19   สิงหาคม   2561  
วันที่ข่าวย้อนหลัง ตั้งแต่ วว/ดด/ปป   
  ถึง         
 
คำสำคัญ  

::

      ปตท. ได้แจ้งปรับขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(เอ็นจีวี)อีก 29 สต./กก. โดยราคาใหม่เป็นราคาขายปลีกในกทม. อยู่ที่ 14.58 บาท/กก. ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.-15 ก.ย. โดยสะท้อนต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติที่ขยับขึ้นตามราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ทั้งนี้ยังคงดำเนินนโยบายอุดหนุนราคาเอ็นจีวีในรถยนต์สาธารณะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ระดับราคา 10.62 บาท/กก. ไปจนถึง 1 ก.ค. 2562 ทำให้ปตท.รับภาระขาดทุนเอ็นจีวีต่อไป แต่จะลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะขาดทุน 5,000 ล้านบาท/ปี

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 17 ส.ค. 2561 )

::

      นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001) มีกลุ่มโรงงานและอาคารควบคุมเข้าร่วม 50 แห่ง ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว 19 แห่ง ลดใช้พลังงาน 188 ล้านเมกะจูล ประหยัดเงิน 100 ล้านบาท/ปี ขณะเดียวกันมีผู้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงลึกของสถานประกอบการให้เข้าถึงองค์ความรู้ ISO 50001 ประมาณ 2,200 คน

รายละเอียด

ที่มา : ข่าวสด  ( 17 ส.ค. 2561 )

::

      อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า BYD ในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่ง ใช้รถโดยสารสาธารณะพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย โดยบริษัทอีวี โซไซตี้ เปิดเผยว่า เห็นโอกาสทางธุรกิจจากรถยนต์ไฟฟ้าที่ทำให้ต้นทุนการบริหารธุรกิจลดลง เมื่อเทียบกับการทำแท็กซี่ที่ใช้ยานยนต์ปกติระบบน้ำมัน เพราะรถยนต์ไฟฟ้าแม้จะมีต้นทุนตัวรถยนต์ที่สูงกว่า แต่ประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่า รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการตอบรับนโยบายที่ภาครัฐส่งเสริมเพื่อขับเคลื่อนไทยสู่ยุคพลังงาน 4.0 โดยลงทุนวงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจแท็กซี่ด้วยยานยนต์ไฟฟ้า 100% แห่งแรกในไทย เตรียมให้บริการ 9 ก.ย. นี้ ตั้งเป้าปีนี้ให้บริการ 101 คัน มีสถานีอัดประจุไฟฟ้า 30 แห่งทั่วกรุงเทพฯ

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, The Nation  ( 17 ส.ค. 2561 )

::

      แหล่งก๊าซขนาดใหญ่ 2 แห่งของไทยคือ เอราวัณและบงกช กำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี 2565 และ 2566 ซึ่งภาครัฐกำลังอยู่ในระหว่างการประมูลเพื่อหาผู้ดำเนินการต่อหลังหมดสัมปทาน ภายใต้ระบบแบ่งปันผลผลิต เพื่อให้การผลิตก๊าซจาก 2 แหล่งมีความต่อเนื่องและไม่กระทบต่อความต้องการใช้พลังงานของประเทศ โดยแหล่งเอราวัณเป็นแหล่งก๊าซเชิงพาณิชย์แห่งแรกในอ่าวไทย ผลิตก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2524 ทั้งยังนับเป็นแหล่งปิโตรเลียมในทะเลที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ร่อยหรอลงจากการดำเนินการอย่างยาวนาน ตลอดจนความท้าทายทางธรณีวิทยา นับเป็นด่านหินสำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาบริหารจัดการให้สามารถผลิตก๊าซได้ตามปริมาณขั้นต่ำที่กำหนดและในราคาที่เหมาะสม

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 17 ส.ค. 2561 )

::

      บริษัทบ้านปูเปิดเผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากราคาถ่านหินตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น และคาดว่า ราคาถ่านหิจครึ่งปีหลังจะสูงกว่าครึ่งปีแรก และเตรียมงบลงทุนไว้ 600 ล้านดอลลาร์ ในธุรกิจเหมืองถ่านหิน โรงไฟฟ้า เชลล์แก๊ส และเทคโนโลยีพลังงานใหม่ รวมทั้งแผนการดำเนินงานในอนาคตตั้งใจเป็นเป็นผู้ให้บริการธุรกิจพลังงานครบวงจร การทำธุรกิจสมาร์ทซิตี้ สมาร์ทกริด เพื่อให้เป็นระบบพลังงานอัจฉริยะ โดยแผนการลงทุนจะเป็นไปตามกลยุทธ์ Greener เน้นการลงทุนพลังงานหมุนเวียนในเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะที่เวียดนาม ขณะเดียวกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสัดส่วน 20% ภายในปี 2568 จากเป้าหมายการผลิต 4,300 เมกะวัตต์

