18   มิถุนายน   2561  
วันที่ข่าวย้อนหลัง ตั้งแต่ วว/ดด/ปป   
  ถึง         
 
คำสำคัญ  

::

      อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่า พพ. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน โดยเดินหน้าโครงการ "ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง" ในปี 2561 ได้ติดฉลากเพิ่มอีก 3 ผลิตภัณฑ์ คือ เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องดูดควัน เครื่องทอดน้ำมันท่วม รวมเป็น 19 ผลิตภัณฑ์ และตั้งเป้าติดฉลาก 7 ล้านใบ โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างสูง ติดฉลากไปแล้วกว่า 30 ล้านใบ

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 15 มิ.ย. 2561 )

::

      อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่า ขณะนี้พพ.ได้เปิดให้ผู้ประกอบการเกษตรที่เป็นขนาดกลางและขนาดย่อมที่ทำระบบฟาร์มยุคใหม่หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ สมัครเข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงาน โดยได้เตรียมเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วงเงินรวม 20 ล้านบาท โดยจะสนับสนุนรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ซึ่งมีข้อแม้ต้องใช้เทคโนโลยีที่สามารถส่งข้อมูลแบบตลอดเวลาได้ และจะเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาระยะต่อไป โดยได้ขยายระยะเวลารับสมัครเพื่อให้เกษตรกรเข้าร่วมมากขึ้นภายใน 29 มิ.ย.นี้

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 15 มิ.ย. 2561 )

::

      รมว.พลังงานเปิดเผยจากกรณีที่ราคาก๊าซแอลพีจีในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น จึงมีการนำเงินกองทุนน้ำมันฯในส่วนของบัญชีแอลพีจีอุดหนุนตรึงราคาขายปลีก เพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชน ทำให้ล่าสุดเงินกองทุนบัญชีแอลพีจีเหลืออยู่ประมาณ 300 กว่าล้านบาท ดังนั้นหากเงินไม่เพียงพอจะมีการดึงเงินในส่วนของบัญชีน้ำมันเข้ามาช่วยเหลือชั่วคราว และเมื่อราคาแอลพีจีลดลงก็ให้ตรึงราคาก่อนและเก็บเงินใช้หนี้กองทุนน้ำมันต่อไป และขณะนี้ราคาแอลพีจีเริ่มอยู่ในช่วงขาลงแล้ว เชื่อว่าเงินกองทุนแอลพีจีที่เหลืออยู่จะเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน  ( 15 มิ.ย. 2561 )

::

      รมว.พลังงานเปิดเผยว่า การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ ที่อยู่ระหว่างจัดทำนั้น ยอมรับว่า ยังจำเป็นต้องมีเชื้อเพลิงถ่านหิน ถึงแม้ภาครัฐจะมุ่งเน้นส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเป็นหลัก เพราะตระหนักถึงมลภาวะเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงพลังงานมีเป้าหมายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นกว่า 30% ภายใน 15 ปีข้างหน้า แต่ต้องไม่เป็นภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน ซึ่งเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้นทำให้ต้นทุนเริ่มแข่งขันได้ ภาครัฐจึงมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าทั้งจากโครงการไฟฟ้าชีวมวลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกำหนดให้ยะลาเป็นศูนย์กลางผลิตไฟฟ้า และเพื่อสร้างระบบสมาร์ทกริด จะต้องจัดทำระบบไฟฟ้าภูมิภาค ภายใต้หน่วยใหม่ Regional Power System หรือ RPS ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของ 3 หน่วยงานคือ กฟผ. กฟภ. และรัฐวิสาหกิจชุมชน รวมถึงโครงการผลิตไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, The Nation  ( 15 มิ.ย. 2561 )

::

