:: กิจกรรมโครงการ
:: สถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนและติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วในปีที่ 3
:: สถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนเเละติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วในปีที่ 2
:: ประมวลภาพ