18   ตุลาคม   2561  
วันที่ข่าวย้อนหลัง ตั้งแต่ วว/ดด/ปป   
  ถึง         
 
คำสำคัญ  

::

      เทศบาลเมืองบัวใหญ่ นครราชสีมา และบริษัทที่ปรึกษา จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาดกำลังผลิต 8 เมกะวัตต์ โดยมีประชาชนจากหลายหมู่บ้านในพื้นที่ต.กุดจอก และชุมชนเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ร่วม 1,000 คน เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ได้แสดงจุดยืนคัดค้านการก่อสร้างและในที่ประชุมชาวบ้านทั้งหมดมีความเห็นตรงกันไม่ยินยอมให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ เพราะเกรงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 18 ต.ค. 2561 )

::

      บริษัทบีบีจีไอ ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล ไบโอดีเซล และผลิตภัณฑ์พลอยได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง เปิดเผยว่า สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการวางแผนพัฒนาพลังงานทดแทนด้วยมาตรการส่งเสริมการผลิตและใช้เอทานอล อยากเห็นแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินมาตรการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเอทานอลและไบโอดีเซลให้มากขึ้น เช่น อี20 อี85 บี10 ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในการที่จะขยายกำลังการผลิตรองรับความต้องการใช้ในระยะยาว

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน  ( 18 ต.ค. 2561 )

::

      แผนปฏิรูปพลังงานของประเทศมีจุดมุ่งหมายจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน ปรับเปลี่ยนการผลิตพลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้าให้มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 18 ต.ค. 2561 )

::

      บีไอจี ผู้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจร เปิดเผยว่า ได้ตั้งงบประมาณลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็นลงทุนโรงแยกอากาศ 4 โครงการ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นการรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีการใช้ก๊าซอุตสาหกรรมในการผลิตสินค้าใหม่ๆ

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์  ( 18 ต.ค. 2561 )

::

      กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศประมาณ 1 แสนคัน จะได้รับส่วนลดแก๊สโซฮอล์ 95 ในอัตรา 3 บาท/ลิตร โดยใช้เงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันฯประมาณ 300 กว่าล้านบาท/ปี และผู้ค้ามาตรา 7 อีก 300 ล้านบาท/ปี ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกัน คาดว่าจะได้ข้อสรุปและสามารถเริ่มดำเนินการได้เร็วๆ นี้ เบื้องต้นจะให้ส่วนลดไม่เกิน 5 ลิตร/วัน

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 17 ต.ค. 2561 )

::

      มูลนิธิโครงการหลวงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกฟภ. เพื่อก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แก่สถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง รวมทั้งสิ้น 15 โรง ซึ่งจะเป็นประโยชน์เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน  ( 17 ต.ค. 2561 )

::

      นายอำเภอบัวใหญ่เปิดเผยกรณีชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ และต.กุดจอก จ.นครราชสีมา คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ต.กุดจอก รองรับปริมาณขยะจาก 41 อปท. รอบอำเภอบัวใหญ่ โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบ ซึ่งเป็นโครงการที่เทศบาลเมืองบัวใหญ่ร่วมกับอบต.กุดจอก ศึกษาหาแนวทางกำจัดขยะ ยังไม่ถึงขั้นการดำเนินการจัดสร้าง โดยมีหลายแนวทางควบคู่กันไป เช่น การฝังกลบหลุมขยะเดิม การขยายพื้นที่ทิ้งขยะ หากมีความขัดแย้ง ได้มีการสั่งการให้หยุดดำเนินการไปก่อน

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน  ( 17 ต.ค. 2561 )

::

      เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำเซบาย 2 จังหวัดคือ ยโสธรและอำนาจเจริญ ซึ่งหวั่นวิตกจะได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังผลิต 61 เมกะวัตต์ ของบริษัทมิตรไบโอ-พาวเวอร์ บริเวณแม่น้ำเซบายในพื้นที่เกือบ 700 ไร่ รวมตัวกว่า 300 คน คัดค้านและยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานให้ชะลอการออกใบอนุญาต โดยขอให้รอผลการศึกษาข้อเท็จจริงในการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรและสุขภาพ ซึ่งจังหวัดยโสธรมีคำสั่งแต่งตั้ง เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของกกพ.ด้วย