      รมว.พลังงานได้ชี้แจงราคาน้ำมันขายปลีกของไทยว่า การเปรียบเทียบราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นในประเทศกับราคาหน้าโรงกลั่นในสิงคโปร์นั้นแตกต่างกัน เนื่องจากไทยนำเข้าน้ำมันจากสิงคโปร์ จะมีค่าขนส่งเกิดขึ้น ซึ่งในโครงสร้างราคาขายปลีกของไทยประกอบด้วยราคาหน้าโรงกลั่น เป็นราคาเนื้อน้ำมันอย่างเดียว แต่เมื่อนำมาจำหน่ายจะมีการบวกภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล ภาษีมูลค่าเพิ่ม กองทุนน้ำมัน กองทุนอนุรักษ์พลังงาน และค่าการตลาด ตามลำดับ และก็ต้องมีการพิจารณาเปรียบเทียบความสามารถในการผลิตและความต้องการใช้ในประเทศด้วย โดยหลักการของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 15 มิ.ย. 2561 )

::

      ผู้อำนวยการสนพ. เปิดเผยว่า การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (พีดีพี 2018) อยู่ระหว่างการจัดทำให้สอดรับกับพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่ คาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงเดือนก.ย. นี้ โดยจะแตกต่างไปจากอดีต จะใช้แนวคิดต้นทุนค่าไฟเป็นปัจจัยหลักในการคัดเลือกโรงไฟฟ้า โดยจะคำนึงถึงต้นทุนเทคโนโลยีและต้นทุนเชื้อเพลิง ซึ่งไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าใดก็ตามทั้งเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานทดแทน หากคำนวณค่าไฟออกมาแล้ว โรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำสุดจะถูกคัดเลือกบรรจุอยู่ในแผนพีดีพีเป็นอันดับต้นๆ รวมถึงจะต้องคำนึงถึงแผนอนุรักษ์พลังงานด้วย เช่น มาตรการอนุรักษ์พลังงานรูปแบบใดที่ให้ผลประหยัดมากที่สุดก็จะได้รับการพิจารณาก่อน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องแบ่งรายภูมิภาคควรจะมีโรงไฟฟ้าค้ำระบบหรือโรงไฟฟ้าที่จะทำให้ระบบมีเสถียรภาพ ซึ่งกฟผ. จะต้องไปจัดทำแผนทั้งสัดส่วนกำลังผลิต รูปแบบโรงไฟฟ้า และสถานที่ที่เหมาะสมนำมาเสนอต่อไป

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 14 มิ.ย. 2561 )

::

      กระทรวงพลังงานจะเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ในวันที่ 2 ก.ค.นี้ พิจารณาแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (เอสพีพี) ระบบโคเจนเนอเรชั่นที่จะหมดสัญญาในปี 2562-2568 โดยหลักเกณฑ์การต่อสัญญานั้น กกพ.กำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า (เพาเวอร์พูล) เข้ามารองรับกำลังผลิตส่วนเกิน โดยปัจจุบันสนพ. จ้างมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยศึกษาระบบตลาดกลางซื้อขาย และมีหลายเรื่องที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ ทั้งทางเทคนิค ราคารับซื้อไฟฟ้าต้องไม่แพงกว่าราคาขายส่งไฟฟ้าราว 2.60-2.70 บาทต่อหน่วย และต้องเป็นราคาที่ผู้ประกอบการทำธุรกิจได้

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 14 มิ.ย. 2561 )

::

      ภาคประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกระทรวงพลังงานเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาพลังงาน 8 ข้อ โดยให้เวลา 30 วัน หากไม่มีความคืบหน้าจะเคลื่อนไหวต่อไป เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างราคาพลังงานที่มีความเป็นธรรมกับภาคประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ต้องการให้ยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ การยกเลิกการคำนวณราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนี้ขอให้ปรับราคาเอทานอลให้ใกล้เคียงกับราคาผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ของโลก ด้านสนพ. ชี้แจงว่า ขณะนี้กลไกการค้ามีการกำกับดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันเสรี ขณะเดียวกันกองทุนน้ำมันฯไม่ได้มีผลต่อราคาน้ำมัน โดยดีเซลเก็บเงินเข้าเพียง 1 สต./ลิตร กลุ่มเบนซินมี 5 ชนิดน้ำมัน กระทรวงพลังงานพยายามจะปรับอัตราให้เป็นศูนย์ เพื่อให้กองทุนไม่มีอิทธิพลต่อกลไกราคา ยกเว้นสร้างส่วนต่างราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ ดังนั้นภาพรวมกองทุนมีประโยชน์ มีกลไกที่ใช้มานานที่จะช่วยป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันของไทยได้

