:: ติดต่อสอบถาม
::โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน

ผู้จัดการโครงการ : คุณณัฎฐพันธุ์ เงินบำรุง
22 ซอยลาดพร้าว 35 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมานคร 10900
เบอร์โทร : -
เบอร์แฟกซ์ : -
E-Mail : nutdhapunn@hotmail.com
Website : http://www.panyaconsult.co.th

 

:: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
เบอร์โทร : 0-2223-0021 ถึง 9
เบอร์แฟกซ์ : 0-2221-7841
ชื่อผู้ติดต่อ :
คุณยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ ต่อ 1481
คุณธัญลักษณ์ มีทรัพย์ ต่อ 1246