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post, ผู้จัดการรายวัน  ( 17 ต.ค. 2561 )

::

      ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้หารือกับรมว.พลังงานเพื่อปรับปรุงเกณฑ์ในการขอใบประกอบกิจการท่าเรือก๊าซธรรมชาติและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว และการขอใบอนุญาตจัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว ให้มีความรวดเร็วและเปิดกว้างมากขึ้น เพื่อให้เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนดำเนินงานท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เนื่องจากปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติแสดงความกังวล ซึ่งสอดคล้องกับที่นายกฯในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) มอบหมายก่อนหน้านี้

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์  ( 16 ต.ค. 2561 )

::

      กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายกว่า 100 คน เดินรณรงค์ต้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ ให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ และจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อกกพ.ภาค ที่จ.อุบลราชธานี

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 16 ต.ค. 2561 )

::

      ชาวบ้านเกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ได้นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบแผงและอาคารโซลาร์เซลล์ที่องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (NED0) ของญีุ่่ปุ่นร่วมกับพพ. และกฟภ. ก่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ และตั้งเป้าจะผลิตไฟฟ้าใช้บนเกาะและขายให้กฟภ. ต่อมาเมื่อกฟภ. ได้ก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้าผ่านสายเคเบิลใต้น้ำ จึงไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแผงและอาคารโซลาร์เซลล์ดังกล่าวอีก ขณะที่สำนักงานพลังงานจังหวัดได้ออกมาชี้แจงว่า แผงโซลาร์เซลล์เสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ เหลืออายุการใช้งานอีก 10 ปี ไม่อาจปรับปรุงให้มาผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีก แต่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้ เช่น สูบน้ำเพื่อผลิตน้ำดื่มใช้บนเกาะ หรือใช้อาคารเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านอบต. ที่รับมอบทรัพย์สิน ไม่มีงบประมาณซ่อมแซม

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 16 ต.ค. 2561 )

::

      สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้เปิดบริการใหม่ Energy Data Visualization (EDV) นำร่องบริการวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาน้ำมันขายปลีกในเมืองหลวงของ 10 ประเทศอาเซียน แนวโน้มราคาน้ำมันขายปลีกเปรียบเทียบได้ตามช่วงเวลา ทิศทางราคารายวันในอดีต จัดทำด้วยระบบฐานข้อมูลพลังงานอาเซียนที่มีมาตรฐานโดยสนพ. และสามารถแสดงข้อมูลย้อนหลังได้ถึงปี 2555 โดยผู้ที่ต้องการข้อมูลใช้บริการผ่านเว็บไซต์ www2.eppo.go.th/EDV ซึ่งจะทำให้สามารถติดตามข้อมูลที่แท้จริงแบบเจาะลึกด้านพลังงาน ทั้งราคาน้ำมันต่างประเทศและไฟฟ้า

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 16 ต.ค. 2561 )

::

      ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับขึ้นที่ระดับ 81.92 ดอลลาร์/บาร์เรล มากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. เช่นเดียวกับเวสต์เท็กซัสที่เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 72.14 ดอลลาร์ เนื่องจากตลาดน้ำมันได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลซาอุดิอาระเบียจะดำเนินการโต้กลับ ถ้าสหรัฐประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรใดๆ ก็ตามต่อซาอุดิอาระเบีย กรณีนักข่าวหายตัว โดยหวั่นจะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันในตลาดโลก

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 16 ต.ค. 2561 )

::

      คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานเปิดเผยว่า ต้องการให้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2018 แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ และเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชน เชื่อว่าจะทำให้การลงทุนติดตั้งมีมากขึ้นในปี 2562 ขณะนี้มีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 1-3 แสนบาทเท่านั้น มีความคุ้มทุนภายใน 6-7 ปี จึงถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงครัวเรือนแล้ว และทำให้เอกชนรายใหญ่หันมาผลิตใช้เองมากขึ้น

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, มติชนรายวัน, ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 15 ต.ค. 2561 )

