21   พฤศจิกายน   2562  
วันที่ข่าวย้อนหลัง ตั้งแต่ วว/ดด/ปป   
  ถึง         
 
คำสำคัญ  

::

      กกพ. เตรียมเสนอที่ประชุมกบง. วันที่ 4 ธ.ค. พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลากำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าที่ไม่สามารถเข้าระบบได้ตามแผนในช่วงปี 2563-64 กำลังผลิตรวมประมาณ 300 เมกะวัตต์ จากนั้นจะนำเสนอเข้าที่ประชุมกพช. วันที่่ 16 ธ.ค. ต่อไป

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ไทยโพสต์  ( 20 พ.ย. 2562 )

::

      โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินบู ในเมียนมา กำลังผลิต 220 เมกะวัตต์ ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2562 โดยได้รับประทับตราลงนามรับรองการซื้อขายไฟฟ้าจากกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 พ.ย.

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 20 พ.ย. 2562 )

::

      บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกหรือโออาร์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัทอีวีโซไซตี้ในโครงการความร่วมมือศึกษาและพัฒนารูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่อย่างครบวงจร โดยเปิดให้สถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าภายในสถานีบริการน้ำมัน 17 แห่งทั่วประเทศและมีแผนขยายเพิ่มต่อเนื่อง

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, ผู้จัดการรายวัน  ( 20 พ.ย. 2562 )

::

      ปตท. คาดราคาน้ำมันดิบดูไบไตรมาส 4 ปี 2562 จะปรับตัวลดลงอยู่ที่ 59.60 ดอลลาร์/บาร์เรล จากไตรมาส 3 อยู่ที่ 61.2 ดอลลาร์ เนื่องจากโรงกลั่นในต่างประเทศที่มีการหยุดซ่อมบำรุงจะกลับมาผลิตตั้งแต่เดือนต.ค. และการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันที่สหรัฐจะแล้วเสร็จ ทำให้สหรัฐมีการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 20 พ.ย. 2562 )

::

      กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ร่วมกับสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อศึกษาประเด็นผลกระทบของการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ที่จะมีต่อการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพในอนาคต เป็นการระดมสมองในการแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะนำมาใช้ปรับปรุงแผนพลังงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และแผนอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้นโยบายรัฐได้วางเป้าหมายที่จะส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคตตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และจะทำให้ยังคงรักษาฐานการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคนี้

รายละเอียด

ที่มา : ไทยโพสต์  ( 19 พ.ย. 2562 )

::

      กกพ. อยู่ระหว่างรอนโยบายจากกระทรวงพลังงานเรื่องการคำนวณราคาก๊าซตลาดรวม (พูล) เพื่อประกอบการตัดสินใจการให้ใบอนุญาตภาคเอกชนในการเป็นผู้จัดหาและนำเข้า (ชิปเปอร์) ก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ซึ่งปัจจุบันปตท.เป็นผู้นำเข้าเพียงรายเดียว และคิดราคาก๊าซตลาดรวมจากราคาเฉลี่ยจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในแหล่งเมียนมาและการนำเข้าแอลเอ็นจี โดยขณะนี้มีเอกชนหลายรายได้ยื่นและพร้อมที่จะยื่นขอเป็นชิปเปอร์แอลเอ็นจี ถ้ากระทรวงพลังงานออกเกณฑ์ชัดเจน กกพ. ก็พร้อมที่จะให้ใบอนุญาต

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน, ผู้จัดการรายวัน  ( 19 พ.ย. 2562 )

::

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามจัดทำโครงการปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการทำการเกษตรและแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำใช้ในการเกษตร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปี 2562 โดยได้รับงบประมาณจากกระทรวงพลังงาน กำหนดในแต่ละพื้นที่ต้องมีกลุ่มเกษตรกรใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 7 คน สามารถลดต้นทุนในการหาน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรได้อย่างมาก ปัจจุบันกระจายไปหลายพื้นที่ในจ.มหาสารคาม เริ่มในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าและพื้นที่แห้งแล้งก่อน

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ  ( 19 พ.ย. 2562 )

::

      บริษัทเสนา ดีเวลลอปเม้นท์ เปิดเผยถึงโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่มีผู้ขอติดตั้งประมาณ 6 เมกะวัตต์ จากเป้าหมาย 100 เมกะวัตต์ในปีนี้ ซึ่งในจำนวนนี้น่าจะเป็น ของบริษัทมากที่สุดประมาณ 1 เมกะวัตต์ รัฐควรปรับปรุงหามาตรการที่จูงใจเพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายรวมถึงควรปรับเพิ่มอัตราการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากการผลิตที่กำหนดไว้ 1.68 บาท/หน่วย ถือว่ายังถูกเกินไป

