14   ตุลาคม   2562  
วันที่ข่าวย้อนหลัง ตั้งแต่ วว/ดด/ปป   
  ถึง         
 
คำสำคัญ  

::

      การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้เห็นชอบให้ปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2563-2567 จากเดิมวงเงินใช้จ่ายรวม 60,000 ล้านบาท เหลือเพียง 50,000 ล้านบาท หรือจะมีการใช้จ่ายวงเงินเฉลี่ยลดลงเหลือปีละ 10,000 ล้านบาท จากเดิม 12,000 ล้านบาท พร้อมกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมกรรมการ 4 คณะ เข้ามาช่วยงาน โดยจะเสนอเข้าสู่การประชุมกพช. เห็นชอบภายในเดือนต.ค. นี้ เนืองจากประเมินว่า รายได้จากการจัดเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันเข้าสู่กองทุนฯมีรายได้ลดลง

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน  ( 11 ต.ค. 2562 )

::

      คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประสบความสำเร็จโครงการพัฒนาศักยภาพการอัดประจุของตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยเทคโนโลยีควอนตัม เป็นส่วนหนึ่งในชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ได้รับการสนับสนุนงบวิจัยจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง มทส. ติดตั้งทดสอบประสิทธิภาพกับรถไฟฟ้า สามารถเพิ่มความจุเป็น 3 เท่า มีอายุการใช้งานยาวนาน ชาร์จเร็วและต้นทุนการผลิตต่ำ

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 11 ต.ค. 2562 )

::

      เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ต้องมีแผนพลังงานในรูปแบบต่อยอดจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ และการขยายหรือสร้างใหม่ เพื่อให้ปัจจัยพลังงานในอีอีซีมีความพร้อมสำหรับรองรับ โดยกฟผ. ได้กำหนดระบบไฟฟ้าในปัจจุบันและตามแผนการดำเนินงานให้สามารถรองรับการผลิตไฟฟ้า เพื่อรองรับการพัฒนาได้อย่างเพียงพอ

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 11 ต.ค. 2562 )

::

      บริษัทย่อยของ BGRIM ได้รับรางวัล "Best Power Plant Project Developer-Solar" (ผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยอดเยี่ยมแห่งปี) ประจำปี 2019 ในสาขา Utility/Energy จัดโดย International Finance นิตยสารธุรกิจและการเงินระดับพรีเมียม โดยเป็นเอกชนเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนาม

รายละเอียด

ที่มา : แนวหน้า  ( 11 ต.ค. 2562 )

::

      รมว.พลังงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก มีผู้ร่วมรับฟังจากทุกภาคส่วนกว่า 200 คน คาดว่าจะสรุปแนวทางดำเนินงานชัดเจนภายใน 1 เดือน หลังจากนั้นจะประกาศนโยบายเพื่อกำหนดกรอบดำเนินการ ระยะแรกจะสามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนได้ประมาณ 250 แห่งภายในปี 2565 ตามมติกพช. และจำนวนนี้จะมีโรงไฟฟ้าชุมชนแบบเร่งด่วนหรือโรงไฟฟ้าที่เคยดำเนินการมาแล้วแต่ยังติดปัญหา เกิดขึ้นก่อน 22 แห่งภายในปี 2563 โดยมี 7 รูปแบบ

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน, แนวหน้า, ไทยโพสต์  ( 10 ต.ค. 2562 )

::

      คณะกรรมาธิการการพลังงานได้เข้าหารือรมว.พลังงานยืนยันไม่เห็นด้วยที่ให้กฟผ. นำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตไฟฟ้า โดยรมว.พลังงานยืนยันว่า กฟผ. ดำเนินงานตามมติครม. ที่อนุมัติให้ดำเนินการให้ครบ 2 แสนตัน หลังจากนั้นจะไม่มีการนำไปผลิตไฟฟ้าอีกต่อไป เนื่องจากกระทรวงพลังงานได้ผลักดันการใช้น้ำมันดีเซลบี10 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐาน

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน  ( 10 ต.ค. 2562 )

::

      กฟผ. ออกประกาศเชิญชวนผู้เสนอราคาตลาดจรก๊าซแอลเอ็นจีเพื่อจัดหาให้กับโรงไฟฟ้าวังน้อยและบางปะกง จำนวน 140,000 ตัน มีเอกชนสนใจยื่นราคารวม 41 ราย คาดว่าจะได้ผู้ชนะประมูลได้เร็วที่สุดภายในเดือนต.ค. นี้ แม้ประกาศการยื่นเสนอราคาจะครบกำหนดภายในวันที่ 15 ธ.ค. เพื่อให้แผนการทดลองนำเข้าเป็นรูปธรรมและเห็นผลโดยเร็วว่า กฟผ. มีศักยภาพในการเป็นผู้นำเข้ารายที่ 2 หรือไม่

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน  ( 10 ต.ค. 2562 )

::

      กระทรวงพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้พัฒนาโรงไฟฟ้า ภาคประชาสังคม ในวันที่ 9 ต.ค. จะมีการพิจารณาพื้นที่นำร่องโครงการ 6 แห่ง โดยยึดหลักให้กฟผ. มีส่วนในการผลิตไฟฟ้าก่อน เพราะคำนึงถึงด้านความมั่นคง ขณะเดียวกันจะสนับสนุนเอกชนด่วยเช่นกัน

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, มติชนรายวัน, Bangkok Post, ไทยโพสต์  ( 9 ต.ค. 2562 )

::

      รมว.พลังงานเปิดเผยว่า วันที่ 10 ต.ค. จะมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีนายสมคิด รองนายกฯ เป็นประธานการประชุมนัดแรก เนื้อหาหลักจะมีการปรับหลักเกณฑ์กองทุนฯ ให้สอดรับกับนโยบายพลังงานที่มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กรอบวงเงิน 6 หมื่นล้านบาท ใน 5 ปี หรือเฉลี่ยปีละ 12,000 ล้านบาท มุ่งส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชน และการใช้เงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชนรายวัน, ผู้จัดการรายวัน  ( 9 ต.ค. 2562 )

::

      ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดเสรีก๊าซ หลังยกเลิกประมูลก๊าซแอลเอ็นจีของกฟผ. โดยมติกบง. ให้กฟผ. นำเข้าแอลเอ็นจีตลาดจร 2 ลำเรือหรือไม่เกิน 180,000 ตันเพื่อทดลองกับโรงไฟฟ้ากฟผ. ล่าสุดได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ค้าเสนอราคาเพื่อจัดหาให้กฟผ. ทดลองใช้กับโรงไฟฟ้าวังน้อยและบางปะกงเบื้องต้น 140,000 ตัน มีเอกชนสนใจยื่นเสนอราคารวม 41 ราย

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน, แนวหน้า, Bangkok Post  ( 9 ต.ค. 2562 )

::

      กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเตรียมแผนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ครอบคลุมทั้งระบบ โดยเฉพาะส่วนของแบตเตอรี่ เพื่อนำไปสู่การเป็นฐานผลิตแบตเตอรี่ของภูมิภาค และเป้าหมายให้ไทยเป็นผู้นำด้านรถยนต์อีวีในภูมิภาค เนื่องจากแผนส่งเสริมปัจจุบันมีความล่าช้า ไม่ค่อยได้รับการตอบสนองจากผู้ใช้และผลิต จะส่งผลให้ไทยเสียโอกาส เพราะขณะนี้ทั้งอินโดนีเซียและเวียดนามได้ประกาศเป็นผู้นำรถยนต์อีวีแล้ว ที่สำคัญยังช่วยแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อีกด้วย คาดว่า มาตรการทั้งหมดนี้จะประกาศเป็นแผนยุทธศาสตร์ได้ภายในสิ้นปีนี้

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, มติชนรายวัน  ( 9 ต.ค. 2562 )

::

      กระทรวงพลังงานเตรียมออกมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ผ่านการส่งเสริมใน 4 แคมเปญ คือ 1 การกระตุ้นการใช้น้ำมันบี10 โดยมีเป้าหมายยอดการใช้สิ้นไตรมาส 1 ปี 2563 อยู่ที่ 57 ล้านลิตรต่อวัน หลังประกาศให้เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศในวันที่ 1 ม.ค. 2563 ก่อนที่จะบังคับให้ทุกสถานีบริการน้ำมันจำหน่ายตั้งแต่ 1 มี.ค. 2563 ช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบ แก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2 กระตุ้นการใช้เอทานอล 3 ส่งเสริมการใช้รถยนต์อีวี 4 โครงการ 1 ชุมชน 1 โรงไฟฟ้า

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 9 ต.ค. 2562 )

::

      บริษัทซีเค พาวเวอร์ ผู้บริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี สปป.ลาว เปิดเผยว่า กฟผ. ได้ออกหนังสือรับรองความพร้อมในการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำหรับโรงไฟฟ้าไซยะบุรี กำลังผลิตรวม 1,220 เมกะวัตต์ ภายหลังที่ได้ทยอยทดสอบระบบการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบของกฟผ. เป็นไปอย่างราบรื่น

รายละเอียด

ที่มา : สยามรัฐ, แนวหน้า, Bangkok Post, ผู้จัดการรายวัน  ( 9 ต.ค. 2562 )

::

      รมว.พลังงานกล่าวถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิม ช้อบ ใช้ ระยะ 2 ว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางเข้าร่วมมาตรการว่าจะดำเนินการในรูปแบบใดได้บ้าง หลังจากที่ได้มีส่วนในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการฯ ที่ต่ออายุออกไปอีก 1 ปี โดยกระทรวงพลังงานดูแลเรื่องค่าไฟฟ้าและก๊าซหุงต้ม

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน  ( 9 ต.ค. 2562 )

::

      โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง กำลังผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ ทดแทนเครื่องที่จะปลดออกในปี 2565 หลังจากใช้งานมานาน 32 ปี ได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 วันที่ 8 ต.ค. ที่อบต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มีผู้นำชุมชน กลุ่มมวลชน และเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังกว่า 500 คน มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ อย่างหลากหลาย โดยมีดร.เบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมชี้แจงรายละเอียดข้อมูลโครงการ

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน  ( 9 ต.ค. 2562 )

::

      รมว.พลังงานเปิดเผยว่า ในการประชุมครม. วันที่ 15 ต.ค. จะเสนอชื่อนายกุลิศ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานบอร์ดกฟผ. ภายหลังผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) คาดว่าจะเดินหน้าภารกิจต่าง ๆ ของกฟผ. ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากบอร์ด

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, มติชนรายวัน  ( 9 ต.ค. 2562 )

::

      ปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการปิโตรเลียมกล่าวว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำลังเร่งเจรจาด้านกฎหมายและแผนดำเนินการรื้อถอนกับกลุ่มบริษัทเชฟรอนในแหล่งเอราวัณ โดยทุกฝ่ายเห็นร่วมกันว่า การดำเนินการจะไม่กระทบต่อการส่งมอบพื้นที่ซึ่งรายใหม่จะเข้ามาดำเนินกิจการหลังหมดอายุสัมปทานของกลุ่มเชฟรอนในปี 2565-2566 สำหรับข้อพิพาทเรื่องค่าใช้จ่ายรื้อถอนแท่นปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณในอ่าวไทยที่ให้เชฟรอนรับผิดชอบนั้น ได้ระงับการฟ้องร้องอนุญาโตตุลาการชั่วคราวแล้ว พร้อมคาดว่า การเจรจาจะใช้เวลาไม่เกิน 180 วัน หรือไม่เกินกลางเดือนมี.ค. 2563 นับจากเชฟรอนส่งหนังสือไม่เห็นด้วยกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรณีส่งหนังสือถึงผู้ถือหุ้นแหล่งเอราวัณและบงกชวางหลักประกันการรื้อถอน

