:: หน้าแรก


:: โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน

ปัััจจุบันมีกิจกรรมหลายประเภทที่จำเป็นต้องใช้น้ำร้อน เช่น โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย เป็นต้น สำหรับการผลิตน้ำร้อนได้มีการใช้พลังงานหลายรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีการต้มโดยใช้พลังงานจากก๊าซและไฟฟ้า
หรือหากเป็นกิจกรรมขนาดใหญ่จะใช้หม้อต้ม (Boiler) ที่ใช้น้ำมันเตา หรือน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง การใช้พลังงานไฟฟ้า
ในการผลิตน้ำร้อน ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมกับคุณค่าของพลังงานไฟฟ้าทางเลือกหนึ่งของการผลิตน้ำร้อน คือ การใช้ พลังงาน แสงอาทิตย์และความร้อนเหลือทิ้ง (waste-heat) เช่น ความร้อนทิ้งจากชุดระบายอากาศของ เครื่องปรับอากาศสำหรับกิจการโรงแรม โรงพยาบาลหรืออาคารธุรกิจหรือโรงงานบางแห่งนั้น สามารถใช้ระบบผลิตน้ำร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ แบบผสมผสาน กับระบบผลิตน้ำร้อนจากความร้อนเหลือทิ้ง เพราะกิจการเหล่านี้ล้วนมีการ ใช้ระบบปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เตาเผา หม้อไอน้ำ ที่มีความร้อนเหลือทิ้งอยู่มาก สามารถลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง หรือพลังงานไฟฟ้าและสิ่งที่สำคัญคือ เป็นการใช้พลังงานธรรมชาติและพลังงานเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 

::
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญา
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน
ปี 2553 (สนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนด้วย พลังงานแสงอาทิตย์) ซึ่งมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้ความเห็นชอบสนับสนุนสถานประกอบการที่ยื่นขอรับการสนับสนุน
จำนวน 40 ราย โดยมีนายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดของโครงการฯ ณ ห้องประชุมอาคาร 2 กระทรวงพลังงาน
:: ร้อยตรี ดร.ประพาส ลิมปะพันธุ์ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนฯ ปีที่ 3
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ร้อนตรี ดร.ประพาส ลิมปะพันธุ์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญา
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสาน ปีที่ 3
(สนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์)
ซึ่งมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ให้ความเห็นชอบสนับสนุนสถานประกอบการที่ยื่นขอรับการสนับสนุน
จำนวน 20 ราย โดยมีนายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นผู้กล่าวรายงานรายละเอียดของโครงการฯ ณ
ห้องประชุมอาคาร 2 กระทรวงพลังงาน