ  ( 1 ธ.ค. 2565 )

::

      นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในงาน สัมมนา Sustainability Forum 2023 จัดโดย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยระบุว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาเราเจอวิกฤติการณ์ทางภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมที่เกาหลีใต้ ปากีสถาน ออสเตรเลีย ในขณะที่จีนแล้ง ประเทศไทย เราอยู่ในความเสี่ยงอันดับที่ 9 ของโลก หากมีปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงต้องจัดทำแผนระยะยาวในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำ เพื่อนำเสนอ COP27 ในการลดก๊าซเรือนกระจก จากนี้ไปจนถึงปี 2065 ซึ่งมีหลายประเด็น โดยต้องเริ่มจากการเปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทน ให้ได้มากถึงร้อยละ 50 ในปี 2050 ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้าของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้เครื่องไฟฟ้าเบอร์ 5 และสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม จะต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก ไม่ว่าจะเป็น CCS หรือ CCUS นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเรื่องไฮโดรเจน Biomass พลังงานทดแทน ประเทศไทยต้องมีการประยุกต์เข้ามาใช้มากขึ้น รวมถึงเพิ่มการใช้รถ EV ร้อยละ 30 ภายในปี 2030 ซึ่งปัจจุบัน ยอดขายรถ EV ในประเทศไทยสูงที่สุดในอาเซียน และการบริหารจัดการขยะ ด้วยหลัก 3R ซึ่งวันนี้ 3R อาจจะยังไม่พอ นอกจาก Reduce Reuse Recycle แล้ว ต้องมี Rethink กันใหม่ ก้าวเข้าสู่สถานะที่จะทำให้ไทยมีความยั่งยืน

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 1 ธ.ค. 2565 )

::

      นางวรวรรณ ชิตอรุณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า ดัชนีเอ็มพีไอเดือนต.ค.2565หดตัว 3.71% เนื่องจากการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ของโรงงานในอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก ซึ่งจะกลับมาผลิตเป็นปกติอีกครั้งในเดือน พ.ย. โดยอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลบวกในเดือนต.ค.2565 ได้แก่ ยานยนต์ จากรถบรรทุกปิกอัพและรถยนต์นั่งขนาดกลาง ที่สามารถผลิตได้ต่อเนื่อง น้ำมันปาล์ม ขยายตัวจากความต้องการสินค้ามากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมและภาคพลังงาน รวมถึงมีผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวตามการเติบโตของตลาดโลกยุคดิจิทัล

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 1 ธ.ค. 2565 )

::

      นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นสมาชิกส.อ.ท. (ส.อ.ท.โพล) ครั้งที่ 23 ในเดือนพ.ย. 2565 ภายใต้หัวข้อ “มุมมองภาคอุตสาหกรรมต่อการปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดใหม่เดือนม.ค.-เม.ย. 2566” จากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น ต่อสาธารณชน พบว่าผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ 88.3% ต้องการให้ภาครัฐคงค่าเอฟทีงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2566 ที่อัตรา 93.43 สตางค์ต่อหน่วย เพื่อให้ค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ เนื่องจากมองว่าราคาเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง และจะส่งผลทำให้ภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทยอยปรับลดลงตามไปด้วย

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด  ( 1 ธ.ค. 2565 )

::

      - อัปเดตราคาน้ำมันทุกชนิด จากปั้ม ปตท.,บางจาก ,PT และ เชลล์ ล่าสุด มีราคาดังนี้ (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 05.00 น.) - ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ปรับขึ้น 2.35 ดอลล์ หลังสหรัฐเผยสต็อกลดลงเกินคาดการณ์

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ  ( 1 ธ.ค. 2565 )

::

      บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป โดยศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก ตอน Energy Sci-Tech Transformation For Life พลังงานเปลี่ยนโลก” แปลงร่างโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกของไทย เป็นฐานทัพหุ่นยนต์ ชวนเยาวชนท่องโลกนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคต

รายละเอียด

ที่มา : คมชัดลึก  ( 1 ธ.ค. 2565 )

::

      กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แนะนำแนวทางการแก้ปัญหาทิ้งขยะพลาสติกไหลลงสู่ทะเล ซึ่งจะสามารถช่วยทะเล สัตว์ทะเล และชายฝั่งให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ ดังนี้ 1. การรณรงค์ ร่วมกันเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศชายหาด ปะการัง และป่าชายเลน เพื่อลดปริมาณขยะลงสู่ทะเล 2. ใช้วัสดุอื่นทดแทนพลาสติก ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ใช้ถ้วย จาน และหลอดกระดาษ ใช้โฟมชานอ้อย หรือใบตองในการห่ออาหาร 3. รีไซเคิล นำผลิตภัณฑ์พลาสติกเก่านำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle และ Reuse) 4. ติดตั้งทุ่นดักขยะ ในบริเวณคลองท่อระบายน้ำโดยใช้ตาข่ายและอวน หรือแห ดักขยะ จากบริเวณปากแม่น้ำหรือปากคูคลองระบายน้ำป้องกันไม่ให้ขยะพลาสติกหลุดไหลลงทะเล 5. เผาทำลายอย่างถูกวิธี เผาทำลายเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เตาเผาขยะที่ถูกหลักวิชาการและนำพลังงานมาผลิตกระแสไฟฟ้า

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ  ( 1 ธ.ค. 2565 )

::

      ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM กล่าวว่า บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ BGRIM (ถือหุ้น 50.7%) ซึ่งประกาศเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 (ABP1R) กำลังการผลิตติดตั้ง 140 เมกะวัตต์ โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.เป็นระยะเวลา 25 ปี ส่วนที่เหลือเป็นการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ำระยะยาวกับลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้ได้รับการสนับสนุนไฟฟ้าและไอน้ำที่มีเสถียรภาพในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ  ( 1 ธ.ค. 2565 )

::

      นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ เปิดเผยว่า เดินหน้าเต็มสูบขับเคลื่อนธุรกิจผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 100% โดยส่ง MINE Mobility บริษัทในกลุ่ม เปิดตัวและเปิดให้จองรถกระบะไฟฟ้า MINE MT30 วิสัยทัศน์ของ EA ที่มุ่งเน้นด้านพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจขององค์กรให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 1 ธ.ค. 2565 )

::

      นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือจีพีเอสซี แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับ CI NMF I ซึ่งเป็นกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ CIP บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำจากประเทศเดนมาร์ก และเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยจะร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับพลังงานลม โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าภายในประเทศ นอกจากนี้ยังแสวงหาพื้นที่และโครงการพลังงานลมที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ โดย GPSC และ CI NMF I จะถือหุ้นในสัดส่วน 51% และ 49% ตามลำดับ

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 1 ธ.ค. 2565 )

::

      นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ในปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญในการลดการปล่อย “ก๊าซเรือนกระจก” และมีเป้าหมายรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยโลกให้สูงขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส สำหรับประเทศไทยหลังเข้าร่วม COP26 ได้ประกาศเป้าหมายสำคัญที่จะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 โดยในปัจจุบันประเทศไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายส่งเสริมทั้ง การปลูกต้นไม้ ป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่สีเขียว และการประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมกันลดการปล่อยจากการใช้พลังงาน การขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร

รายละเอียด

ที่มา : มติชน  ( 30 พ.ย. 2565 )

::