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 14 มิ.ย. 2561 )

::

      สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (ไออีเอ) รายงานภาวะราคาน้ำมันแพงเมื่อไม่นานมานี้ จะเริ่มบรรเทาลง ซึ่งจะช่วยคลายความกังวลให้หลายประเทศทั่วโลกได้ว่า ราคาน้ำมันที่แพงขึ้นอาจบั่นทอนความต้องการในตลาดและกระทบการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยราคาน้ำมันไม่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นมากเหมือนเมื่อช่วงกลางปีก่อน ขณะเดียวกันไออีเอได้ปรับคาดการณ์การผลิตน้ำมันของกลุ่มนอกโอเปกมาอยู่ที่ 2 ล้านบาร์เรล/วันในปี 2018 จากคาดการณ์เดิมที่ 1.9 ล้านบาร์เรล/วัน โดยการผลิตน้ำมันเพิ่มของกลุ่มเชลออยล์เป็นปัจจัยสำคัญหนุนให้ปริมาณการผลิตน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post, โพสต์ทูเดย์  ( 14 มิ.ย. 2561 )

::

      ผู้อำนวยการสนพ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมกบง. มีมติเห็นชอบแนวทางลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในส่วนของก๊าซแอลพีจีด้วยการตรึงราคาจำหน่ายแอลพีจีภาคครัวเรือนที่ระดับ 363 บาท/ถังขนาด 15 กก. ต่อไป โดยจะใช้เงินกองทุนน้ำมันบัญชีแอลพีจีเข้าอุดหนุนจำนวน 346 ล้านบาท/เดือน จากปัจจุบันมีเงินกองทุนเหลืออยู่ 392 ล้านบาท หากเดือนก.ค. ราคาแอลพีจีตลาดโลกสูงขึ้นอีก ก็จะทำให้เงินกองทุนไม่เพียงพอ ดังนั้นจะติดตามสถานการณ์ราคารายสัปดาห์เพื่อกำหนดแนวทางดูแลต่อไป และในส่วนของแอลพีจีกลุ่มหาบเร่แผงลอย ร้านขายอาหารขนาดเล็ก กลุ่มเอสเอ็มอี ให้ลดราคาจำหน่ายเหลือเพียง 325 บาท/ถังขนาด 15 กก. ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2561 โดยปตท.รับภาระ และเห็นชอบให้ปรับเพิ่มเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันฯในส่วนของกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 37 สต./ลิตร และให้ลดชดเชยราคาอี20 และอี85 ลง 37 สต. เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับกองทุนฯและรองรับความผันผวนของราคาน้ำมัน

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, Bangkok Post, ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 13 มิ.ย. 2561 )

::

      ธนาคารทหารไทยได้ออกพันธบัตรสีเขียว (กรีนบอนด์) อายุ 7 ปี มูลค่าประมาณ 1,850 ล้านบาท โดยบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ หรือไอเอฟซี ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลกเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด เพื่อนำเงินไปสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนในโครงการที่เท่าทันต่อสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียน การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน ถือเป็นครั้งแรกของธนาคารพาณิชย์ของไทย โดยไอเอฟซีรับซื้อทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ เพื่อให้สามารถนำเงินไปปล่อยสินเชื่้อให้กับผู้ประกอบการ คิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าปกติ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี 2573

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์  ( 13 มิ.ย. 2561 )

::

      กรมสรรพากรได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม(ฉบับที่..) พ.ศ. ... ในเรื่องมาตรการกำหนดให้ใช้เงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่เงินสกุลไทยในการคำนวณรายได้รายจ่าย และกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้มีความคล่องตัวในการดำเนินกิจการมากขึ้น โดยได้เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 25 มิ.ย. 2561