::

      ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกเปิดเผยแผนลงทุนติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาสถานีบริการน้ำมันของปตท. ต้องชะลอแผนการขยายการติดตั้งออกไปก่อน หลังติดตั้งไปแล้วยังไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงต้องศึกษารายละเอียดและปรับโมเดลใหม่อีกครั้ง

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน  ( 15 ต.ค. 2561 )

::

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดเสวนา ทางเลือก ทางรอด โรงไฟฟ้าขยะ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการขยะ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนชี้ว่า อุปสรรค์ในการสร้างโรงไฟฟ้าขยะเกิดจากมีหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมาก อีกทั้งการใช้พ.ร.บ. รักษาความสะอาด พ.ศ. 2560 ขาดความคล่องตัว จึงควรใช้พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการปี 2558 แทน แต่ในระหว่างนี้ควรเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามรายการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและแนวปฏิบัติโดยให้คณะกรรมการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติโครงการ

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 15 ต.ค. 2561 )

::

      รมว.พลังงานเปิดเผยว่า เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและผู้มีรายได้น้อย จึงสานต่อนโยบายภายใต้แนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี 45 บาท/3 เดือน

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 15 ต.ค. 2561 )

::

      นักวิเคราะห์ด้านพลังงานและผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานคาดว่า การลงทุนในโครงการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานจะเริ่มต้นอีกในปีหน้า โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะทบทวนการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ความสะดวกแก่บริษัท Thai ESCO

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 15 ต.ค. 2561 )

::

      ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกสัปดาห์ที่ผ่านมาผันผวนปรับลดลง 3 ดอลลาร์ ที่ระดับ 71.34 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยสัปดาห์นี้คาดว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 69-74 ดอลลาร์

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน, Bangkok Post, ผู้จัดการรายวัน  ( 15 ต.ค. 2561 )

::

      สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือไออีเอปรับลดคาดการณ์ความต้องการน้ำมันโลกประจำปี 2561-62 ลดลงวันละ 1.1 แสนบาร์เรล/วัน โดยความต้องการในปีนี้จะอยู่ที่ 1.3 ล้านบาร์เรล/วัน จากนั้นเพิ่มเป็น 1.4 ล้านบาร์เรล/วัน ทั้งนี้เป็นผลจากการคาดการณ์เศรษฐกิจซบเซาลง ความกังวลเรื่องการค้า ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูง และการทบทวนข้อมูลจีน พร้อมเตือนว่า โลกกำลังกลับมาสู่ยุคราคาน้ำมันแพงอีกครั้ง หลังราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมากว่า 25% แล้วในปีนี้

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์  ( 13 ต.ค. 2561 )

::

      การประชุมกบง. วันที่ 11 ต.ค. ได้พิจารณามาตรการรองรับภาวะระดับราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวน โดยเฉพาะในช่วงสิ้นปี เพื่อลดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนผ่านกลไกการบริหารเงินกองทุนน้ำมันฯ ที่มีอยู่ในขณะนี้วงเงินประมาณ 24,592 ล้านบาท เพื่อดูแลราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร โดยกำหนดมาตรการไว้ 2 แนวทาง คือ หากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นไปเกิน 85 ดอลลาร์/บาร์เรล อาจจำเป็นต้องเพิ่มเงินชดเชยดีเซลอีก 50 สต./ลิตร ต่อไปได้อีกถึงเดือนมี.ค. 2562 และหากราคาพุ่งไปถึง 90 ดอลลาร์หรือมากกว่า ใช้วิธีผสมผสานคือ ทั้งใช้เงินชดเชยและอาจใช้แนวทางลดภาษีสรรพสามิตร่วมด้วย

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน  ( 12 ต.ค. 2561 )

::

      นายสมคิด รองนายกฯ ได้สั่งการให้กระทรวงพลังงานและปตท. หาทางช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการสามารถซื้อน้ำมันในราคาที่ต่ำกว่าปกติ เน้นไปที่กลุ่มรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยกระทรวงพลังงานมีแนวทางการอุดหนุนราคาแก๊สโซฮอล์ 95 ให้ต่ำกว่าราคาขายปกติทั่วไป 3 บาท/ลิตร ซึ่งจะเริ่มได้ในเดือนธ.ค. เป็นรูปแบบที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน ส่วนหนึ่งจะนำเงินกองทุนน้ำมันฯมาดูแล และอีกส่วนเอกชนที่ร่วมมือจะดูแล