      นายฮิโรทากะ อุชิตะ ประธานบริหารและผู้อำนวยการประจำอาร์เธอร์ ดี. ลิตเติล ประเทศไทย (ADL) กล่าวว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างมาก หากประเทศต้องการรักษาตำแหน่ง “ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งเอเชีย” เอาไว้และดึงเม็ดเงินการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และขณะนี้การผลิตรถอีวีของตลาดทั่วโลก ที่จะเป็นคู่แข่งของไทยคือตลาดเกิดใหม่ ประเทศ อื่นๆ ในอาเซียน อเมริกาเหนือ และตะวันออกกลา นายอันเดรียส ชลอสเซอร์ พาร์ทเนอร์และประธานบริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก กล่าวว่า ดัชนีชี้วัด ความพร้อมด้านการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าทั่วโลก (GEMRIX) ของ ADL ออกแบบมาเพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขตลาดของยานยนต์อีวี และยานยนต์สันดาปใน รายงานดังกล่าวทำการวิเคราะห์ประเทศทั้งสิ้น 15 ประเทศ โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มสูงมากขึ้นทั่วโลก และประเทศไทยอยู่อันดับที่ 9 ในด้านความพร้อมของตลาดสำหรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และแม้ว่ารัฐบาลไทยจะออกมาตรการกระตุ้นและการออกกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการเติบโตของตลาด แต่อัตราการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในไทยยังถือว่าต่ำ

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 30 พ.ย. 2565 )

::

      ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมเป็นภัยคุกคามที่มีอยู่ซึ่งเป็นที่รู้จักมากขึ้นในทั่วทุกมุมโลก ความเร่งด่วนของมันยิ่งเร่งรีบเพราะมันเป็นท่าเรือ อย่างเป็นทางการ ประเทศในเอเชียให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเกี่ยวกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม และส่วนใหญ่เป็นภาคีของสนธิสัญญาสำคัญ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติ และข้อตกลงปารีสว่าด้วยสภาพภูมิอากาศ อย่างเป็นทางการ ประเทศในเอเชียให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเกี่ยวกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม และส่วนใหญ่เป็นภาคีของสนธิสัญญาสำคัญ เช่น อนุสัญญาสหประชาชาติ และข้อตกลงปารีสว่าด้วยสภาพภูมิอากาศ

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 30 พ.ย. 2565 )

::

      ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะพลาดเป้าหมายอันทะเยอทะยานของรถยนต์ไฟฟ้า (EVs) ซึ่งคิดเป็น 50% ของรถยนต์ที่ผลิตในประเทศภายในปี พ.ศ. 2573 ด้วยเหตุผลหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาพลังงานที่สูงและสถานีชาร์จ EV ที่จำกัด บริษัทคาดว่า EVs จะมีสัดส่วนเพียง 7% ของรถยนต์ที่ผลิตในประเทศในประเทศไทยภายในวันที่เป้าหมาย Akshey Prasad ผู้จัดการอาวุโสด้านการมีส่วนร่วมของ Arthur D. Little Southeast Asia กล่าว

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 30 พ.ย. 2565 )

::

      บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด หรือ GPD บริษัทย่อยของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL)...ลงนามสัญญาการให้บริการก่อสร้างในรูปแบบ Turnkey และ EPC จำนวน 2 สัญญา ได้แก่ 1.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมและป้องกันสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 1 ตามงบประมาณลงทุนประจำปี 2565 รายการที่ 2 (กลุ่มที่ 2) จำนวน 3 สถานีไฟฟ้า (สถานีไฟฟ้าคลองหลวง, สถานีไฟฟ้าดอนพุด และสถานีไฟฟ้าปทุมธานี 3) สัญญาเลขที่ PAT-SCPS01-B/2022 มูลค่าโครงการ 80,250,000 บาท ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 365 วัน ซึ่งเป็นงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ 2.โครงการจ้างสำรวจออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนพื้นดินและติดตั้งระบบส่งไฟฟ้า 22 เควี ถึงโรงปูน ขนาด 61.226 เมกะวัตต์ พีค/52.20 เมกะวัตต์ เอซี สัญญาเลขที่ GPD_CT_65-037 มูลค่าโครงการ 1,823,280,000 บาท ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 570 วัน ซึ่งเป็นงานจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รวมมูลค่างาน 2 สัญญา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,903,530,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 29 พ.ย. 2565 )

::