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 13 มิ.ย. 2561 )

::

      นายพรายพล คุ้มทรัพย์ นักวิชาการอิสระเปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานและกฟผ. ร่วมกับองค์การพลังงานระหว่างประเทศ หรือไออีเอจัดสัมมนา โดยผู้เชี่ยวชาญของไออีเอนำเสนอผลการศึกษาในช่วง 18 ปีข้างหน้า หากไทยจะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบแปรผัน (Variable Renewable Energy หรือ VRE ซึ่งได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ และลม) โดยให้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่วางแผนไว้เดิมแล้ว ระบบไฟฟ้าไทยจะรองรับได้หรือไม่ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้สรุปประเด็นสำคัญคือ ระบบไฟฟ้าของไทยมีความยืดหยุ่นทางเทคนิคที่จะสามารถทำให้รองรับการผลิตจาก VRE ได้มากขึ้น แนะให้มีการปรับปรุงสัญญาซื้อขายไฟและก๊าซธรรมชาติให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และให้ทั้ง 3 การไฟฟ้าปรับปรุงกฎเกณฑ์การใช้สายส่งและสายจำหน่าย รวมทั้งมีโครงสร้างอัตราค่าไฟและการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมยิ่งขึ้น การเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน น่าจะทำให้อัตราค่าไฟฟ้าถูกลงและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าลดลงไปด้วย

รายละเอียด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์  ( 13 มิ.ย. 2561 )

::

      บริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ 3 แห่ง ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 310 เมกะวัตต์ คาดว่าสามารถดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน ส่งผลให้ช่วงสิ้นปี บริษัทจะมีโรงไฟฟ้ารวม 440 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งแบ่งเป็นโรงไฟฟ้าขยะ กำลังผลิต 90 เมกะวัตต์ เข้าระบบแล้วเดือนเม.ย. โรงไฟฟ้าถ่านหินและเชื้อเพลิงจากขยะ กำลังการผลิต 70 เมกะวัตต์อยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาต และโรงไฟฟ้าถ่านหิน กำลังผลิต 150 เมกะวัตต์ อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตเช่นกัน

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, Bangkok Post  ( 13 มิ.ย. 2561 )

::

      รัฐบาลลาวได้สั่งระงับการลงทุนชั่วคราวในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแห่งใหม่ กำลังผลิตต่ำกว่า 15 เมกะวัตต์ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแรงปลอดภัยของโครงสร้างเขื่อน

รายละเอียด

ที่มา : The Nation  ( 13 มิ.ย. 2561 )

::

      สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือไออีเอ เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา มีการค้าขายก๊าซแอลเอ็นจีในตลาดโลกเพิ่มขึ้น 10% ที่ระดับ 38.2 พันล้านคิวบิกฟุต/วัน เพิ่มขึ้น 3.5 พันล้านคิวบิกฟุต/วัน โดยเป็นปริมาณมากที่สุด จากกำลังผลิตพื้นฐานของออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 13 มิ.ย. 2561 )

::

      กลุ่มโอเปกเปิดเผยว่า หลังจากหลายเดือนที่ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับสูงขึ้น ขณะนี้ก็ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางของตลาดน้ำมันโลกในช่วงที่เหลือของปีนี้

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 13 มิ.ย. 2561 )

::

      คณะกรรมการกิจการพลังงานเปิดเผยว่า วันที่ 5 ก.ค.นี้ กกพ.จะพิจารณาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือเอฟที ที่เรียกเก็บในบิลค่าไฟฟ้างวดเดือนก.ย.-ธ.ค.61 ซึ่งจะพยายามบริหารจัดการไม่ให้กระทบต่อประชาชน มีโอกาสที่จะตรึงราคาไว้ที่ 3.5966 บาท/หน่วย เนื่องจากกกพ.มีเงินสะสมอยู่ในกองทุนประมาณ 6,000 ล้านบาท แต่ยอมรับว่า แนวโน้มราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับขึ้นจาก 50 ดอลลาร์/บาร์เรลมาอยู่ที่ระดับ 60-70 ดอลลาร์ สะท้อนไปยังราคาก๊าซธรรมชาติปรับขึ้นนี้ จะกระทบต่อค่าเอฟทีในต้นปีหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 12 มิ.ย. 2561 )