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, Bangkok Post, The Nation, ผู้จัดการรายวัน  ( 17 ส.ค. 2561 )

::

      ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ชี้แจงกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2562 ใช้งบไม่โปร่งใส ว่า การเปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับงบจากกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2561 ต้องจัดทำตามงบรายจ่ายของกองทุน 2 ปีงบประมาณ คือ งบปี 2561 และ 2562 ที่ต้องนำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อขออนุมัติภายในเดือนก.ย. นี้ และเพื่อแบ่งเบาภาระของสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) สนพ. จึงเปิดรับข้อเสนอโครงการงบปี 2562 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และส่วนของงบปี 2561 (เพิ่มเติม) มอบให้ส.กทอ. ดำเนินการ ยืนยันว่าเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยรมว.พลังงานได้สั่งการให้ดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ  ( 16 ส.ค. 2561 )

::

      ครม. ได้อนุมัติงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ขององค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย เพื่อดำเนินการในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (Joint Development Area : JDA) วงเงิน 4.58 ดอลลาร์ หรือประมาณ 151 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 7% โดยขอใช้เงินจากการขายปิโตรเลียมและงบประมาณเหลือจ่ายปี 2560 เนื่องจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งคาดการณ์ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์และริงกิต ซึ่งกระทรวงพลังงานได้รายงานว่า สิ้นปี 2560 ในแหล่งเจดีเอมีปริมาณสำรองปิโตรเลียม แยกเป็นก๊าซธรรมชาติ 3.39 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ก๊าซธรรมชาติเหลว 72.05 ล้านบาร์เรล และน้ำมันดิบ 750,000 ล้านบาร์เรล ได้นำส่งรายได้ให้รัฐบาลทั้ง 2 ประเทศประมาณ 3.02 แสนล้านบาท

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 16 ส.ค. 2561 )

::

      บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ เปิดเผยว่า บริษัทย่อยในสิงโปร์ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาผู้ถือหุ้นกับนักธุรกิจในเวียดนาม ในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมและโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเวียดนาม มีกำลังผลิตรวม 340 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 30 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมิ.ย. 2562 และโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล กำลังผลิต 310 เมกะวัตต์ ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าเวียดนามแล้ว

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 16 ส.ค. 2561 )

::

      กระทรวงพลังงานยังอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางดำเนินการโซลาร์รูฟท็อป 2 รูปแบบ ได้แก่ นโยบายโซลาร์ประชาชนที่สนับสนุนให้มีการผลิตไฟฟ้าในบ้านเรือน แต่ไม่ใช่แบบเสรี ซึ่งรมว.พลังงานกำหนดว่าต้องเสร็จภายในปีนี้ เบี้องต้นอาจใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ช่วยในการซื้อขายไฟอัตโนมัติร่วมด้วย และอีกรูปแบบคือ การพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปด้านพลังงานที่เสนอโซลาร์รูฟท็อปเสรี สนับสนุนให้ประชาชนทั่วประเทศผลิตไฟฟ้าใช้เอง สุดท้ายแล้วโซลาร์รูฟท็อปสำหรับบ้านเรือนประชาชนจะใช้รูปแบบใด จะมีความชัดเจนทั้งรูปแบบ ราคา เป้าหมายการผลิตภายในปีนี้แน่นอน ด้านอพพ.กล่าวว่า รมว.พลังงานได้มอบหมายให้กกพ. เป็นผู้ดำเนินงานหลักโครงการโซลาร์รูฟท็อป กำลังผลิตเบื้องต้น 500 เมกะวัตต์ คาดว่าจะประชุมภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งพพ.จะเสนอผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเสรี จัดทำโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ที่มา : มติชนรายวัน  ( 15 ส.ค. 2561 )

::

      กลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่นเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกฯ เพื่อขอให้ตรวจสอบสนพ. ดึงอำนาจคณะอนุกรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน พิจารณาอนุมัติโครงการไทยนิยมยั่งยืนปี 61 วงเงิน 5,200 ล้านบาท และงบปี 62 อีก 10,448 ล้านบาท โดยตั้งข้อสังเกตเอื้อประโยชน์บริษัทที่ปรึกษาคัดเลือกโครงการ ด้านผู้อำนวยการสนพ.ยืนยันไม่ได้ใช้อำนาจแทรกแซง แต่เข้าไปช่วยการดำเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านระเบียบใหม่ ที่ผ่านมาการทำงานโปร่งใส มีระเบียบกฎเกณฑ์ในการพิจารณาแต่ละโครงการ

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 15 ส.ค. 2561 )

::

      กรมธุรกิจพลังงานแจ้งว่า ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศครึ่งปีแรกมีปริมาณทั้งสิ้น 28,347 ล้านลิตร เฉลี่ยวันละ 156.6 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.84% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท สะท้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากภาคการส่งออก การบริการและการท่องเที่ยว ส่วนการนำเข้าน้ำมันดิบ 6 เดือนแรกของปีนี้ปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.5%

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ, มติชนรายวัน, ผู้จัดการรายวัน, โพสต์ทูเดย์  ( 15 ส.ค. 2561 )

::

      กระทรวงพลังงานยืนยันการศึกษาทดลองใช้ B20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่บางยี่ห้อบางรุ่นแล้ว พบว่า ไม่มีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ และอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงไม่แตกต่างกับการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วปกติ นอกจากนี้ยังทำให้ระบบการเผาไหม้ของเครื่องยนต์สะอาดยิ่งขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ต้องเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น พร้อมทั้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นเร็วกว่าปกติ

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 15 ส.ค. 2561 )

::

      บริษทไทยออยล์เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบให้เพิ่มเติมแนวทางการดำเนินโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) เพื่อลดภาระการลงทุนโครงการ โดยจะจัดหาผู้ลงทุนหน่วยผลิตไฟฟ้า ซึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้า 250 เมกะวัตต์ และไอน้ำ เพื่อป้อนให้กับกระบวนการผลิตของโครงการ CFP และใช้ผลิตภัณฑ์พลอยได้ของโครงการเป็นเชื้อเพลิงหลัก แทนการลงทุนจัดสร้างเองทั้งหมด

รายละเอียด

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน  ( 15 ส.ค. 2561 )

::

      นายกรัฐมนตรีเวียดนามแถลงตอบรับการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน เช่น การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ในเวียดนาม โดยรัฐบาลให้ความสำคัญในการลงทุนด้านนี้เป็นหลัก พร้อมๆ กับการไม่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน และระบุว่า ไทยลงทุนในเวียดนามมากกว่า 490 โครงการ แสดงให้เห็นว่า การลงทุนของบริษัทไทยในเวียดนามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐบาลได้สร้างเงื่อนไขเอื้อต่อการลงทุนทำธุรกิจรวมทั้งด้านพลังงานหมุนเวียน

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ  ( 15 ส.ค. 2561 )

::

      คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเอกชนใหม่ 3 แห่งในภาคกลาง ที่กำลังจะหมดอายุสัมปทานในปี 2566 โดยตั้งอยู่ในจ.สมุทรปราการ 1 โรง และราชบุรี 2 โรง ซึ่งพิจารณาใน 2 รูปแบบคือ ต่ออายุสัมปทานหรือเปิดประมูลใหม่

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 15 ส.ค. 2561 )

::

      กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ของอินโดนีเซียเปิดประมูลแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 6 แหล่ง เป็นแหล่งที่มีการผลิตแล้ว 3 แหล่งที่จะหมดอายุสัมปทาน โดยผู้ประกอบการรายเดิมจะไม่ต่ออายุสัญญา

รายละเอียด

ที่มา : The Nation  ( 15 ส.ค. 2561 )

::

      ปัญหายืดเยื้อประเด็นไม่ต่อสัญญาโรงไฟฟ้าเอสพีพีระบบความร้อนร่วมในโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 25 รายที่จะทยอยสิ้นสุดอายุสัญญาเป็นความกังวลใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งยืดเยื้อมากว่า 2 ปี โดยนักลงทุนต่างชาติต่างพากันกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงานด้านไฟฟ้าและไอน้ำว่าจะมีเพียงพอรองรับการลงทุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคตหรือไม่ การตัดสินใจของกระทรวงพลังงานต่อจากนี้จะหาข้อสรุปให้เป็นไปในทิศทางใดนับว่าเป็นความสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศ และการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามที่รัฐบาลกำหนดเป็นอย่างมาก

รายละเอียด

ที่มา : ไทยรัฐ  ( 14 ส.ค. 2561 )

::