      การพูดคุยเรื่องสภาพอากาศในอียิปต์เมื่อเร็วๆ นี้ทำให้เราต้องพบกับความเป็นจริง: หน้าต่างสำหรับการรักษาภาวะโลกร้อนให้อยู่ที่ 1.5 องศากำลังจะปิดลงอย่างรวดเร็ว และสิ่งที่อยู่บนโต๊ะในขณะนี้ไม่เพียงพอที่จะป้องกัน แผนการดำเนินงานของ Sharm-el Sheikh และชุดของการตัดสินใจที่ COP27 เป็นการตอกย้ำถึงการดำเนินการที่สามารถส่งมอบโลกที่มีความยืดหยุ่นสุทธิเป็นศูนย์ แต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เราไปถึงอนาคตที่ดีกว่าได้ หากปราศจากสิ่งที่เลขาธิการสหประชาชาติเรียกว่า "ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในความทะเยอทะยานด้านสภาพอากาศ" ความเป็นกลางทางคาร์บอนจำเป็นต้องเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 29 พ.ย. 2565 )

::

      สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส ส่งมอบเดือนม.ค. ซึ่งมีการซื้อขายที่ตลาดไนเม็กซ์ พลิกกลับมาปรับตัวขึ้น 96 เซนต์ ปิดที่ 77.24 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากช่วงหนึ่งขยับลงแตะ 73.60 ดอลลาร์ ต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.ปี 2564 ด้านเบรนต์ทะเลเหนือลอนดอน ส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 44 เซนต์ ปิดที่ 83.19 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากช่วงหนึ่งแตะระดับ 80.60 ดอลลาร์ ต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.ปี2565

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า  ( 29 พ.ย. 2565 )

::

      นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยว่า สนพ. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเสนอนโยบายและแผนการบริหารงานด้านพลังงานของประเทศ และในฐานะเลขานุการร่วมของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ซึ่งหลังจากการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ 29 รัฐบาลได้ประกาศจุดยืนผลักดันไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ทำให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 28 พ.ย. 2565 )

::

      การประหยัดพลังงานถือเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ก่อให้เกิดผลดีต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะได้ประโยชน์สูงสุดในการช่วยลดรายจ่ายของครอบครัว ขณะเดียวกันยังส่งผลพลอยได้ทำให้ปริมาณการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศลดลง ช่วยลดความเสี่ยงในการขาดแคลนพลังงาน ลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (LNG) ที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ โดยเฉพาะภาคการผลิตไฟฟ้าที่ต้นทุนส่วนใหญ่คือค่าเชื้อเพลิง การสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้านั้นจะเริ่มจากโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำสุดไปถึงโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนสูงสุด ดังนั้นหากปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงจะทำให้ไม่ต้องเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้ LNG เป็นเชื้อเพลิงซึ่งมีต้นทุนสูงเข้ามาในระบบ ส่งผลให้ต้นทุนค่าเอฟทีในภาพรวมลดลง รวมถึงค่าไฟฟ้าด้วย

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า, คมชัดลึก, ผู้จัดการ  ( 28 พ.ย. 2565 )

::

      สตาร์ตอัปโปรตุเกสโปรตุเกสได้โชว์ผลงาน ระบบโซลาร์เซลล์ติดตามตำแหน่งแสงแดดตลอดวัน ในชื่อ “โพรเทฟส์” (PROTEVS) เป็นแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งแบบลอยน้ำ พัฒนาโดยบริษัท โซลาร์อิสโฟลท (SolarisFloat) จากประเทศโปรตุเกส โซลาร์เซลล์ระบบใหม่นี้ เป็นระบบโซลาร์เซลล์ลอยน้ำที่เคลื่อนตัวตามแสงแดดเองได้ เนื่องจากในธรรมชาติ แสงแดดที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า จะเปลี่ยนตำแหน่งตามการหมุนรอบตัวเองของโลก ระบบนี้จะทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการ  ( 28 พ.ย. 2565 )

::

      นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดสรรก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าบริหารมาใช้ในภาคครัวเรือนก่อน เพื่อลดภาระค่าไฟให้ประชาชน ในงวดแรกของปี 2566 (มกราคม-เมษายน 2566) ว่า แม้จะดึงก๊าซฯ มาใช้ในภาคครัวเรือนก็จะไม่กระทบต่อทั้งการผลิตและต้นทุนของภาคอุตสาหกรรม เพราะสัดส่วนการใช้ก๊าซฯ ในครัวเรือนมีไม่มากนัก อีกทั้ง กพช.ไม่มีอำนาจในการกำหนดอัตราค่าไฟจึงได้ให้ กกพ.ไปพิจารณาหาแนวทางให้ค่าไฟฟ้าลดลง เนื่องจากทั้ง 3 แนวทางที่ กกพ. เสนอมา อัตราค่าไฟฟ้าค่อนข้างสูง ซึ่งการบริหารจัดการก๊าซฯ สามารถทำได้ เพื่อให้ค่าไฟฟ้าถูกลงได้

รายละเอียด

ที่มา : สยามรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ  ( 27 พ.ย. 2565 )

::

      นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมความสำเร็จของนักวิจัยไทย ผลิตรถบัสไฟฟ้า Electric Bus ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% โดยรถบัสไฟฟ้า ถือเป็นผลงานความสำเร็จของคนไทย จากทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณและการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รายละเอียด

ที่มา : ไทยโพสต์  ( 27 พ.ย. 2565 )

::

      บริหาร เจ้าหน้าที่ พร้อมคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัทในเครือกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์(อีเอ) โรงงานประกอบยานยนต์ไฟฟ้า บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย และโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจรและมีกำลังการผลิตขนาดใหญ่ที่สุดใน South East Asia ดำเนินตามนโยบายการผลิตและใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล พร้อมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยให้เป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญ สนพ. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเสนอนโยบายและแผนการบริหารงานด้านพลังงานของประเทศ และในฐานะเลขานุการร่วมของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ด EV) ซึ่งหลังจากการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ 29 รัฐบาลได้ประกาศจุดยืนผลักดันไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ทำให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น และวันนี้ได้มีโอกาสเยี่ยมชมดูงานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถบัสไฟฟ้าฝีมือคนไทย และโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ตามนโยบาย “30@30” เพื่อพัฒนาส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม

รายละเอียด

ที่มา : มติชน  ( 27 พ.ย. 2565 )

::

      ชาวจอร์แดน หนึ่งในประเทศที่แห้งแล้งที่สุดในโลก คุ้นเคยกับการจ่ายน้ำในครัวเรือนเพียง 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มานานแล้ว แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ แม้แต่กระแสที่น้อยนิดก็ถูกลดทอนลง Rajaa al-Bawabiji วัย 64 ปี เช่นเดียวกับคนอื่นๆ อีกหลายคนในเมืองหลวง อัมมาน วางแผนชีวิตของเธอตามนั้น ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 27 พ.ย. 2565 )

::

      น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่รัฐบาลกำหนดนโยบายให้การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ติดตามผลสัมฤทธิ์ของนโยบายอย่างต่อเนื่อง และพอใจกับแนวโน้มการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศที่เกิดขึ้นในขณะนี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้รายงานว่าตั้งแต่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการส่งเสริมการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าได้มีผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกให้ความสนใจประเทศไทย ประกอบกับไทยเป็นฐานผลิตยานยนต์ทั้งรถยนต์นั่ง กระบะ จักรยานยนต์ ที่สำคัญของโลกอยู่แล้ว ซึ่งผู้ผลิตหลายรายทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนได้ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนเข้ามายังบีโอไอ และขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาพูดคุยกับผู้ผลิตรถยนต์หลายราย จากทั้ง จีน ญี่ป่นและยุโรป ที่ให้ความสนใจมาลงทุนในไทยด้วย

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 27 พ.ย. 2565 )

::