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน, The Nation, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์  ( 12 ต.ค. 2561 )

::

      คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อนุมัติคำขอเพื่อรวมกิจการ การเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของบมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ หรือจีพีเอสซี ในบริษัทโกลว์พลังงาน เพราะส่งผลต่อการลดการแข่งขันให้บริการพลังงาน ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 รวมทั้งการพิจารณาของกกพ. ยังพิจารณาถึงการสร้างบรรทัดฐานในระยะยาวด้วย

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน, แนวหน้า, Bangkok Post, The Nation, ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 12 ต.ค. 2561 )

::

      รมว.พลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ ปี 2561-2580 จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กฟผ. กฟภ. และกฟน. เพื่อจัดทำแผนอย่างรอบคอบ จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะมีเรื่องของสมาร์ทเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน รวมทั้งจะครอบคลุมการเปิดเสรีในกิจการพลังงานทั้งระบบ

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 12 ต.ค. 2561 )

::

      ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ และต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ได้รณรงค์ติดป้ายคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในเขตพื้นที่ต.กุดจอก ตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาล ทั้งบริเวณหน้าร้านค้า บริเวณสามแยกและสี่แยกที่เป็นจุดเด่น เพื่อแสดงให้เห็นว่า ชาวอ.บัวใหญ่ ไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ เนื่องจากเกรงจะเกิดปัญหามลพิษขึ้นในอนาคต เพราะตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน แหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค โดยโครงการดังกล่าวรองรับปริมาณขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ข้างเคียงรวม 41 แห่ง

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 12 ต.ค. 2561 )

::

      การประชุมกบง. วันที่ 5 ต.ค. 2561 เป็นการประชุมด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันที่มีความผันผวน ซึ่งไม่มีมติเพิ่มวงเงินอุดหนุนแอลพีจีและน้ำมันดีเซล แต่ให้สนพ.กลับไปทำแผนติดตามสถานการณ์ หากราคาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอาจพิจารณาเพิ่มเงินอุดหนุน โดยสัปดาห์นี้ราคาน้ำมันดิบได้ปรับลดลงจากสถานการณ์การเมืองโลกที่ผ่อนคลายลง อย่างไรก็ตามต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เพราะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวที่ความต้องการใช้แอลพีจีจะเริ่มกลับมาสูงอีกครั้ง

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์  ( 11 ต.ค. 2561 )

::

      ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิเศษประสานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปพลังงาน โดยได้หารือและติดตามการดำเนินงานในแต่ละโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปพลังงาน 6 ด้าน 17 ประเด็น ตามแผนปฏิรูปพลังงาน ซึ่งต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบบางหน่วยงานเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้ ทั้งนี้กระทรวงพลังงานเตรียมนัดหารือกับกกพ. ขับเคลื่อนแนวทางปฏิรูปพลังงานโดยเฉพาะการเดินหน้าโครงการเปิดเสรีการผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป การเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน  ( 11 ต.ค. 2561 )

::

      คณะกรรมการปฏิรูปพลังงานเตรียมหารือคณะกรรมการนโยบายการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ผลักดันโครงการปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในมาบตาพุด หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้หารือกับกระทรวงพลังงานไปแล้ว ซึ่งให้การสนับสนุนและระบุว่า ได้เตรียมงบประมาณในการศึกษาโครงการนี้ไว้แล้ว

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 11 ต.ค. 2561 )

::

      กระทรวงพลังงานกำลังพิจารณาหาทางช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซด์รับจ้าง โดยจะนำเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานมาช่วยเหลือค่าน้ำมันผ่านการใช้บัตร เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถเสนอรายละเอียดให้ครม. พิจารณาได้อย่างช้าภายในเดือนพ.ย. นี้

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์, ข่าวสด  ( 11 ต.ค. 2561 )