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน, แนวหน้า, Bangkok Post  ( 8 ต.ค. 2562 )

::

      ครม. มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายคุรุจิต นาครทรรพ เป็นประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียหรือเจดีเอ ต่ออีก 1 วาระ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป โดยมีวาระ 2 ปี

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์  ( 8 ต.ค. 2562 )

::

      บริษัทราชกรุ๊ปเปิดเผยถึงโครงการโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงทางภาคตะวันตก หรือโรงไฟฟ้าหินกอง 2 โรง ขนาดกำลังผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสรุปพันธมิตรเข้าร่วมถือหุ้นปีนี้ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด

ที่มา : เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน  ( 8 ต.ค. 2562 )

::

      ครม. มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกและร่างสัญญาร่วมลงทุน ใ้ห้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของอบจ.นนทบุรี โดยมีเป้าหมายให้จ.นนทบุรีเป็นพื้นที่นำร่องในการนำขยะที่จะกำจัดมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 8 ต.ค. 2562 )

::

      ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มถูกกดดันจากปริมาณน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังซาอุดิอาระเบียสามารถกลับมาดำเนินการผลิตน้ำมันดิบได้ในระดับที่สูงขึ้น ประกอบกับปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ความต้องการใช้น้ำมันยังคงถูกกดดันจากสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐและจีนที่ยังคงอ่อนแอ

รายละเอียด

ที่มา : ไทยโพสต์  ( 8 ต.ค. 2562 )

::

      สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนคือ มีความเป็นไปได้ว่า คาร์บอนที่เพิ่มขึ้นในสารอินทรีย์ของดินเขตร้อน อาจถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ มีการคาดการณ์ว่าดินเขตร้อนอาจก่อคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้น 9% ในศตวรรษนี้

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ  ( 8 ต.ค. 2562 )

::

      ครม. มีมติเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการยุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) หรือสบพน. ซึ่งกระทรวงพลังงานเสนอตามมาตรา 44 (3) พ.ร.บ. องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และได้กำหนดให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนับตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2562 ซึ่งเป็นวันที่พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 7 ต.ค. 2562 )

::

      กรมธุรกิจพลังงานได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งค่ายรถ ผู้ค้า ผู้ผลิต ถึงความพร้อมมาตรการส่งเสริมการใช้ดีเซลบี10 เป็นน้ำมันดีเซลสำหรับใช้ทั่วไปอยางเต็มรูปแบบ โดยจะประกาศมาตรฐานบี10 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้งาน ขณะที่ค่ายรถญี่ปุ่น และสหรัฐได้มีการประกาศรับรองการใช้น้ำมันมีความปลอดภัยทั้งรถบรรทุกเล็ก รถตู้ หรือรถที่มีการผลิตตั้งแต่ปี 2011 สามารถใช้ได้อย่างไม่มีปัญหา ขณะที่กลุ่มโรงกลั่นเตรียมปรับสภาพระบบการผลิต เพื่อรองรับการใช้บี10 ตามแผนงาน โดยผู้ค้าน้ำมันเตรียมจะเปิดให้บริการจำหน่ายทุกสถานีบริการน้ำมันช่วงต้นปี 2563

รายละเอียด

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ  ( 7 ต.ค. 2562 )

::

      ปตท. โดยสถาบันวิทยสิริเมธีร่วมกับกระทรวงพลังงานกำลังศึกษาระบบกักเก็บพลังงาน (เอ็นเนอยี่สตอเรจ) คาดจะเห็นภาพชัดเจนภายใน 3-5 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเห็นถึงโอกาสในการเป็นผู้นำพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน ที่มีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นในระยะข้างหน้า แต่ปัจจุบันยังมีผู้ผลิตพัฒนาไม่มากนัก

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post, ไทยโพสต์  ( 7 ต.ค. 2562 )

::

      ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง โดยเวสต์เท็กซัสปรับลดลง 3.10 ดอลลาร์ที่ระดับ 52.81 ดอลลาร์/บาร์เรล

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 7 ต.ค. 2562 )