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์, ไทยโพสต์  ( 19 พ.ย. 2562 )

::

      ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น หลังทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัว ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจไม่ปรับลดดอกเบี้ยต่อ นอกจากนี้ยังมีความหวังจากแนวโน้มการขยายระยะเวลาการปรับลดกำลังผลิตน้ำมันดิบของกลุ่มโอเปกและพันธมิตร ที่จะสิ้นสุดในเดือนมี.ค. 63

รายละเอียด

ที่มา : ไทยโพสต์  ( 19 พ.ย. 2562 )

::

      รมว.พลังงานกล่าวปาฐกถาเรื่อง "B10 น้ำมันบนดิน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก" ภายในงานสัมมนา B10 ราคาปาล์มจะรุ่งหรือร่วง ที่จ.นครศรีธรรมราช ว่า กระทรวงพลังงานให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้าให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 30% ในปี 2579 จึงมีโครงการต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ ทั้งการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชน เชื้อเพลิงชีวภาพจากไบโอดีเซลและเอทานอล จึงถือเป็นน้ำมันบนดินที่มาจากผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นจุดแข็งของไทย ช่วยสร้างเสถียรภาพราคาผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, คมชัดลึก, ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์  ( 18 พ.ย. 2562 )

::

      ปตท.สผ. ปรับกลยุทธ์เพื่อรักษาพันธกิจในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เน้นลงทุนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน และมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ สร้างพันธมิตรแทนการแข่งขันโดยผ่าน 2 กลยุทธ์ คือ การขยายและสร้างโอกาสทางธุรกิจในพื้นที่ไทยและอาเซียน และเน้นสร้างพันธมิตรกับประเทศที่มีศักยภาพ และ การเพิ่มปริมาณผลผลิตรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มกำลังผลิตปิโตรเลียมเฉลี่ย 5-7% ใน 5 ปี

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ  ( 18 พ.ย. 2562 )

::

      ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้น จากสัญญาณบวกการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ปริมาณกำลังผลิตของสหรัฐที่คาดว่าจะสูงขึ้นกลับลดลง โดยเวสต์เท็กซัสปรับเพิ่มขึ้น 48 เซนต์ที่ระดับ 57.72 ดอลลาร์/บาร์เรล

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 18 พ.ย. 2562 )

::

      กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานของบริษัทบ้านปู นำนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ระบบไมโครกริด 1 ที่มาพร้อมกับตู้ผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ และตู้กักเก็บพลังงานมีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนในตัว สามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้ในตอนกลางคืน มาให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์พลังงานสะอาดในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานประเพณี คอนเสิร์ต หรือสถานที่่ท่องเที่ยว พร้อมนำเสนอโซลาร์โซลูชั่นที่จะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานแก่ผู้ประกอบการได้ทันที โดยไม่ต้องลงทุนเอง

รายละเอียด

ที่มา : ไทยโพสต์  ( 17 พ.ย. 2562 )

::

      ชมรมวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์ขอมีส่วนร่วมเป็นผู้คัดเลือกเทคโนโลยีและเอกชนผู้ร่วมลงทุนหลักโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อความยั่งยืนของโครงการ ทั้งนี้มีตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จในแต่ละจังหวัดเกิดความสนใจที่จะปลูกหญ้าเนเปียร์เพิ่มขึ้น ต้องการให้กระทรวงพลังงานออกเงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ ให้ชัดเจน ไม่ให้มีการยกเลิกโครงการเหมือนในอดีต

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 16 พ.ย. 2562 )

::

      กฟผ. ร่วมลงนามข้อตกลงการปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบกำลังไฟฟ้ากับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว เพื่อให้การส่งผ่านไฟฟ้าระหว่าง 2 ประเทศมีความมั่นคง รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าในอาเซียน เพื่อเป็นรากฐานและโอกาสการซื้อขายไฟฟ้าในระดับพหุภาคีของภูมิภาคอาเซียน

รายละเอียด

ที่มา : ไทยโพสต์  ( 16 พ.ย. 2562 )

::

      สถานีตำรวจภูธรวังกระพี้ อ.เมืองอุตรดิตถ์ นับเป็นโรงพักต้นแบบในการประหยัดไฟ โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนไฟฟ้าหลัก เปลี่ยนอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าให้เป็นแบบประหยัดพลังงาน และติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ทำให้ค่าไฟฟ้าของโรงพักลดลงอย่างเห็นได้ชัด