      ท่ามกลางวิกฤตพลังงานที่กำลังเผชิญวิกฤต 3 ชั้น หรือ energy trilema ทั้งความมั่นคงทางพลังงาน (energy security) การเข้าถึงพลังงาน (energy affordability) และความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (environment sustainability) ก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน หรือ energy transition กำลังเป็นประเด็นร้อนที่หลายฝ่ายตระหนักถึงปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ไปจนกระทั่งถึงการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ด้านพลังงาน ซึ่งมีผลอย่างสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัพและการจัดวาง “แม่ทัพคนใหม่” ของ 2 บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 27 พ.ย. 2565 )

::

      เมื่อต้นเดือน พ.ย. ปั๊มน้ำมันในนครโฮจิมินห์ของเวียดนาม ราว 20% หรือคิดเป็น 108 แห่งจากทั้งหมด 550 แห่ง ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมัน ไม่มีน้ำมันจ่ายให้กับยานพาหนะต่างๆ รวมไปถึงนอกโฮจิมินห์อย่าง กู๋จี, ฮ้อกโมน, บิ่ญจั๊ญ, บิ่ญเติน และกรุงฮานอย ก็ขาดแคลนเชื้อเพลิงหนักกว่าเช่นเดียวกัน - ผู้คนต่อเเถวรอน้ำมันในถนน Nguyen Phong Sac เขต Cau Giay ในกรุงฮานอย (ภาพ: VnExpress/Tu Anh) - ถึงแม้ว่า ขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวเริ่มกลับมามีเสถียรภาพและปัญหาอุปทานพลังงานเริ่มดีขึ้น แต่คำถามที่ตามมาคือ ทำไมประเทศที่โตเร็วอย่างเวียดนาม ถึงประสบเหตุการณ์ขาดแคลนพลังงานได้

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 27 พ.ย. 2565 )

::

      อุตสาหกรรมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellets) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมในกลุ่ม BCG economy ที่มีแนวโน้มเติบโตตามกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐของทั่วโลกมากขึ้นในอนาคต หลังหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 27 พ.ย. 2565 )

::

      นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมความสำเร็จของนักวิจัยไทยที่ผลิตรถบัสไฟฟ้า Electric Bus ใช้พลังงานไฟฟ้า 100% นายอนุชา กล่าวว่า รถบัสไฟฟ้า ถือเป็นผลงานความสำเร็จของคนไทย จากทีมวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณและการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการ  ( 27 พ.ย. 2565 )

::

      นางสาวเบญจวรรณ อ่องศรี ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายศูนย์การค้าและพื้นที่เช่า โลตัส กล่าวว่า “จากที่โลตัส ประกาศนโยบายด้านความยั่งยืน ‘Vision 2030. Actions every day’ ที่ครอบคลุมการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ผนวกเข้ากับแผนธุรกิจ ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG (Bangkok Goals on BCG Economy) ที่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคได้ร่วมกันรับรองในการประชุมที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขับเคลื่อนการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้เหลือศูนย์ ด้านการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและการจัดการขยะ

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการ  ( 27 พ.ย. 2565 )

::

      นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นประธานเปิดโครงการ “ขยะไม่กำพร้า” เพื่อนำขยะกำพร้าส่งบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (SCG) นำไปแปรรูปเป็นพลังงาน โดยมี นายมงคล พรชื่นชูวงศ์ ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (SCG) เป็นผู้รับมอบ อธิบดี คพ. กล่าวว่า การจัดทำโครงการ “ขยะไม่กำพร้า” สืบเนื่องมาจากปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ยังมีการทิ้งขยะรวมกันทุกประเภท ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับภาระในการกำจัดขยะจำนวนมาก และเมื่อมีการคัดแยกขยะแล้ว ยังมีขยะส่วนที่เหลือซึ่งเรียกว่าขยะกำพร้าอีกจำนวนมากที่ต้องนำไปกำจัดทิ้ง ตัวอย่างเช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน มุ้ง ชุดชั้นใน ถุงน่อง ถุงเท้า เป็นต้น ซึ่งขยะเหล่านี้ หากมีการเก็บรวบรวมในปริมาณมาก จะสามารถนำไปแปรรูปเป็นพลังงานได้ คพ.ร่วมกับ SCG จัดทำโครงการนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วยตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว โดย คพ. ได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานนำขยะกำพร้าที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมารวบรวมให้มีปริมาณมากพอ จนคุ้มค่าต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการเผาเป็นพลังงาน ซึ่งในปี 2565 มีผู้นำขยะกำพร้ามาบริจาคจำนวน 2 ตัน คพ.จะนำขยะกำพร้าเหล่านี้ส่งมอบให้ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (SCG) ขนส่งไปยังโรงไฟฟ้า มาบตาพุด อีโค่-เอ็นเนอร์ยี แพลนท์ เพื่อแปรรูปเป็นพลังงานต่อไป