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์เซลล์ สนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยสู่การใช้งานสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับงบสนับสนุนหลักจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และสนับสนุนการดำเนินงานจากบริษัทสากล เอนเนอยี่ จก. และบริษัทบาร์เซโลนา ออโต้ จก. โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ศึกษาวิจัยออกแบบและจัดสร้าง ติดตั้งไว้ที่สถาบันฯ สามารถรองรับได้ทั้งรถไฮบริดและรถไฟฟ้า 100% เครื่องอัดประจุไฟฟ้าเป็นแบบที่มีหลายหัวจ่ายไฟฟ้าในชุดเดียว รองรับการอัดประจุแบบปกติและควิกชาร์จ ตามมาตรฐานนานาชาติ ใช้เวลาชาร์จครั้งละ 30-40 นาที วิ่งได้ระยะทางมากกว่า 150 กม./ครั้ง

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ  ( 14 ส.ค. 2561 )

::

      บริษัทไทยออยล์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Projetc : CFP) ว่า คณะกรรมการได้เห็นชอบโครงการลงทุนแล้ว เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 160,279 ล้านบาท จึงจะขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 ส.ค. และคาดว่าภายในปีนี้จะสรุปคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างได้ทัน โดยโครงการประกอบด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถกลั่นน้ำมันดิบชนิดหนักที่มีราคาต่ำกว่าน้ำมันดิบชนิดเบาที่กลั่นอยู่ในปัจจุบัน ทำให้สามารถลดต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบลงได้ และยังเป็นการอัปเกรดน้ำมันเตาให้เป็นน้ำมันดีเซลและน้ำมันอากาศยานได้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้กำลังการกลั่นเพิ่มเป็น 4 แสนบาร์เรล/วัน จากปัจจุบันที่ 2.75 แสนบาร์เรล/วัน มีการลงทุนโรงไฟฟ้าขนาด 250 เมกะวัตต์ เพื่อใช้ภายในโรงกลั่น โดยจะนำผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นคือ Residue เป็นเชื้อเพลิง ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานลง

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, Bangkok Post, ผู้จัดการรายวัน  ( 14 ส.ค. 2561 )

::

      รมว.พลังงานเปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดการดำเนินงานตามนโยบายนายกฯ ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน เร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ในทุกกลุ่มพื้นที่ของอปท. จำนวน 7,800 กว่าแห่ง ที่มีการรวมกลุ่มเพื่อกำจัดขยะมูลฝอย ภูเขาขยะ 324 กลุ่มทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน โดยขอให้พิจารณาขนาดและที่ตั้งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทั้งนี้จึงอยู่ระหว่างพิจารณาถึงแนวทางการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะภายใต้อัตรารับซื้อไฟฟ้าตามต้นทุนที่แท้จริง (FiT) เบื้องต้นจะไม่ปรับเพิ่มขึ้นจากอัตราปัจจุบันราว 5.78 บาท/หน่วย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมค่าไฟฟ้าของประเทศในอนาคต และจากการหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มสัดส่วนการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนอีก 400 เมกะวัตต์

รายละเอียด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน  ( 13 ส.ค. 2561 )

::

      ผู้จัดการโครงการพลังงานของ World Wildlife Fund ประเทศเมียนมา เรียกร้องให้รัฐบาลพม่าเร่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด รองรับวิกฤตการขาดแคลนไฟฟ้าที่ประชากรกว่า 70% ยังเข้าไม่ถึงการใช้ไฟฟ้า

รายละเอียด

ที่มา : The Nation  ( 13 ส.ค. 2561 )

::

      สำนักงานพลังงานสากลหรือไออีเอ นำเสนอรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับตลาดน้ำมันโลกว่า ราคาน้ำมันดิบลดลงในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับกำลังผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากรัสเซียและกลุ่มโอเปก การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบที่เกิดจากความไม่แน่นอนด้านอุปทาน อาจทำให้ความต้องการน้ำมันโลกลดลง รวมถึงความตึงเครียดทางการค้าอาจทวีความรุนแรงและนำไปสู่การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลง

รายละเอียด

ที่มา : The Nation  ( 13 ส.ค. 2561 )

::

      ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลง โดยเวสต์เท็กซัสลดลง 86 เซนต์ที่ระดับ 67.63 ดอลลาร์/บาร์เรล จากภาวะตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกำลังผลิตน้ำมันที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตรายใหญ่และการกลับมาส่งออกน้ำมันของลิเบีย

รายละเอียด

ที่มา : Bangkok Post  ( 13 ส.ค. 2561 )