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ  ( 16 พ.ย. 2562 )

::

      กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอนโยบายหลัก ๆ ที่จะดำเนินการในระยะ 3 เดือน (ธ.ค.62-ก.พ.63) ต่อที่ประชุมกพช.ในเดือนธ.ค. นี้ คือ 1 โรงไฟฟ้าชุมชน 2 การจัดหามาตรการเพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวในภูมิภาค 3 การรายงานความคืบหน้ามาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมทั้งมีมาตรการลดค่าครองชีพด้านพลังงานเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, Bangkok Post, ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์  ( 15 พ.ย. 2562 )

::

      บริษัทราชกรุ๊ปเปิดเผยความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง 2 โรง กำลังผลิตรวม 1.4 พันเมกะวัตต์ คาดว่าจะได้รับอนุมัติภายในต้นปีหน้า ส่วนการจัดหาก๊าซป้อนโรงไฟฟ้าหินกองทั้ง 2 โรงนั้น ได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือผู้ให้บริการ (Shipper) ต่อกกพ. แล้ว เพื่อจัดหาก๊าซป้อนให้โรงไฟฟ้าหินกอง หลังจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้บุคคลที่สามเข้ามาเป็น Shipper นอกเหนือจากปตท. เนื่องจากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงคิดเป็น 70% ของค่าไฟ หากนำเข้าเองมั่นใจว่า ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงจะต่ำลง ทำให้ค่าไฟในอนาคตไม่สูงขึ้นจากปัจจุบัน

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, Bangkok Post, ผู้จัดการรายวัน  ( 15 พ.ย. 2562 )

::

      รมว.พลังงานได้ชี้แจงตอบกระทู้เรื่องขอให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานว่า เรื่องไฟฟ้าเป็นการวางแผนระยะยาว เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และที่สำคัญทำอย่างไรให้มีต้นทุนที่ถูกลง ไม่เป็นภาระให้กับประชาชน แม้สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของเอกชนเพิ่มขึ้น การผลิตไฟฟ้าของกฟผ. ต่ำกว่า 50% แต่จะมีกลไกบังคับให้ขายผ่านกฟผ. เท่านั้น การแข่งขันจะเปิดให้แข่งขันอย่างโปร่งใสเพื่อต้นทุนที่ถูกลง อำนาจสั่งการให้ผลิตและหยุดผลิตยังอยู่ที่กฟผ. กรณีโรงไฟฟ้าราชบุรีมีการเทียบเคียงกับการเปิดให้มีการประมูลใหม่แล้ว มีความคุ้มค่ากว่าทั้งในเรื่องของระบบต้นทุน การส่งไฟฟ้าต่าง ๆ ที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้ว

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 14 พ.ย. 2562 )

::

      รมว.พลังงานพร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ช่วยรมต.สำนักนายกฯ ตลอดจนปลัดสำนักนายกฯ เข้าร่วมพูดคุยกับกลุ่มผีเสื้อกระพือปลีก ซึ่งปักหลักชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลมากว่า 2 สัปดาห์ เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาราคาน้ำมันและค่าพลังงานที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะรับข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปพลังงานที่เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการร่วมกันทุกฝ่าย ทั้งภาคประชาชน ภาควิชาการ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงบริษัทเอกชนเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานคณะกรรมการ ซึ่งคาดว่าจะตั้งได้ภายในสัปดาห์นี้

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน, ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน  ( 14 พ.ย. 2562 )

::

      ปตท.สผ. เปิดเผยเป้าหมายในช่วง 5 ปีข้างหน้าจะมีกำลังผลิตปิโตรเลียมเติบโตเท่าตัวหรืออยู่ที่ 6-7 แสนบาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5-7% จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการปรับกลยุทธ์การลงทุนหันมาเน้นด้าน Execute ที่เป็นการมุ่งเพิ่มกำลังผลิตและปริมาณสำรองปิโตรเลียม จากการขุดเจาะสำรวจและพัฒนาโครงการหลักที่มีอยู่ในมือและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยนับจากนี้จะหยุดกิจกรรมด้านการเข้าซื้อกิจการลง

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์  ( 14 พ.ย. 2562 )

::

      สำนักงานพลังงานสากลหรือ IEA คาดการณ์ว่า ความต้องการน้ำมันทั่วโลกจะพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงในปี 2030 เนื่องจากการใช้รถยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยานยนต์ไฟฟ้าสิ่นสุดการขยายตัว

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 14 พ.ย. 2562 )