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการ  ( 27 พ.ย. 2565 )

::

      น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่รัฐบาลกำหนดนโยบายให้การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ติดตามผลสัมฤทธิ์ของนโยบายอย่างต่อเนื่อง และพอใจกับแนวโน้มการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้รายงานว่าตั้งแต่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการส่งเสริมการลงทุนยานยนต์ไฟฟ้าได้มีผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกให้ความสนใจประเทศไทย ประกอบกับไทยเป็นฐานผลิตยานยนต์ทั้งรถยนต์นั่ง กระบะ จักรยานยนต์ ที่สำคัญของโลกอยู่แล้ว ซึ่งผู้ผลิตหลายรายทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนได้ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนเข้ามายังบีโอไอ และขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาพูดคุยกับผู้ผลิตรถยนต์หลายราย จากทั้ง จีน ญี่ป่นและยุโรป ที่ให้ความสนใจมาลงทุนในไทยด้วย น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ข้อมูลของบีโอไอแสดงให้เห็นว่านอกจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ชัดเจนแล้ว ความต้องการและตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างรวดเร็วในไทยเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดผู้ผลิตรถยนต์ แบตเตอรี่ ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า สนใจเลือกประเทศไทยเป็นฐานผลิตเพื่อขายในไทยและส่งออกไปทั่วโลก ล่าสุด กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้รายงานว่า 10 เดือนแรกของปี 2565 (ม.ค.-ต.ค.) ทั่วประเทศมียานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) จดทะเบียนใหม่ 15,258 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปี 2564 ร้อยละ 230.62 โดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นั่ง และจักรยานยนต์ ที่ 7,046 คัน และ 7,534 คัน ตามลำดับ ส่วนที่เหลือเป็นรถอื่นๆ เช่น รถโดยสาร รถกระบะ รถบรรทุก รถแวน รถสามล้อ เป็นต้น เมื่อรวมกับส่วนที่ทยอยจดทะเบียนมาตั้งแต่รัฐบาลเริ่มมีนโยบายส่งเสริมการใช้และผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศแล้ว ณ สิ้นเดือน ต.ค. 65 มียานยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV จดทะเบียนสะสมทั้งสิ้น 26,527 คัน เพิ่มขึ้นจาก ณ ต.ค. 64 ร้อยละ 162.25 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นั่ง 11,025 คัน และจักรยานยนต์ 14,170 คัน ส่วนที่เหลือเป็นยานยนต์ประเภทอื่นๆ

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า, ไทยโพสต์  ( 26 พ.ย. 2565 )

::

      เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 8/2565 โดยกล่าวเปิดประชุมช่วงหนึ่งว่า ทุกคนทราบดีว่าทุกวันนี้มีปัญหาด้านพลังงานในทุกมิติ และจากการติดตามสถานการณ์โลกทั้งภายนอกและภายใน วิกฤตพลังงานจะอยู่กับเราไปอีกนานพอสมควร ทำให้ต้องเตรียมมาตรการที่เหมาะสมในการดูแลประชาชน ก็ต้องขอให้ช่วยกัน เพราะปัญหาทุกอย่างเกี่ยวพันกัน ประชาชนเกิดความเดือดร้อนเรื่องไฟฟ้า ดังนั้น จึงขอร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

รายละเอียด

ที่มา : มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์  ( 26 พ.ย. 2565 )