::

      กกพ. ร่วมมือกับ 3 การไฟฟ้าจัดทำโครงการนำร่องมาตรการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response หรือ DR) ในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าขั้นวิกฤต รูปแบบ Critical Peak Pricing (CPP) โดยการลดค่าไฟฟ้าแทนการจ่ายเงินชดเชย เพื่อจูงใจให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 4 คือ กิจการขนาดใหญ่หลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าช่วง 13.30-15.30 น. นำร่องทดลองในเดือนส.ค.นี้ ก่อนจะประมวลผลและออกมาตรการกำหนดใช้จริงในปี 2562 ตั้งเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าลงไม่น้อยกว่า 100 เมกะวัตต์ โดยการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งจะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในวันที่ 15-30 มิ.ย.นี้

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน  ( 12 มิ.ย. 2561 )

::

      นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงานลงพื้นที่จ.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยภัยแล้ง ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงงานเอทานอลจากกากน้ำตาล ซึ่งเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2561

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน  ( 12 มิ.ย. 2561 )

::

      นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่า ในปี 2561 พพ. มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้สนใจติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม) เป็นพื้นที่ 75,000 ตารางเมตร ให้การสนับสนุน 30% ของเงินลงทุนติดตั้งระบบ ภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี เพื่อทดแทนการใช้เชื้อเพลิงแอลพีจีหรือไฟฟ้า มุ่งลดการใช้พลังงานและน้ำมันในกระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และจะดำเนินการสนับสนุนต่อเนื่องทุกปีจนถึงปี 2569 โดยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2554-60 ได้ให้การสนับสนุนติดตั้งระบบไปแล้วกว่า 212 ระบบ ใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานไปแล้วประมาณ 90 ล้านบาท มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานระบบสำหรับอบแห้งสินค้าเชิงพาณิชย์ได้แก่ กล้วยตาก ผลไม้อบแห้ง สมุนไพร เครื่องเทศ ข้าวแตน เนื้อสัตว์แดดเดียว กาแฟ ฯลฯ

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 11 มิ.ย. 2561 )

::

      การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับใหม่ (พีดีพี 2018) ตามการจัดทำพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศและรายภูมิภาคในระยะยาวใหม่ พบว่า ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป กำลังการผลิตไฟฟ้าในส่วนของกฟผ. จะเริ่มทยอยลดลงจากกำลังผลิตราว 14,000-15,000 เมกะวัตต์ เหลือต่ำกว่า 10,000 เมกะวัตต์ในปลายแผนปี 2579 เนื่องจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้บรรจุลงในแผนและอาจไม่เกิดขึ้น รวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้ที่จะเข้ามาทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหินจะได้รับการพิจารณาหรือไม่ โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าปลายปี 2579 ยังคงเติบโตต่อเนื่องเกือบ 60,000 เมกะวัตต์ หากดูสัดสวนการผลิตไฟฟ้าที่ภาครัฐได้วางไว้ จะมีกำลังผลิตเกือบ 40,000 เมกะวัตต์ ซึ่งยังเหลือกำลังผลิตราว 20,000 เมกะวัตต์ อาจให้ภาคเอกชนเข้ามาแข่งขัน ซึ่งต้องไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและมีราคาถูกลง

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 11 มิ.ย. 2561 )

::

      ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ารายใหญ่เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศอยู่ในระดับสูงมากกว่า 30% ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง กกพ. กฟผ. ต้องบริหารจัดการให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าสอดคล้องกับปริมาณการผลิตไฟฟ้าด้วยการสั่งหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าของรัฐและเอกชนบางส่วน รวมทั้งของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ไอพีพี) แต่ปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศก็ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพยากรณ์กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศผิดพลาด เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ได้ขยายตัวตามที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าจากระบบลดลงอย่างมาก ประกอบกับการขยายตัวของพลังงานทดแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซลาร์รูฟท็อปเป็นไปอย่างสับสน รวมถึงการรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไม่มีการแก้ปัญหาและปล่อยให้ปริมาณสำรองไฟฟ้าสูงขึ้นเรื่อยๆ

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 11 มิ.ย. 2561 )

::

      ปตท. มีแนวคิดที่จะทำธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าให้เช่า (Fleet EV) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มขึ้น โดยอาจเริ่มลงทุนจากการให้พนักงานปตท.ใช้ เพราะปัจจุบันรถยนต์ที่ผู้บริหารระดับสูงก็ใช้รถยนต์ไฟฟ้าระบบปลั๊ก-อินไฮบริดอยู่แล้ว ก่อนขยายผลให้ยังผู้บริหารบริษัทในเครือฯ รถรับส่งพนักงาน และพนักงานที่ต้องเดินทางไปติดต่อลูกค้าในต่างจังหวัด รวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้บริการด้วย เช่น ในเขตหัวเมืองใหญ่ในแต่ละจังหวัด แต่ก็ต้องพิจารณาเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับลักษณะของการนำไปใช้งานด้วย

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน  ( 11 มิ.ย. 2561 )

::

      บริษัทพลังงานบริสุทธิ์เปิดเผยว่า ได้รับอนุมัติมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ให้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีระยะเวลา 8 ปี บวกอีก 5 ปี สำหรับการลงทุนโรงงานแบตเตอรี่ เฟส 1 ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หลังจากนี้จะยื่นขอส่งเสริมสิทธิประโยชน์การลงทุนตามพ.ร.บ. อีอีซี พร้อมทั้งยื่นต่อกนอ. เพื่อเข้าเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคในเขตอีอีซี และจะดำเนินการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ควบคู่กันไปด้วย

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 11 มิ.ย. 2561 )

::

      บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีฯ มีความสนใจเข้าร่วมเข้าร่วมประมูลนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจีให้กับกฟผ.ในส่วน 5 ล้านตัน เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า ซึ่งจะมีการสร้างคลังก๊าซลอยน้ำบริเวณทะเลอ่าวไทยรองรับการนำเข้า

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 11 มิ.ย. 2561 )

::

      สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมีการจัดเสวนา เวทีตรวจสอบการประพฤติมิชอบ นโยบายรัฐ เรื่องพลังงาน น้ำมันและก๊าซหุงต้ม ที่มีผลกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วน ในหัวข้อ แก้ปัญหาอย่างไร ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน โดยมีอดีตรมว.คลัง อดีตรมว.พลังงาน และนักวิชาการร่วมเสวนา โดยแนะให้รัฐบาลปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงาน เพื่อให้ราคาน้ำมันถูกลง และจะมีการทำหนังสือรวบรวมข้อเสนอประชาชนยื่นต่อรัฐบาล

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน, ผู้จัดการรายวัน  ( 11 มิ.ย. 2561 )

::

      ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ควรทบทวนนโยบายการให้ทุนสนับสนุนโครงการพลังงานจากถ่านหิน โดยเปลี่ยนเป็นให้การสนับสนุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แทน เพื่อช่วยให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ถูกลง

รายละเอียด

ที่มา : The Nation  ( 11 มิ.ย. 2561 )

::

      ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงได้รับแรงกดดันจากความกังวลว่าโอเปกและรัสเซียจะปรับเพิ่มกำลังผลิตอีก 1 ล้านบาร์เรล/วัน ทดแทนส่วนที่หายไปจากอิหร่านและเวเนซุเอลา และรายงานปริมาณน้ำมันคงคลังที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐ โดยเวสต์เท็กซัสปรับลดลง 7 เซนต์ปิดที่ระดับ 65.47 ดอลลาร์ ส่วนเบรนท์ลดลง 32 เซนต์ที่ระดับ 76.46 ดอลลาร์

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 11 มิ.ย. 2561 )